Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Persbericht 12 augustus 2014

Regering draait TV-knop dicht voor blinde kijkers

De Vlaamse regering wil Op 12, het derde VRT-net afschaffen.  Dit betekent dat blinde en slechtziende kijkers ontzegd worden van de enige fictiereeks met audiodiscriptie op zondagavond.

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (SBPV) protesteert. “Wij willen dat Op 12 behouden blijft en audiodiscriptie onbeperkt toegankelijk blijft." zegt Ria Decoopman, woordvoerder van het SBPV. De VRT verzorgt sinds kort audiodescriptie bij enkele fictieseries die door haar worden uitgezonden. De reeks ‘In Vlaamse velden’ en het eerste seizoen van ‘De Ridder’, die telkens zondagavond op één te zien waren, werden tegelijkertijd met audiodescriptie uitgezonden op Op 12. "Nu wil de Vlaamse regering Op 12 afschaffen.

Mensen met een visuele beperking zullen dus niet meer naar series met audiodescriptie kunnen kijken op het moment dat deze voor de gewone kijker worden uitgezonden en kunnen dus niet meer genieten van fictie met audiodescriptie op zondagavond.

In theorie hebben Belgacom en Telenet het mogelijk gemaakt audiodescriptie in te schakelen wanneer het programma digitaal wordt uitgezonden, maar de procedure hiervoor is ontoegankelijk voor iemand met een visuele beperking en onuitvoerbaar zonder hulp van een ziende. Daarom is de meest gebruiksvriendelijke en toegankelijke oplossing het gelijktijdig uitzenden van series met audiodescriptie op een ander net. "Mensen met een visuele beperking die hoe langer hoe meer dankbaar gebruik maken van audiodescriptie op Op 12, worden nu terug in de kou gezet. Een stap achteruit dus op een pas ingeslagen weg.  In Duitsland is men wél overtuigd van de sociale en culturele integratie die audiodescriptie teweegbrengt en neemt het aantal tv-programma's voorzien van ad snel toe (in 2013 bedroeg dit al 36 procent)" zegt Ria Decoopman.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman (woordvoerder, 0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be