Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Persbericht 25 september 2013

Blindengeleidehonden: mag het iets minder?

Wie met zijn blindengeleidehond de dierenarts consulteert of hem laat behandelen, geniet hierop een wettelijk toegestaan verminderd btw-tarief van 6 procent en betaalt niet de gebruikelijke 21 procent. In werkelijkheid gebeurt dit zelden zo. Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) gaat na waarom blindengeleidehondgebruikers nog steeds te veel betalen.

Onderzoek bij gebruikers door het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen wijst uit dat tot op vandaag heel wat dierenartsen 21% BTW aanrekenen voor de consultatie en de behandeling van een blindengeleidehond Ondanks de wettelijke beslissing tot verlaagd btw-tarief van 6 procent. Veeartsen en dierenklinieken passen deze regel dus niet allemaal toe. Het gaat om Beslissing BTW nr. E.T. 101.232 dd. 03.09.2009 (eveneens terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën) waarin duidelijk staat dat sinds eind 1998 de diensten die door dierenartsen verstrekt worden met betrekking tot specifiek afgerichte blindengeleidehonden eveneens onderworpen zijn aan het verlaagd tarief van 6 procent. Bij rondvraag door het SBPV blijkt dat dierenartsen geen of zelden kennis hebben van deze wettelijke beslissing. SBPV wil dan ook hun aandacht hierop vestigen. Ook blindengeleidehondgebruikers dienen hierover ruimer ingelicht. Het SBPV stuurt daarom een brief naar alle betrokken partijen.

SBPV hoopt hiermee dat alle blindengeleidehonden vanaf vandaag net iets goedkoper kunnen behandeld worden, net zoals de wet het voorziet. En tot groot genoegen van hun blinde baasjes voor wie de gezondheid en het goede herstel van hun trouwe viervoeter van cruciaal belang is voor hun mobiliteit en maatschappelijke participatie.

Voor onze blindengeleidehonden mag het dus niet iets minder, het moet.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman, woordvoerder (0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be