Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief Jrg. 2 (november 2013), 4

12 november 2013

Klok terug, blik op de blinde voetganger

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vraagt extra aandacht voor de blinde en slechtziende voetgangers tijdens de wintertijd. Want extra begrip en aandacht voor deze uitermate kwetsbare voetgangers kan ongevallen voorkomen.

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) laat weten dat de omschakeling naar het winteruur risico’s inhoudt voor wie zich als voetganger op straat begeeft tijdens de avondspits. Dit is zeker het geval voor de meest kwetsbare weggebruikers. Want blinde of slechtziende voetgangers kunnen de verkeerssituatie moeilijk inschatten omdat ze de visuele informatie missen.

Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld niet snel achteruit stappen als een auto plots een manoeuvre uitvoert. Wees als autobestuurder of fietser alert voor een voetganger met een witte stok. Heb even geduld als hij aan het zebrapad staat te wachten, want dan neemt hij de verkeerssituatie in zich op door aandachtig te luisteren. Weet dat hij met zijn witte stok aangeeft dat hij wil oversteken, door die 45 graden voor zich uit te steken. Heb ook oog voor de blinde of slechtziende voetganger die zich verplaatst met behulp van zijn blindengeleidehond. Je kunt hem herkennen aan het reflecterend harnas van de hond. Parkeer je auto niet op het zebrapad, want dan dwing je de blinde voetganger het zebrapad te verlaten, waardoor hij onnodig risico’s loopt. Alle informatie over hoe iemand met een visusbeperking zich in het verkeer begeeft en hoe je daar als andere weggebruiker mee omgaat, verzamelde SBPV in de brochure “Veilig in het verkeer”.

De meeste ongevallen gebeuren door slechtere zichtbaarheid in het donker, stelt het BIVV. Door alert te zijn voor de opvallende witte stok of het reflecterend harnas van de blindengeleidehond, komen zowel de blinde of slechtziende voetganger en de fietser en autobestuurder veilig en ongevallenvrij thuis in de komende donkere wintermaanden.

 

Blindengeleidehonden: mag het iets minder?

Wie met zijn blindengeleidehond de dierenarts consulteert of hem laat behandelen, geniet hiervoor een wettelijk toegestaan verminderd btw-tarief van 6 procent en moet dus niet de gebruikelijke 21 procent betalen. Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen ervaart echter dat in werkelijkheid bijna altijd 21 procent aangerekend wordt. Wij onderzoeken waarom dat zo is.

Bij rondvraag blijkt dat dierenartsen zelden of geen kennis hebben van deze wettelijke beslissing. Maar ook blindengeleidehondgebruikers blijken vaak niet op de hoogte van deze regel. Het SBPV beslist daarom actie te ondernemen om deze regel bekend te maken. Enerzijds stuurt zij een brief naar de veeartsen en opleidingscentra voor blindengeleidehonden, anderzijds informeert ze de blinden en slechtzienden via de tijdschriften en nieuwsbrieven van hun verenigingen.

Waar gaat het om?

De regel is terug te vinden in Beslissing BTW nr. E.T. 101.232 dd. 03.09.2009 (eveneens terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën). Daarin staat duidelijk dat sinds eind 1998 de diensten die door dierenartsen verstrekt worden met betrekking tot specifiek afgerichte blindengeleidehonden eveneens onderworpen zijn aan het verlaagd tarief van 6 procent.

Waar moet je rekening mee houden bij deze regel?

Je hond moet actief zijn als blindengeleidehond. Dus een puppy in training, een teef drachtig van een – mogelijke – blindengeleidehond of een blindengeleidehond die “met pensioen” is, komen niet in aanmerking voor het verminderd BTW-tarief.
Je hoeft niet specifiek zelf met je hond naar de dierenarts te gaan, ook als iemand anders met jouw blindengeleidehond naar de dierenarts gaat, geld het verminderd BTW-tarief.
Het VAPH liet het SBPV weten dat als bewijs voor de dierenarts de schriftelijke goedkeuring voor je blindengeleidehond van het VAPH telt. Je mag daar dus een kopie van aan de dierenarts geven, zo heeft hij de correcte bewijslast voor de verstrekte BTW-verlaging voor de fiscus. Aangezien het VAPH zelf enkel een beslissing mag doorgeven aan de persoon met een handicap of aan het multidisciplinair team, kan zij dit dus niet rechtstreeks aan de dierenarts geven en moet je dat zelf doen.

