Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief Jrg. 3 (juni 2014), 3

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw. Nieuwsbrief.

Voorwoord

 

Beste lezer

 

Verschillende afdelingen van het Festival van Vlaanderen hebben (opnieuw) hun best gedaan om hun programma toegankelijk te maken voor blinde en slechtziende muziekliefhebbers. U vindt een kort overzicht van de programma’s voor het Festival van Vlaanderen Brugge en Gent in deze nieuwsbrief terug.

 

In deze nieuwsbrief komt u ook iets meer te weten over enkele projecten waarmee wij bezig zijn of waar we zelf deel aan hebben genomen.

 

 

Veel leesplezier

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw - Zicht op Cultuur²

 

Vers van de pers: een bevragingsnamiddag in een Vlaams Oogpunt

 

Op woensdag 4 juni 2014 organiseerde het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (SBPV vzw) een kleinschalige bevraging in het Vlaams Oogpunt in Antwerpen. Een zestal werknemers van KPMG (d.i. een internationale accountants- en adviesorganisatie waarbij de letters de initialen zijn van de oprichters Klynveld, Peat, Marwick en Goerdeler) waren bereid om in het kader van hun ‘Tijdproject’ deze bevraging te doen en meteen een middagje door te brengen met blinde en slechtziende personen.

 

Deze enquêtering gebeurde in aanloop van een grootschalige bevraging van blinde en slechtziende mensen op het ZieZo-Vlaanderen Event in 2015. De gebruikers zelf zullen daar worden bevraagd over de relevantie en tal van andere aspecten van hulpmiddelen in het kader van de sociale impact op hun levenskwaliteit. Tegelijkertijd wil het SBPV stevige gegevens verzamelen over de inschatting van deze mensen over wat zij voor het verwerven van deze hulpmiddelen over hebben.

 

De middag verliep in een ontspannen en gemoedelijke sfeer. De blinde en slechtziende respondenten waren enthousiast om over hun persoonlijke ervaringen te getuigen. Door de bevraging kregen de medewerkers van KPMG ook de kans om meer inzicht te verwerven in hoe het (dagelijks) leven van een blind of slechtziend persoon er uit ziet. De bevraging gebeurde één op één en duurde ongeveer anderhalf uur. Tijdens deze middag was er ook tijd voor persoonlijke gesprekken met een kopje koffie of thee en een stuk taart.

 

De reacties waren achteraf zeer positief. Eén van de werknemers zei het volgende: “De bevraging in het kader van het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid was maatschappelijk zeer relevant, want de meeste mensen – waaronder mezelf – weten te weinig over de hulpmiddelen [voor blinde en slechtziende personen].” Een respondent zei ten slotte over de bevraging dat: “het een interessante enquête was, maar dat het wel moeilijk is om sommige vragen te beantwoorden omdat de praktijk niet altijd zwart-wit is. Het is echter wel belangrijk dat hier meer over geweten is, want dankzij hulpmiddelen kunnen blinden en slechtzienden zichzelf ontplooien en een plaats in de samenleving krijgen.”

 

Deze bevragingsnamiddag is ongetwijfeld een goede aanzet voor de grootschalige enquête in het kader van het ZieZo-Vlaanderen Event in 2015 waarbij we hopelijk bij enkele honderden blinde en slechtziende bezoekers kunnen peilen naar de waarde van hulpmiddelen en hoe deze bijdragen aan een betere levenskwaliteit.

 

 

Studiedag 12 mei 2014: toegankelijke rondleidingen

 

Op maandag 12 mei 2014 organiseerde Blindenzorg Licht en Liefde vzw, lid op ons platform, in samenwerking met FARO (het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw) een studiedag rond toegankelijke rondleidingen voor blinde en slechtziende personen. Het doel van deze studiedag was om een inclusieve visie op rondleidingen te vertalen naar de praktijk. De deelnemers en tevens de doelgroep van deze studiedag waren hoofdzakelijk mensen uit de museumsector[1]. Een eerste algemene sessie werd gegeven door Barry Ginley, hoofd van de dienst sociale inclusie en disability van het Victoria en Albert Museum in Londen.

