Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Persbericht 19 december 2013

Waarom blinden en slechtzienden hun geld uit handen geven

Bij welke bank kunnen slechtziende en blinde mensen in Vlaanderen terecht om zelf hun bankverrichtingen te doen? Deze vraag komt telkens terug in gesprekken van blinde en slechtziende personen en hun omgeving. Het is ook een vaak terugkerend onderwerp op specifieke fora. Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) gaat daarom op zoek naar het antwoord op de vraag. Daarom zet zij een aantal onderzoeken op waaronder een test aan de hand van een steekproef. Die leidt tot een veelzeggende vaststelling: maar een van de acht blinde en slechtziende testers wil na zijn onderzoek een rekening openen bij de door hem geteste bank.

 

Drieledig onderzoek

Het SBPV doet een eerste onderzoek naar toegankelijke bankfaciliteiten voor blinden en slechtzienden aan de hand van een vragenlijst die ze alle Vlaamse banken zelf laat invullen. Daarna volgt een steekproef bij de vier grootste Vlaamse banken (KBC, BNP Paribas Fortis, ING en Belfius) uitgevoerd door acht blinde en slechtziende proefpersonen. AnySurfer, het Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites sluit het onderzoek af met een analyse op toegankelijkheid bij de vier banken waar onze testers een rekening afsloten.

1. Hoe schatten banken hun eigen toegankelijkheid in?

Voor blinden en slechtzienden is het niet altijd gemakkelijk om zonder begeleiding naar de bank te gaan. Thuisbankieren via internet is daarom een interessante optie voor hen. Jammer genoeg geeft 60% van de bevraagde banken aan dat hun website niet toegankelijk is. Dit wil zeggen dat de banken er bij de opmaak van hun website onvoldoende of geen rekening mee houden dat ook blinde en slechtziende klanten met de bestaande hoogtechnologische hulpmiddelen die zij gebruiken bankverrichtingen kunnen doen op hun website. Banken die zeggen wel toegankelijk te zijn, werken voornamelijk met een sprekende kaartlezer maar geven tegelijkertijd aan dat niet al hun diensten daarmee toegankelijk zijn. Standaardhandelingen in de filialen zelf, zoals geld afhalen of overschrijvingen doen via een automaat blijken evenmin toegankelijk, want maar 13% van de banken geeft aan over bankautomaten met spraak te beschikken. Stel je voor: 20 bankautomaten in je buurt, maar bij nog geen drie automaten kun je geld afhalen. De hulp inroepen van het loketpersoneel blijkt bij 60 % van de banken ook niet mogelijk, ofwel omdat er geen personeel aanwezig is ofwel omdat verrichtingen enkel via de automaat kunnen.

2. Wat zijn de bevindingen van de blinde of slechtziende tester?

De inschatting van de banken dat ze niet helemaal toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden, wordt bevestigd door de medewerkers aan onze steekproef. De resultaten van de testpersonen geven immers aan dat het vandaag heel moeilijk tot quasi onmogelijk is om als blinde of slechtziende zelf – zonder hulp van een ziende persoon – de eigen bankzaken te regelen. De voornaamste oorzaken zijn:

  • de website is niet toegankelijk
  • de sprekende kaartlezer die blinden of slechtzienden gebruiken om in te loggen, werkt niet (goed). Bij sommige van die kaartlezers ontbreken zelfs knoppen die noodzakelijk zijn om te kunnen inloggen.
  • verrichtingen via een bankautomaat zijn moeilijk tot onmogelijk. Dat bijvoorbeeld geld afhalen of een overschrijving doen via zo’n toestel niet evident is, wordt bewezen in het onderzoek: slechts een van de acht geteste banken had een bankautomaat met spraak.
  • tot slot merken onze testers op dat de meeste bankbedienden zeer hulpvaardig zijn maar dat deze totaal niet weten hoe om te gaan met de handicap van hun blinde of slechtziende klanten. Als er bijvoorbeeld een document moet ondertekend worden, zegt de bediende niet wat er op staat of weet hij niet hoe hij moet aangeven waar er moet getekend worden. Sommige bankbedienden geven ook aan dat zij niet verondersteld worden te assisteren aan de automaten.

3. Tot welke conclusies komt AnySurfer?

AnySurfer onderzocht op haar beurt de toegankelijkheid van de websites van de vier banken (KBC, BNP Paribas, ING en Belfius). Uit hun onderzoek blijkt dat geen rekening gehouden werd met hun toegankelijkheidsrichtlijnen bij het bouwen van deze websites. Een overzicht van hun vaststellingen:

  • BNP Paribas Fortis:

Het is mogelijk om in te loggen met een sprekende kaartlezer
De toegankelijkheidsproblemen zijn niet blokkerend. Blinde en slechtziende klanten kunnen (geleerd worden) het systeem onafhankelijk te gebruiken.

  • ING:

De ING kaartlezer is niet toegankelijk, er kan niet ingelogd worden met een sprekende kaartlezer
De website bevat toegankelijkheidsproblemen die het onmogelijk maken voor klanten die een screenreader gebruiken om verrichtingen te doen.

  • Belfius:

Het is voorlopig nog mogelijk om aan te melden met een sprekende kaartlezer, maar Belfius is bezig met een nieuw inlogsysteem.
De website bevat toegankelijkheidsproblemen die het onmogelijk maken voor klanten die een screenreader gebruiken om verrichtingen te doen.
Belfius is bezig met aanpassingen om het systeem toegankelijker te maken. Die aanpassingen zullen ten vroegste in maart 2014 geïmplementeerd worden.

  • KBC:

Het standaard inlogsysteem waarbij een barcode moet ingescand worden op het scherm is totaal onbruikbaar voor blinden en slechtzienden. Het is wel mogelijk om in te loggen met een sprekende kaartlezer.
De toegankelijkheidsproblemen zijn niet blokkerend. Blinde en slechtziende klanten kunnen (geleerd worden) het systeem onafhankelijk te gebruiken.

Op basis van hun onderzoek stelt AnySurfer dat geen enkele van de geteste websites vlot toegankelijk is voor mensen met een beperking.

 

Conclusie

We kunnen besluiten dat geen enkele van de vier geteste banken volledig voldoet zodat blinde en slechtziende klanten zelfstandig hun bankverrichtingen kunnen doen, niet in de bank zelf en niet op hun website. Deze websites zijn geen alleenstaand geval. Daarom dringt het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen er in een brief naar minister van telecommunicatie Vande Lanotte op aan om zowel met Vlaamse als Europese wetgeving te verplichten dat websites van overheidsadministraties toegankelijk moeten zijn. Want het kan beter, als websites worden opgebouwd volgens de regels van de kunst, de webstandaarden. Daarom bezorgt SBPV de vier geteste banken het uitgebreid testverslag en de aanbevelingen van AnySurfer. Op die manier wil het SBPV hen helpen om in de toekomst rekening houden met de toegankelijkheid van hun diensten voor blinde en slechtziende (potentiële) klanten. Want zelfstandig bankieren is gelijk aan toegankelijk bankieren.

 

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman, woordvoerder (0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be