Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

ACTIE 12 februari 2013. Blinden en Slechtzienden trekken aan de bel

Vanuit het SBPV...

Elke persoon met een visuele handicap heeft - ongeacht zijn leeftijd - recht op hulpmiddelen die hem helpen zelfstandig te functioneren en te participeren aan de samenleving. Met deze boodschap voert het SBPV op 12 februari actie in Mechelen. Het SBPV wil dat de overheid het volgende garandeert:

  • dat onafhankelijke expertise over de mogelijkheden van de diverse hulpmiddelenten dienste wordt gesteld van mensen met een visuele handicap. Zo kunnen blinden en slechtzienden correct geïnformeerd en geadviseerd worden bij het kiezen van hun hulpmiddel. Nu vinden ze niet altijd de weg naar die kennis en informatie en in hun zoektocht naar het juiste hulpmiddel speelt toeval nog te vaak een grote rol.
  • dat er ondersteuning is waardoor blinden en slechtzienden deze hulpmiddelen degelijk kunnen uitproberen en de juiste keuze kunnen maken.
  • dat er terugbetaling komt voor de aankoop van deze hulpmiddelen, ook voor mensen die blind of ernstig slechtziend worden na hun 65 jaar.

De laatste jaren was er hier in Vlaanderen al heel wat beroering over, maar het SBPV vindt dat de tijd van alleen erover spreken voorbij is. Geen tijd meer van wachten, maar tijd voor actie. Nu moeten er stappen gezet worden! Met de kruispuntactie laat ze dit duidelijk horen in heel Vlaanderen. Samen met een heleboel blinde, slechtziende en ziende actievoerders legt zij op dinsdag 12 februari een kruispunt in het centrum van Mechelen lam. De actie trekt heel wat aandacht van verschillende media, met een aantal artikels en reportages in kranten, op radio en televisie. En de actievoerders zelf gingen met een tevreden gevoel huiswaarts.

De actie in het nieuws...

De Gazet van Antwerpen publiceerde een artikel naar aanleiding van de kruispuntenactie. Het volledige verslag kunt u hier raadplegen

Het SBPV haalde het nieuws (een fragment uit rtv)

Bron: rtv, dinsdag 12 februari 2013

Opzij, opzij, opzij... Maak plaats, maak plaats, maak plaats... wij hebben ongeloofelijke...

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen reageert ONGERUST over de steeds meer haastige samenleving.

We vernemen met enig begrip doch met grote onvrede en  ongerustheid dat de “fietsersbond”   vindt
dat “…voor hen het verkeer weer een heel stuk aangenamer wordt…" aangezien vanaf midden februari kruispunten met verkeerlichten kunnen worden ingericht met verkeersborden, waarbij fietsers de toelating krijgen ondanks rood licht toch af te draaien. “…Voor ons, blinden en slechtzienden, wordt het verkeer weer een heel stuk onaangenamer…” Geen kruispunt met verkeerslichten (voor zover ze goed uitgerust zijn met rateltikkers, onze enige veilige oversteekplaatsen) is nog veilig, wanneer van achter je aan elk moment een fietser kan opdagen.

Met excuses, maar wij geloven niet zomaar dat die fietsers wel zullen stoppen voor voetgangers , laat staan blinde of slechtziende voetgangers. Onze dagelijkse ervaringen bewijzen nu reeds het tegendeel.

We zullen de wetwijziging [1] moeten ondergaan, want reeds enige tijd geleden bleek dat we met ons “amper” 200.000 blinden en ernstig slechtzienden in België niet kunnen optroeven tegen alle fietsers en…. Een steeds vlugger en haastiger leven. Even staan wachten aan het rood licht wordt nu al weer als “ ...te veel gevraagd...” beschouwd. Voor blinden en slechtzienden is het kruispunt echter niet te herkennen,… verkeersborden kan je namelijk niet zien.

“Onze oproep is driedubbel: 1) aan de fietsers: dat ze aan dergelijke kruispunten speciaal  uitkijken voor voetgangers met een witte stok (zie video in link in bijlage) Als we de witte stok voor ons uit houden is dit NIET om tussen uw spaken te geraken... 2) aan de overheidinstanties verantwoordelijk voor verkeersborden: denk ook aan voetgangers en vooral blinden en slechtzienden bij het bepalen van welke kruispunten met dergelijke verkeersborden onveilig worden gemaakt en 3) aan iedereen in onze samenleving: het moet steeds vlugger, hoger, beter… Wanneer kan het is als beter worden gezien als het gewoon beter VOOR IEDEREEN.
 

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman, woordvoerder (0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.zichtopcultuur.be

[1] Nieuw fietsreglement halverwege februari van kracht, waarbij op kruispunten met speciaal daartoe aangebrachte verkeersborden de fietsers ondanks het rood licht toch mogen rechtsaf draaien.