Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief Jrg. 3 (juli 2014), 4

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw. Nieuwsbrief.

Voorwoord

 

Beste lezer

De zomer is al even in het land en velen onder u hebben al kunnen genieten van een deugddoende vakantie of hebben nog enkele leuke vakantieplannen voor de deur staan. Ook onze organisatie doet het iets rustiger aan in de zomerperiode, vandaar dat u onze nieuwsbrief niet in de eerste week van de maand ontving zoals dit gebruikelijk is.

Deze nieuwsbrief gaat voornamelijk dieper in op de stand van zaken van enkele projecten en campagnes waarover we u in voorgaande nieuwsbrieven berichtten. Graag delen wij u nog mee dat SBPV binnenkort een Facebook-pagina zal lanceren. Vanaf dan is het ook mogelijk artikels die op onze website verschijnen te delen. We houden u op de hoogte wanneer we het startschot geven.

Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

 

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw – Zicht op Cultuur²

 

België ondertekent het Verdrag van Marrakech

Tussen 17 en 28 juni 2013 zat het agentschap van de Verenigde Naties 'World Intellectual Property Organization' (WIPO) samen met verschillende vertegenwoordigers van de lidstaten in Marrakech. Vorig jaar, in 2013, werd toen een akkoord bereikt dat alle gedrukte publicaties nu ook internationaal in een ander leesformaat (braille of audio) beschikbaar kunnen zijn.

In een vorige nieuwsbrief (november 2013) lieten we u weten dat het SBPV een brief heeft geschreven naar minister Johan Vande Lanotte. We vroegen de minister om de komende maanden te ijveren voor een snelle ondertekening van het WIPO-verdrag, een landelijke implementatie in de Belgische (auteurs)wetgeving en een ratificatie van dit verdrag in samenspraak met de Europese Unie.

Op 2 juli 2014 ontvingen we een brief van Johan Vande Lanotte, aftredend minister van Economie. Een fragment uit zijn brief:

“[…] kan ik u meedelen dat dit Verdrag mij nauw aan het hart ligt en ik dan ook spoed heb gezet achter de ondertekening ervan […] Gelet op de hierboven uiteengezette elementen, kan ik u bevestigen dat ik overtuigd ben van het grote belang van dit Verdrag voor alle belanghebbenden, en dat ik er dan ook wil voor zorgen dat België het Verdrag van Marrakech na de ondertekening later deze week ook spoedig ratificeert” (brief J. Vande Lanotte, 2 juli 2014)

Op 25 juni 2014 ondertekende België de 'Marrakech VIP Treaty’. Dit verdrag garandeert de wereldwijde toegang tot publicaties in aangepast leesformaat voor iedereen met een leesbeperking. Op de WIPO-website vindt u een overzicht van alle landen die het verdrag ondertekenden.

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw juicht deze ondertekening toe en kijkt uit naar een spoedige ratificatie. Dit wordt dus nog vervolgd.

 

Toegankelijk bankieren: ING

Naar aanleiding van het bankenonderzoek dat we vorig jaar (2013) voerden, heeft SBPV de onderzochte banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) een uitgebreid verslag bezorgd met aanbevelingen van onze partner AnySurfer. SBPV wilde de banken op deze manier helpen om in de toekomst meer rekening te houden met de toegankelijkheid van hun diensten voor (potentiële) blinde en slechtziende klanten.

ING heeft naar aanleiding van het onderzoek van SBPV een toegankelijkheidsaudit van de Home’Bank aangevraagd bij AnySurfer. Enkele ING-klanten melden ons dat, hoewel dit op de nieuwe ING toegankelijkheidspagina is aangegeven, bij Home’Bank er nog compatibiliteitsproblemen zijn met hun softwareprogramma’s om het scherm voor te lezen of in braille te vertalen. Het gaat bijvoorbeeld om de captcha in het formulier om een afspraak te maken en het grote uitklapmenu dat enkel met de muis tevoorschijn komt.

In samenspraak met AnySurfer liet SBPV ING weten dat er toch enkele toegankelijkheidsproblemen blijven bestaan. SBPV vroeg ING dan ook rekening te houden met de tips van AnySurfer en te blijven inzetten op toegankelijk bankieren. Op 16 juli 2014 kregen we antwoord van ING waarin ze schrijven dat ze zich bewust zijn van het feit dat de aanpassingen die ze hebben doorgevoerd nog niet voldoen. ING beloofde ons om met de nodige aandacht en zorg er alles aan te doen om dit zo spoedig mogelijk in orde te brengen.

We hopen dan ook van harte dat met de hulp van AnySurfer ING in staat zal zijn om haar website voor de functie Home’Bank alsnog toegankelijk te maken. SBPV neemt deze gelegenheid te baat om ING alvast te bedanken voor de (beloofde) inspanningen. Wij blijven dit opvolgen en houden u op de hoogte.

 

Blindengeleidehonden zijn van harte welkom!

Op 28 juni 2013 heeft de Vlaamse Regering de wijziging het decreet betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond goedgekeurd. Hierdoor kan het weigeren van assistentiehonden vanaf nu strafrechtelijke vervolgd worden. Tot op heden was het echter nog wachten op de uitwerking van het attesteringssysteem van de honden door aftredend minister Jo Vandeurzen. Onze partner, Blindengeleidehondenschool Genk (BGHSG), liet ons deze maand weten dat er een 'Cel Machtiging Assistentiehonden' is opgericht die al enkele keren is samengekomen. De cel heeft ondertussen zeven machtigingen uitgereikt. We sommen hieronder de verschillende geattesteerde hondenscholen op.

