Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Persbericht 8 april 2014

Hij is te stil gegaan!

Met een knipoog naar de nieuwe campagne “Hij is te snel gegaan” waarmee het BIVV snelheidsduivels wil intomen, stuurt het Slechtzienden en Blindenplatform Vlaanderen (SBPV) een nieuwe slogan de wereld in: “Hij is te stil gegaan”. Hiermee  verwijst zij naar het gevaar van stille voertuigen voor de blinde en slechtziende weggebruikers.
Toen de Vlaamse regering haar goedkeuring gaf begin april voor de aankoop van 123 hybride bussen bij de vervoersmaatschappij De Lijn zaten heel wat blinde en slechtziende mensen met hun handen in het haar. Het alom geprezen voordeel van deze hybride bussen, namelijk het geluidloos rijden, is immers het grootste nadeel voor de blinde en slechtziende weg- en busgebruiker. Zij horen de bus niet aankomen, vertrekken of voorbijrijden. Net zij zijn voor hun verplaatsing heel vaak afhankelijk van het openbaar vervoer en wenden hierbij hun gehoor aan voor hun oriëntatie en veiligheid. Daarom trekt SBPV aan de bel.

Europa zegt…

Op 6 februari 2013 keurde het Europese parlement een aanpassing in de wetgeving inzake het geluidsniveau van motorvoertuigen goed. Deze wet stelt dat fabrikanten hun hybride of elektrische motorvoertuigen moeten voorzien van een zogenaamd Akoestisch Voertuigwaarschuwingssysteem (AVAS). Via dit systeem wordt er een geluidssignaal uitgezonden dat hoorbaar is voor alle voetgangers.

En België volgt (?!)

De Belgische senaat heeft deze Europese wet op 14 maart 2013 goedgekeurd. Dit betekent dat ook de bussen van De Lijn aan deze nieuwe wetgeving moeten voldoen. Aangezien daar momenteel nog geen sprake van is en voorkomen beter dan genezen, doet SBPV een oproep aan alle betrokkenen om deze vereiste niet uit het oog te verliezen. Niet alleen snelheid, maar ook geluidloosheid is een groot gevaar op de baan voor alle (zwakke) weggebruikers.

 

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman (woordvoerder, 0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be

SBPV blijft niet onopgemerkt...

Het persbericht dat SBPV op 8 april 2014 de wereld instuurde, werd door verschillende kranten en nieuws opgepikt met als titel "Geluidloze hybridebussen zijn een gevaar voor blinden". Hieronder een kort overzicht. Als u op de naam van de krant of het persagentschap klikt, komt u automatisch terecht op het artikel.

Het artikel op De Standaard en op Belga zijn echter niet online raadpleegbaar. Hieronder een korte bronvermelding waar u de artikels terug kan vinden.

  • Belga, "'Geluidloze hybride bussen zijn een gevaar voor blinden'", in: Belga, 8 april 2014.
  • Belga, "Blinden zijn gekant tegen te stille bussen", in: De Standaard, 9 april 2014, p. 15.

Naar aanleiding van ons persbericht werd er ook een kort interview op Radio2 gehouden. Het fragment kan u hier beluisteren.