SBPV hoopt hiermee dat alle blindengeleidehonden vanaf vandaag net iets goedkoper kunnen behandeld worden, precies zoals de wet het voorziet. En tot groot genoegen van hun blinde baasjes voor wie de gezondheid en het goede herstel van hun trouwe viervoeter van cruciaal belang is voor hun mobiliteit en maatschappelijke participatie.

Voor onze blindengeleidehonden mag het dus niet iets minder, het moet.

 

Studiedag over blindismen is een succes

Op 15 oktober loopt het Provinciehuis in Leuven vol met bezoekers voor de studiedag over blindismen. Met deze studiedag, die het Slechtzienden en Blinden Platform organiseert samen met de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde, wil zij het taboe rond dit onderwerp doorbreken en de maatschappij anders leren kijken naar dit misbegrepen herhaalgedrag.

U zit op de trein, rechtover u steekt een blinde medereiziger een wijsvinger in zijn rechteroog. U kijkt onwennig weg?

Vrijdagavond, u staat aan de schuiven aan de kassa van de supermarkt. Voor u staat een persoon met een witte stok. Hij wiegt de hele tijd heen en weer. U denkt: wat een rare vogel is dat?

Zetten wij als medemens niet te snel een stempel? Zijn we niet te vlug met onze mening of uitspraak over mensen met een visuele handicap en hun problematiek? Met het thema blindisme wil het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen een aspect van de beeldvorming over blinden en slechtziende mensen belichten.

Via deze studiedag wil het SBPV de deelnemers laten ontdekken dat deze reactie niet nodig of onterecht is.

Spreken over blindisme is niet evident. Niet voor de blinde persoon zelf. Niet voor zijn of haar omgeving. Dit herhaald gedrag lijkt voor een buitenstaander vaak nutteloos en doelloos. De omgeving ervaart het gedrag soms als problematisch of zelfs slecht en denkt dat mensen met blindisme rare mensen zijn. Wie blindisme heeft, beseft dit en probeert het gedrag dan te onderdrukken. Dat is best lastig. Vooral omdat blindisme vaak een vorm van steun biedt in moeilijke of stressvolle situaties.

Aan de hand van deze studiedag willen wij de eerste stappen zetten om het thema bespreekbaar te maken. Maar ook om de vaak negatieve beeldvorming over mensen met blindisme om te buigen naar een begripvol inzicht. Op deze manier kan de maatschappij leren door blindismen heen te kijken. Leren hoe ze haar veroordelende bril over hoe blinden en slechtzienden in de maatschappij staan, kan afzetten.

Wij willen een ding duidelijk stellen: het is niet omdat je raar beweegt, dat je daarom ook raar bent. Blindismen zijn geen uiting van een vermeende handicap. Het zou al een hele stap vooruit zijn als de omgeving inziet wat blindismen zijn en hoe ze ermee kunnen omgaan. Maar ook de blinde persoon zelf kan zijn gedrag leren begrijpen en inzicht krijgen in hoe hij met zijn blindisme kan omgaan.
Wij zijn blij dat blinde personen zich door deze studiedag gesterkt voelen doordat we het taboe rond dit onderwerp doorbroken hebben en het bespreekbaar gemaakt hebben. Op die manier kan een maatschappelijke ruimte gecreëerd worden waar plaats en begrip is voor blindismen.

Wie meer wenst te vernemen, kan de sprekers van de studiedag beluisteren op onze website (bij Nieuws en Events).

 

Minister Vande Lanotte, graag een snelle ondertekening en ratificatie van het Mirakel van Marrakech

Op 28 juni dit jaar werd een baanbrekend internationaal verdrag (WIPO-verdrag) goedgekeurd dat sindsdien bekend staat als het “mirakel van Marrakech”. Het gaat om een bindend internationaal verdrag in balans: omdat het de verruimde toegankelijkheid voor mensen met een leesbeperking kadert en uitwerkt in respect voor de internationale copyright-regelgeving. Anderzijds komt het WIPO-verdrag tegemoet aan belangrijke en reële verwachtingen van mensen met een leesbeperking:

het verdrag is toepasselijk op iedereen met een leesbeperking, niet alleen op mensen met een visuele beperking;
er wordt een recht geïnstalleerd op reproductie van gedrukte boeken in een aangepast leesformaat;
er wordt een recht geformuleerd op bekendmaking aan de beoogde doelgroepen van mensen met een leesbeperking, op welke drager dan ook, zowel een materiële drager (braillepapier, audio cd) als via online distributie (downloading of streaming)
grensoverschrijdend lenen of distribueren wordt mogelijk gemaakt via het installeren van een landelijke ‘authorised entity’;
een individueel recht om een boek in aangepast leesformaat te importeren.