 

In een tweede sessie werd ingegaan op het gebruik van reliëf en 3D-presentaties en technische hulpmiddelen om informatie te communiceren. Caroline Van Meerbeek en Bart Daems, beiden werkzaam in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel, stelden enkele hulpmiddelen en mogelijke technieken voor om bijvoorbeeld schilderijen te helpen visualiseren. Vervolgens was er ook een sessie die gegeven werd door AnySurfer waar Bart Simons uitleg gaf over verschillende technische hulpmiddelen om informatie te communiceren. Uit deze sessie kan onthouden worden dat er eigenlijk niets boven de uitleg van een gids van vlees en bloed gaat, maar dat het voor musea en tentoonstellingen steeds vaker mogelijk is om met technologische hulpmiddelen zoals audiogidsen, iPhones, QR-codes, penfriends… blinde en slechtziende bezoekers te informeren.

 

De vierde sessie werd gegeven door Pieter Verstraete, doctor in de Pedagogische Wetenschappen en docent Historische Pedagogiek aan de KULeuven. Hij gaf een lezing over het handelen vanuit een inclusieve visie waarbij dieper werd ingegaan op de vraag wat inclusie nu precies betekent en hoe deze visie toegepast kan worden in een museumcontext.

 

Zicht op Cultuur² gaf er een korte presentatie over de indicatoren om rondleidingen zo toegankelijk mogelijk te maken voor blinde en slechtziende bezoekers. Op basis van de indicatoren ontwikkelt ZOC² een Eye Key, een praktische leidraad voor wie een rondleiding organiseert. Hier zal u binnenkort meer over kunnen lezen.

 

[1] Enkele musea die aanwezig waren: Buro KOM (Amsterdam), De Wereld van Kina (Gent), Gallo-Romeins Museum (Tongeren), Het Huis van Alijn (Gent), Jubelparkmuseum (Brussel), Kazerne Dossin (Mechelen), Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Brussel en Antwerpen), LaM (Rijsel), MAs (Antwerpen), STAM (Gent), Museum voor Schone Kunsten (Gent), Museum M (Leuven) en Museum Mayer van den Bergh (Antwerpen).

 

Een nieuwe partner…

 

Dat het SBPV vzw een samenwerkingsplatform is voor organisaties van en voor blinden en slechtzienden wist u al, maar wist u ook dat wij steeds op zoek zijn naar nieuwe mogelijke partners om ons netwerk uit te breiden? Sommige organisaties vinden zelf de weg naar ons, zoals G-Sport Vlaanderen. In mei zaten we samen voor een eerste kennismaking.

 

G-Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk Vlamingen met een handicap op een duurzame en gezonde manier laten sporten of bewegen. Het steunpunt G-Sport Vlaanderen zet een sensibiliseringscampagne op waarbij zij zichzelf bekend willen maken en aangeven dat sport voor mensen met een beperking ook toegankelijk is en zeker en vast niet minderwaardig. In eerste instantie willen zij sportclubs en gemeentelijke sportfunctionarissen aanspreken om respectievelijk de werking bekend te maken en te informeren over het aanbod. Daarnaast willen zij via een algemene promospot een zo breed mogelijk publiek bereiken. Het is in dit kader dat zij contact zoeken met andere platformen en zo onder andere ook met het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw.

 

Verkiezingen 2014: kiespijn bij blinde en slechtziende kiezers!

 

Op zondag 25 mei 2014 vervulden blinde en slechtziende burgers hun stemplicht, zij het nog altijd met kiespijn. Ook waar elektronisch kon gestemd worden en niet langer op de ouderwetse wijze, namelijk met potlood en papier, zit geheim stemmen voor hen er nog steeds niet in. Volgens artikel 9 van de wet van 7 februari 2014 kan de blinde of ernstig slechtziende kiezer zich tijdens het stemmen - mits toestemming van de voorzitter - laten bijstaan door een (zelfgekozen) persoon. In feite betekent dit dat indien u blind of slechtziend bent,iemand in uw plaats uw stem uitbrengt. Uw stem is dus niet geheim, terwijl geheim stemmen een democratisch grondrecht is.

