Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

ARTIKEL. Waarom blinden en slechtzienden hun geldzaken uit handen geven

Bij welke bank kunnen slechtziende en blinde mensen in Vlaanderen terecht om zelf hun bankverrichtingen te doen? Het is een vaak terugkerend onderwerp in gesprekken en op fora. Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen stelt een drieledig onderzoek in naar toegankelijke bankfaciliteiten voor blinden en slechtzienden. Dit onderzoek leidt tot een veelzeggende vaststelling: van onze acht blinde en slechtziende testpersonen wil na zijn onderzoek maar een persoon een rekening openen bij de door hem geteste bank.

 

Hoe schatten banken hun eigen toegankelijkheid in?

SBPV begint haar onderzoek naar toegankelijke bankfaciliteiten voor blinden en slechtzienden aan de hand van een vragenlijst die ze alle Vlaamse banken zelf laat invullen. Daaruit blijkt jammer genoeg dat 60% van de bevraagde banken aangeeft dat hun website niet toegankelijk is. Banken die zeggen wel toegankelijk te zijn, werken voornamelijk met een sprekende kaartlezer maar geven tegelijkertijd aan dat niet al hun diensten daarmee toegankelijk zijn. Standaardhandelingen in de filialen zelf, zoals geld afhalen of overschrijvingen doen via een automaat blijken evenmin toegankelijk, want maar 13% van de banken geeft aan over bankautomaten met spraak te beschikken. Stel je voor: 20 bankautomaten in je buurt, maar bij nog geen drie automaten kun je geld afhalen. De hulp inroepen van het loketpersoneel blijkt bij 60 % van de banken ook niet mogelijk, ofwel omdat er geen personeel aanwezig is ofwel omdat verrichtingen enkel via de automaat kunnen.

 

Wat zijn de bevindingen van de blinde of slechtziende tester?

De inschatting van de banken dat ze niet helemaal toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden, wordt bevestigd door de medewerkers aan het tweede deel van ons onderzoek: de steekproef bij vier banken (KBC, BNP Paribas, ING en Belfius). De resultaten geven immers aan dat het vandaag heel moeilijk tot quasi onmogelijk is om als blinde of slechtziende zelf – zonder hulp van een ziende persoon – de eigen bankzaken te regelen. De voornaamste oorzaken zijn: de websites zijn niet toegankelijk, de sprekende kaartlezer werkt niet of verrichtingen via de bankautomaat gaan moeilijk tot niet. Slechts een van de acht geteste banken had een bankautomaat met spraak. Het bankpersoneel was zeer hulpvaardig maar wist meestal niet hoe om te gaan met de handicap van hun blinde of slechtziende klanten.

 

Tot welke conclusies komt AnySurfer?

AnySurfer onderzocht op haar beurt de toegankelijkheid van de websites van de vier banken. Uit hun onderzoek blijkt dat ze bij de opmaak van hun websites geen rekening hielden met hun toegankelijkheidsrichtlijnen (www.anysurfer.be/nl/in-de-praktijk/checklist). Op basis van hun onderzoek stelt AnySurfer dat geen enkele van de geteste websites vlot toegankelijk is voor mensen met een beperking. Een overzicht van hun vaststellingen:

BNP Paribas Fortis komt tamelijk goed uit de test omdat je kunt inloggen met  een sprekende kaartlezer en de toegankelijkheidsproblemen zijn niet blokkerend. Blinde en slechtziende klanten kunnen (geleerd worden) het systeem onafhankelijk te gebruiken.

De ING kaartlezer is niet toegankelijk, er kan niet ingelogd worden, de website bevat toegankelijkheidsproblemen die het onmogelijk maken voor klanten die een screenreader gebruiken om verrichtingen te doen.

Bij Belfius is het voorlopig nog mogelijk om aan te melden met een sprekende kaartlezer, maar Belfius is bezig met een nieuw inlogsysteem. De website bevat toegankelijkheidsproblemen die het onmogelijk maken voor klanten die een screenreader gebruiken om verrichtingen te doen. Belfius is bezig met aanpassingen om het systeem toegankelijker te maken, maar die zijn ten vroegste voor maart 2014.

Het standaard inlogsysteem van KBC waarbij een barcode moet ingescand worden op het scherm is totaal onbruikbaar voor blinden en slechtzienden. Het is wel mogelijk om in te loggen met een sprekende kaartlezer. De toegankelijkheidsproblemen zijn niet blokkerend. Blinde en slechtziende klanten kunnen (geleerd worden) het systeem onafhankelijk te gebruiken.

Het uitgebreid verslag van het onderzoek van AnySurfer kun je hier lezen.

 

Conclusies en reacties

We kunnen besluiten dat geen enkele van de vier geteste banken volledig voldoet zodat blinde en slechtziende klanten zelfstandig hun bankverrichtingen kunnen doen, niet in de bank zelf en niet op hun website. SBPV bezorgt de vier geteste banken het uitgebreid testverslag en de aanbevelingen van AnySurfer. Zo wil SBPV hen vragen en helpen om in de toekomst rekening houden met de toegankelijkheid van hun diensten voor blinde en slechtziende (potentiële) klanten. Tot op vandaag kregen we nog geen antwoord van de geteste banken, wel kregen we al heel wat reacties van gebruikers. Zo weten we ondertussen dat KBC stopt met haar Phone banking service, wat bevestigd wordt bij KBC waar ze verwijzen naar hun online diensten die met de sprekende kaartlezer kunnen gebruikt worden. Jammer dat hun meest recente kaartlezer geen sprekende versie heeft, iets wat ze blijkbaar ook niet direct van plan zijn. Ook ING zou stoppen met hun offline diensten. Anderzijds gaf iemand de tip om een bank te kiezen die werkt met zelfstandige agenten, waar een persoonlijke band bijdraagt tot de service.

Dat toegankelijk bankieren een belangrijk thema blijft, hoeft geen betoog. Daarom laat SBPV dit onderwerp in de toekomst zeker niet rusten. Want zelfstandig bankieren is gelijk aan toegankelijk bankieren.

Wilt u reageren op dit artikel? Stuur ons een mailtje.