Het Slechtzienden en Blindenplatform Vlaanderen is, samen met de Luisterpuntbibliotheek uitermate blij met de totstandkoming van dit WIPO-verdrag, en hoopt dat de Belgische overheid snel aan de slag gaat met dit bereikte resultaat. Daarom schreef het SBPV een brief naar minister Vande Lanotte.

De Luisterpuntbibliotheek en heel wat sector- en ledenorganisaties ondersteunen onze vraag naar de minister, waaronder Transkript vzw, vlaamsoogpunten Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Huis 45 vzw, de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw, Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Sint-Rafaël - Vlaams leeroogpunt Gent vzw, Kamelego vzw en Infovisie vzw, Gebruikersraad Luisterpuntbibliotheek vzw, de Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden vzw, de Vlaamse Blindenraad vzw en de Blindengeleidehondenschool Genk vzw).

In deze brief vragen we de minister om de komende maanden in België te ijveren voor:

een snelle ondertekening van dit WIPO-verdrag, voor de verkiezingen van mei 2014;
een landelijke implementatie in de Belgische (auteurs)wetgeving, dit in een gemeenzaam overleg tussen de overheid, de rechthebbenden en de doelgroepen van mensen met een leesbeperking;
een ratificatie van dit verdrag in samenspraak met de Europese Unie.

Het SBPV dringt er in haar brief verder op aan dat minister Vande Lanotte een adequate opvolging van dit WIPO-verdrag bewerkstelligt, teneinde bovenstaande verwachtingen in realiteit om te zetten.

Zodoende wordt een nieuwe en belangrijke stap gezet in de broodnodige toegankelijkheid van informatie voor mensen met een leesbeperking.

 

Eye liner: parkeerboetes vermijden als vrijwilliger

Op het secretariaat van SBPV komt het verhaal binnen van een onfortuinlijke vrijwilliger die een parkeerboete oploopt terwijl hij een blinde vrouw naar de trein helpt.

Doordat de vrouw haar blauwe parkeerkaart niet in de auto kan achterlaten maar de man zo vriendelijk is haar toch naar het perron te begeleiden, staat hij op dat moment in overtreding geparkeerd. Een heel onfortuinlijke situatie waar jammer genoeg weinig aan te verhelpen is.

Als enige raad kunnen wij vanuit het SBPV meegeven om te kijken of er in de buurt geen parkeerplaatsen zijn waar je een kwartiertje gratis mag parkeren. Of je kunt overeenkomen met de blinde of slechtziende persoon die je begeleidt om de blauwe kaart achteraf terug te bezorgen. Dat laatste is jammer genoeg praktisch niet altijd realiseerbaar.

In ieder geval: een gewaarschuwd man blijft er nog altijd twee waard, dus let op bij het parkeren.

 

SBPV heeft oor naar jouw mening en ervaring

Voor een goede werking van het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vinden wij het belangrijk dat we de mening van blinden en slechtzienden kennen maar ook dat we een beroep kunnen doen op hun ervaring. Daarom werken we met resonantiegroepen.

Deze groepen zijn ingedeeld volgens dertien thema’s, meer bepaald: cultuur en media; gelijke kansen; jeugd; mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid; wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.

Niet alle groepen worden constant aangesproken want dit is afhankelijk van de dossiers waar we mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers, doen we een beroep op de specifieke themagroep die gelieerd is aan het thema. Zo hebben we dit najaar een onderzoek gestart naar de toegankelijkheid van (internet)bankieren, waarvoor we een beroep deden op de groep “toegankelijkheid van websites en informatie”. In een latere nieuwsbrief zul je trouwens meer over dit onderzoek vernemen.

Heb jij zin om mee te werken in een van onze resonantiegroepen? Twijfel niet en laat ons weten welke drie thema’s jou interesseren. Je kunt ons uiteraard ook bellen om jouw interesse door te geven: 09 292 40 82.

Voor meer informatie over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen: tel 09 292 40 82 | secretariaat@sbpv.be. Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst niet langer ontvangen, geef ons dan een seintje op volgend e-mailadres: secretariaat@sbpv.be

Ook lid worden van het SBPV vzw?
Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2013’.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.