Eenmaal de nieuwe regering is geïnstalleerd, zal het SBPV vzw ijveren om deskundigen op het vlak van technologische toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden en de betrokken politici en hun commissies rond de tafel te krijgen om de meest adequate oplossing te zoeken en ingang te laten vinden. Dan pas zal de blinde en slechtziende kiezer niet alleen zijn stemplicht vervullen, maar ook zijn stemrecht kunnen uitoefenen.

 

Festival van Vlaanderen Brugge (augustus 2014)

 

Onder de impuls van het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (SBPV vzw) heeft nu ook Brugge inspanningen gedaan om haar Festival van Vlaanderen toegankelijk te maken voor blinde en slechtziende muziekliefhebbers. Het MA Festival staat dit jaar in het teken van Metamorfosen en gaat tussen 1 en 10 augustus op zoek naar gedaanteveranderingen in de muziek. Hieronder geven we u een kort overzicht van zeven concerten die speciaal toegankelijk zijn gemaakt voor de blinde en slechtziende toeschouwers.

 

Aci, Galatea e Polifemo (vrijdag 1 augustus 2014 om 20h00 in het Concertgebouw)

Prijs: € 32 - € 24 - € 16

Het Italiaanse ensemble Il Giardino Armonico brengt onder leiding van Giovanni Antonini een van de hoogtepunten uit Händels vroege repertoire. Deze dramatische serenata is gebaseerd op een episode uit de Metamorfosen van Ovidius en verklankt het liefdesverhaal van de nimf Galatea en de herder Aci.

 

La Dafne (zaterdag 2 augustus 2014 om 20h00 in het Concertgebouw)

Prijs: € 30 - € 25 - € 20 - € 15

Het libretto van Marco da Gagliono is eveneens gebaseerd op een episode uit de Metamorfosen van Ovidius waarin de nimf Dafne transformeert in een laurierboom om te ontsnappen aan de begeerte van Apollo.

For ever fortune (zondag 3 augustus 2014 om 14h00 in de kerk van Lissewege)

Prijs: € 16

In dit repertoire wordt u meegenomen naar het 18e-eeuwse Schotland waar traditionele en klassieke muziek een fascinerende wisselwerking aangaan. Componistuitvoerder zoals William MacGabon, James Oswald en Robert MacIntosh combineerden Schotse volksmuziek met de vormen van harmonische praktijken van de vroegere rococostijl.

 

The contemporary pianoforte (zondag 3 augustus 2014 om 16h00 in de spiegeltent in Lissewege)

Prijs: € 14

De Nederlandse jazzpianist Rambrand Frerichs benadert de pianoforte als een modern instrument en al componerend en improviserend slaag hij een nieuwe weg in. Die muzikale ontdekkingsreis voert hem van hedendaagse muziek naar de Iraanse Santur en Arabische Qanun.

 

4 Seasons (zondag 3 augustus 2014 om 18h00 in de kerk va Lissewege)

Prijs: € 16

Vivaldi’s vioolconcerti blijven verschillende gedaanten aannemen als inspiratiebron voor violisten en andere musici die de concerti elk op hun eigen manier heruitvinden. Veelzijdig blokfluitist Erik Bosgraaf neemt de solopartij voor zijn rekening.

 

Masters of Contrapunctus (woensdag 6 augustus 2014 om 20h00 in het Concertgebouw)

Prijs: € 30 - € 25 - € 20 - € 15

Jordi Savall, de grootste gambist van zijn tijd, illustreert samen met zijn Hespèrion XXI de evolutie van de ensemblemuziek tussen de 16e en 18e eeuw. Centraal staat de muzikale metamorfose van thema’s en melodieën in de loop van een compositie.