3 hulphondenscholen:

 • Canisha vzw (Wetteren)
 • Dyadis vzw (Brussel)
 • Hachiko vzw (Merelbeke)

4 blindengeleidehondenscholen:

 • Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (Tongeren)
 • Blindengeleidehondenschool Genk vzw,
 • Scale Dogs vzw (Brussel)
 • Vrienden der Blinden vzw (Koksijde)

Deze machtiging betekent dat honden in opleiding en honden aan het werk van deze opleidingscentra een 'attest' mogen hebben en ook 'assistentiehond' mogen genoemd worden volgens de regels bepaald in het decreet. Dus ook de blindengeleidehondengebruikers van deze centra mogen zich beroepen op het decreet en haar toepassing. Dit is goed nieuws voor de geleidehondgebruikers. Zij kunnen bij onterechte weigering tot een publieke plaats beroep doen op het decreet betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond en kunnen hun attest voorleggen.

 

Oproep: Selor zoekt testkandidaten

Selor, het selectiebureau van de Vlaamse Overheid, heeft een nieuwe test ontwikkeld die peilt naar het abstract redeneervermogen van kandidaten met een visuele beperking. Om de test te valideren is Selor op zoek naar minstens 30 blinde en ernstig slechtziende deelnemers.

Waarom meetesten?

Het SBPV is sterk overtuigd van het nut van deze studie en raadt dan ook al haar blinde en slechtziende nieuwsbrieflezers aan deel te nemen aan het onderzoek. Deelnemen aan deze test is een uitgelezen kans om kennis te maken met de reële selectietesten die bij Selor worden ingezet. Achteraf krijgt u een gedetailleerd feedbackrapport waarbij uw sterktes en zwaktes in kaart worden gebracht. Bovendien krijgt u een waardebon als bedanking voor uw deelname.

Praktische informatie

 • In het bezit zijn van (minstens) een diploma secundair onderwijs of een bachelorsdiploma
 • De testmomenten vinden telkens plaats op woensdag in de kantoren van Selor (in Brussel) vanaf midden juli en augustus.
 • Per dag zijn er twee sessies voorzien: de eerste start om 8h30, de tweede start om 14h30. Per sessie wordt één kandidaat getest. De test duurt gemiddeld een viertal uur.
 • In januari 2015 (nader te bepalen data) vindt een tweede testmeting plaats.
 • Na afloop van beide sessies ontvangt u een waardebon van 45 euro.

Inschrijven

 • Maak een account aan via ‘Mijn Selor
 • Stuur vervolgens een mailtje naar bieke.vandenbon@selor.be. Vermeld daarin uw rijksregisternummer, naam en voornaam.
 • U ontvangt een bevestigingsmail om de inschrijving te voltooien. U kan dan een testdatum kiezen.
 • Inschrijven kan tot en met 25 augustus 2014

Het SBPV vraagt iedereen die zich inschrijft dit met een kort mailtje ook te laten weten aan het SBPV zelf. Op deze manier krijgen wij een zicht op de impact die wij met onze nieuwsbrief hebben.

Selor en het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw danken u alvast voor uw medewerking.

 

Mandaat Ria Decoopman bij het NHRPH

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) werd opgericht in 1967 en brengt op regelmatige wijze advies uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit… De raad bestaat uit twintig leden die op voordracht van de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid door de Koning worden benoemd voor een periode van zes jaar. Ria Decoopman werd als nieuw lid benoemd voor de periode 2014 tot 2020 op basis van haar kennis en ervaring als blinde persoon.

We wensen Ria alvast veel succes bij het uitoefenen van haar mandaat!

 

Doe je mee met SBPV?

Deel je mening

Om een goede werking van SBPV te kunnen garanderen is het belangrijk te weten wat blinde en slechtziende Vlamingen zelf belangrijk vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om als ervaringsdeskundige uw mening te laten horen. Dit kan steeds via onze website of via ons vast mailadres dat u op het einde van de nieuwsbrief terug kan vinden.

Deel je ervaring

Omdat we niet enkel uw mening belangrijk vinden, maar ook graag een beroep willen doen op uw ervaring, werken we met resonantiegroepen rond bepaalde thema’s. Er zijn een dertiental thema’s, meer bepaald gaat het om cultuur en media; gelijke kansen; jeugd; mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid; wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.

Niet alle groepen worden constant aangesproken, want dit is afhankelijk van de dossiers waar we op het moment mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers doen we een beroep op de specifieke groep die zich opgaf voor een bepaald thema.

Zin om deel te nemen? Aarzel niet langer en laat ons weten welke drie thema’s uw voorkeur wegdragen. U kan ons natuurlijk ook altijd bellen om uw interesses door te geven.

 

Meer informatie…

Indien u graag meer informatie ontvangt over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat van het SBPV.

Ook lid worden van het SBPV vzw?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2014’.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.

 

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) vzw

Kortrijksesteenweg 304 – 9000 Gent | secretariaat@sbpv.be | 09 292 40 81 | www.zichtopcultuur.be

Met de steun van de Vlaamse Overheid.