Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Persbericht 12 augustus 2014

QR codes aan de haltes van De Lijn

Tegen midden september zullen de reizigers in de gehele provincie Antwerpen realtime informatie kunnen opzoeken via een QR code aan elke bus- en tramhalte. Uit resultaten bleek volgens De Lijn dat reizigers de QR codes vaak gebruiken en tevreden zijn over deze toepassing. Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (SBPV) ziet enkele mogelijkheden voor mensen met een visuele beperking op voorwaarde dat enkele aandachtspunten mee in rekening worden genomen.

QR codes zijn innovatief, maar…

“QR codes worden steeds populairder en verschijnen ook steeds vaker in het straatbeeld. De idee hierachter biedt heel wat voordelen, ook voor blinde en slechtziende smartphone-gebruikers”, zegt Ria Decoopman, woordvoerder van het SBPV.   Ik voeg er echter meteen aan toe dat doordat mensen met een visusbeperking deze QR codes niet visueel kunnen waarnemen, er toch enkele zaken nodig zijn opdat zij er gebruik van kunnen maken.” Het platform pleit voor een grote(re) uniformiteit waarbij de QR codes zich steeds op dezelfde plaats bevinden en eventueel tactiel waarneembaar zijn. Daarnaast is het zo dat er (en dan vooral naar blinde en slechtziende reizigers) duidelijk gecommuniceerd moet hoe groot de QR codes zijn en van op welke afstand deze gescand kunnen worden. Het is eveneens belangrijk dat er op toegezien wordt dat wanneer de blinde of slechtziende gebruiker de QR code eenmaal succesvol heeft gescand , hij terechtkom op een webpagina die toegankelijk is.

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen laat nog weten dat de app van De Lijn wel toegankelijk is voor blinde en slechtziende gebruikers, maar dat het effectieve gebruik van de QR codes aan de bus- en tramhaltes niet altijd evident is. Omwille van bovenstaande redenen pleit het SBPV er dan ook voor om met deze aandachtspunten rekening te houden en de QR codes ook toegankelijk te maken voor blinde en slechtziende reizigers.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman (woordvoerder, 0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be