 

Nova Metamorfosi (zaterdag 9 augustus 2014 om 20h00 in het Concertgebouw)

Prijs: € 40 - € 32 - € 24 - € 16

Na het Concilie van Trente (1565) diende de complexe polyfone muziek plaats maken voor eenvoudige en verstaanbare muziek. Niet iedereen nam het echter even nauw met deze regels en enkele componisten zoals Claudio Monteverdi experimenteerden met ornamentatietechnieken. In dit slotconcert krijgt u enkele boeiende muzikale metamorfosen te horen.

 

Wij wensen u alvast veel luisterplezier!

 

Tickets kan u op drie verschillende manieren reserveren:

  • Via het online inschrijvingsformulier op www.mafestival.be
  • Via mail op het adres sofie@mafestival.be
  • Telefonisch op het nummer 050 33 22 83 op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 14h00 tot 17h00.

Goed om te weten: blinde en slechtziende personen krijgen 15% korting, de begeleider betaalt de volledige prijs.

 

Festival van Vlaanderen Gent (september 2014)

 

Dit jaar heeft het Festival van Vlaanderen Gent in samenwerking met het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (SBPV vzw) opnieuw inspanningen gedaan voor de blinde en slechtziende muziekliefhebbers. In de maand september kan u van verschillende concerten genieten die allen in het teken van ‘La Sauvagerie’ staan. Wij zetten hieronder de acht concerten die toegankelijk zijn gemaakt voor blinde en slechtziende festivalgangers, op een rijtje.

 

KidsOdeGand (zondag 14 september 2014 om 14h00 aan de Gras- en Korenlei)

Kinderen met een visuele beperking kunnen samen met hun hele gezin inschepen in de Vlinderboot voor een verrassende boottocht met onderweg enkele mini-concerten.

 

Bach Collegium Japan (dinsdag 16 september 2014 om 20h00 in Sint-Baafskathedraal)

Deze Japanse Bach-specialisten zijn wereldwijd bekend. De barokmuziek wordt op authentieke instrumenten gespeeld en luiten af met het Agnus Dei.

 

Siesta Musicale (Donderdag 18 september 2014 om 12h30 in de Handelsbeurs)

Tijdens de middagpauze kan je komen genieten van gipsy muziek gemengd met klassiek. Samen met Sarah Nemtanu, één van de toonaangevende violisten van dit moment, en Romain Descharmes’ pianospel laden jullie je batterijen weer op.

 

Nikolai Lugansky (Donderdag 18 september 2014 om 20h30 in de Vlaamse Opera)

Dit Russisch natuurtalent won al tal van internationale prijzen. Hij geeft niet alleen een prachtige vertolking van Rachmaninovs muziek, maar speelt met plezier ook werken van Chopin en César Franck.

 

O’Velo (Zondag 21 september 2014 van 11h00 tot 17h00 in Donkmeer Oudenaarde)

Op zondagmiddag kan je met de tandem, al dan niet samen met familie of vrienden, van concert naar concert rijden in de Vlaamse Ardennen. Indien gewenst voorziet het Festival van Vlaanderen Gent in vrijwillige voorrijders die samen met jou op pad gaan.

 

Siesta Musicale (Donderdag 25 september 2014 om 12h30 in de Handelsbeurs)

Deze donderdagmiddag kan je genieten van de rustgevende muziek van de Romina Lischka en Hathor Consort. Zij brengen jou een programma rond Orpheus op viola da gamba.

 

O Fado: Joana Amendoeira (Donderdag 25 september 2014 om 20h30 in de Capitole)

Elk fadoconcert is uniek. Door instinctmatige improvisatie en eerlijke emoties is de muziek elke keer anders.

 

Wij wensen u alvast veel luisterplezier!

 

Als blinde of slechtziende festivalganger betaalt u vijf euro per concert of evenement en kan jouw begeleider gratis meekomen. Indien u zelf geen begeleider meebrengt, kunt u beroep doen op één van de vrijwilliger begeleiders van Gent Festival.

U kan vervoer van en naar de concerten aanvragen. Indien gewenst krijgt u ook een programmaboekje in brailleschrift of groteletterdruk.

Inschrijven kan steeds via het e-mailadres annelore@festival.be of telefonisch via het nummer 09 243 94 86.

 

Bevraging resonantiegroep cultuur en media

 

In het kader van een pilootstudie door Arck in samenwerking met de Stad Gent en het SBPV vzw, willen wij nagaan wat blinde en slechtziende mensen belangrijk vinden bij de ontdekking van de architectuur van bouwwerken zoals kerken, bibliotheken, bruggen... Op het einde van de maand mei stuurden we een vragenlijst rond naar onze resonantiegroep cultuur en media. We kregen reeds enkele antwoorden binnen. Wanneer alle gegevens verwerkt zijn brengen wij u hier op de hoogte.

 

Hebt u zin om in de toekomst ook deel te nemen aan deze bevraging? Dat kan. Meer informatie vindt u onder de rubriek “Doe je mee met SBPV?”.

 

EYELINER. De Groote Oorlog, zicht en tastbaar

 

Luisterpunt, een organisatie op het platform van SBPV vzw, liet naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog een map met tien reliëf- en Twin Visionkaarten maken.

 

De Twin Visionkaarten zijn toegankelijk voor zowel blinde als slechtziende lezers. Voor de blinde lezers  is er een transparante kaart in reliëf waarop men de kaarten en de lijnen kan voelen en staat de legende in braille. Daarnaast is er ook een speciale kaart voor de slechtziende lezers. Voor deze kaart werden contrasterende kleuren gebruikt en zijn de kaarten in een groot formaat (A3) weergegeven. De legende en de uitleg worden in groteletterdruk geprint. Alle kaarten worden gebundeld in een verzorgde map in A3-formaat met een harde kaft. De map bevat tevens een inleiding met meer duiding, geschreven door een medewerker van het kenniscentrum van het In Flanders Fields Museum.

 

Dankzij de steun van de Vlaamse overheid kan Luisterpunt deze map aanbieden aan 60 euro. U kan de map telefonisch of via e-mail bestellen. Betalen kan op rekeningnummer BE20 7350 1946 5056 met als vermelding Groote Oorlog. Telefonisch bestellen kunt u via het nummer 02 423 04 12, een e-mail kunt u sturen naar info@luisterpuntbibliotheek.be.

Bron: http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/actueel/nieuws/luisterpunt-herdenkt-groote-oorlog

 

 

Doe je mee met SBPV?

Deel je mening

Om een goede werking van SBPV te kunnen garanderen is het belangrijk te weten wat blinde en slechtziende Vlamingen zelf belangrijk vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om als ervaringsdeskundige uw mening te laten horen. Dit kan steeds via onze website of via ons vast mailadres dat u op het einde van de nieuwsbrief terug kan vinden.

Deel je ervaring

Omdat we niet enkel uw mening belangrijk vinden, maar ook graag een beroep willen doen op uw ervaring, werken we met resonantiegroepen rond bepaalde thema’s. Er zijn een dertiental thema’s, meer bepaald gaat het om cultuur en media; gelijke kansen; jeugd; mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid; wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.

 

Niet alle groepen worden constant aangesproken, want dit is afhankelijk van de dossiers waar we op het moment mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers doen we een beroep op de specifieke groep die zich opgaf voor een bepaald thema.

 

Zin om deel te nemen? Aarzel niet langer en laat ons weten welke drie thema’s uw voorkeur wegdragen. U kan ons natuurlijk ook altijd bellen om uw interesses door te geven.

 

Meer informatie…

Indien u graag meer informatie ontvangt over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat van het SBPV.

Ook lid worden van het SBPV vzw?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2014’.

 

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.

 

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur gerust een mailtje naar secretariaat@sbpv.be.

 

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) vzw

Kortrijksesteenweg 304 – 9000 Gent | secretariaat@sbpv.be | 09 292 40 81 | www.zichtopcultuur.be