Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief Jrg. 3 (augustus 2014), 5

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw. Nieuwsbrief.

Voorwoord

Beste lezer

Graag verwelkomen wij u opnieuw in onze nieuwsbrief. Door de zomermaanden verloopt alles een stuk rustiger en is er ook minder nieuws. Toch hebben we niet stilgezeten en zijn we in de maand augustus vooral aan het schrijven geslagen. Het resultaat vindt u terug in de bespreking van verschillende persberichten.

Verder bezorgen we u nog enkele boeiende weetjes. Zo verneemt u niet alleen dat ‘Helena’ op zondagavond opnieuw wordt uitgezonden met audiodescriptie op OP12, maar leest u ook iets meer over de mogelijke gevolgen van de besparingen van de Vlaamse Regering voor de blinde en slechtziende televisiekijker en ontdekt u in één van onze dromen.

Veel leesplezier

Zicht op Cultuur², ingericht door het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw

 

Toename webshops goed nieuws voor blinde en slechtziende consumenten

Eind juli bericht De Standaard dat het aantal winkels met een eigen webshop verdubbeld is. Ongeveer 22 procent van de winkels in België zorgen voor deze online dienstverlening zodat klanten ook via het internet deze producten kunnen aankopen.

Het SBPV ziet in deze evolutie heel wat voordelen voor blinde en slechtziende consumenten. Online winkelen laat hen toe het aanbod rustig en op hun eigen tempo te bekijken. Ze hoeven bovendien geen beroep te doen op andere mensen voor hun verplaatsing naar of begeleiding in de winkel. Het SBPV is echter alert voor de drempels die ook hier achter het hoekje schuilen. Webshops zijn pas een zege voor consumenten met een visuele beperking indien de website voor de online service toegankelijk is met hun technologische hulpmiddelen. Het SBPV verspreidt daarom een persbericht waarin ze enerzijds de internetwinkels en hun eventuele webbouwers hierover informeert en meteen enkele richtlijnen meegeeft. Anderzijds benadrukt het SBPV in haar bericht dat investeren in een toegankelijke website niet noodzakelijk een hoge meerkost met zich meebrengt.

Het SBPV wijst ten slotte op de win win, want hoe toegankelijker en dus gebruiksvriendelijker de website, hoe meer (blinde en slechtziende) klanten de winkel in kwestie kan bereiken. Koper en verkoper, beiden tevreden dus. U kunt het persbericht op onze website raadplegen.

 

Goed en slecht nieuws voor tv-kijkers met een visusbeperking

Het SBPV start met het goede nieuws. Vanaf zondagavond 7 september 2014 komt er een nieuwe tv-reeks met audiodescriptie. Trouwe kijkers van de serie ‘Helena’ kunnen op de VRT terecht vanaf 21h20. ‘Helena’ wordt opnieuw gelijktijdig afgespeeld op Eén en OP12. Op Eén moet voor de digitale kijker de audiodescriptie geactiveerd worden via de taalkeuze (bij Belgacom gebeurt dit via Eén HD). Bij OP12 loopt de serie met audiodescriptie voor iedereen, waardoor geen taalkeuze ingesteld hoeft te worden. Het volstaat eenvoudig naar OP12 te zappen. De uitzending met audiodescriptie wordt ook aangeboden via Net Gemist.

Minder goed nieuws zijn echter de berichten dat de Vlaamse Regering in het kader van de besparingsmaatregelen het derde VRT-net OP12 zou willen afschaffen. Dit maakt ons ongerust. Net op het moment dat heel wat blinde en slechtziende kijkers de weg naar OP12 en audiodescriptie hebben gevonden zou de knop teruggedraaid worden.

Het SBPV wacht niet af en pleit via de media voor het behoud van OP12 en wil dat audiodescriptie onbeperkt toegankelijk blijft. Mensen met een visuele beperking zouden naar series met audiodescriptie moeten kunnen kijken op het moment dat deze voor de gewone kijker worden uitgezonden en moeten kunnen genieten van fictie met audiodescriptie op zondagavond.

In theorie hebben Belgacom en Telenet het mogelijk gemaakt audiodescriptie in te schakelen wanneer het programma digitaal wordt uitgezonden. De procedure hiervoor is echter ontoegankelijk voor iemand met een visuele beperking omdat de keuzeopties voor de activering enkel op het scherm worden weergegeven en onuitvoerbaar zijn zonder hulp van een ziende persoon. De meest gebruiksvriendelijke en toegankelijke oplossing is volgens ons het gelijktijdig uitzenden van series met audiodescriptie op een ander net, zoals dit in het najaar het geval is voor ‘Helena’ op OP12.

Ons persbericht wordt massaal opgepikt door de media. Ook veel blinde en slechtziende kijkers reageren. Enkele onder hen gaan op zoek naar een oplossing voor het geval dat OP12 effectief wordt afgeschaft, waarvoor van harte dank. We laten dit onderwerp niet los en blijven dit van dichtbij opvolgen.

Voor de nieuwsbrieflezer die ons persbericht heeft gemist, verwijzen wij u met plezier naar onze website waar het persbericht dat wij naar de verschillende persagentschappen en journalisten verstuurden ook opgenomen is

 

Lichten uit of lichten aan?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan een nieuw lichtplan waarbij het licht op secundaire wegen buiten de bebouwde kom gedoofd zal worden. Het SBPV waarschuwt dat het wegvallen van deze verlichting gevolgen heeft voor vooral slechtziende mensen, een niet te onderschatten aantal personen dat nog toeneemt met de vergrijzing van de bevolking.

Slechtziende voetgangers gebruiken de straatverlichting vaak als oriënteringsmiddel. Ze stappen als het ware van de ene lichtbundel naar de andere en geraken zodoende zelfstandig op hun bestemming. Straatverlichting draagt er bovendien toe bij dat zij hun resterend gezichtsvermogen zo maximaal mogelijk kunnen aanwenden. Dit verhoogt niet alleen hun eigen veiligheid, maar ook die van de andere weggebruikers. Slechtziende mensen die zich frequent verplaatsen langs secundaire wegen omdat ze er bijvoorbeeld wonen of werken, zullen dus beperkt worden in hun veiligheid en mobiliteit wanneer daar de lichten worden gedoofd. Het is belangrijk dat op plaatsen waar weggebruikers zicht te voet verplaatsen er voldoende verlichting blijft. Mensen met een visuele beperking, die voor hun verplaatsing hoofdzakelijk afgestemd zijn op het openbaar vervoer, zijn bijvoorbeeld niet gebaat met goed verlichte bushaltes op de secundaire wegen als de weg er naar toe in volledige duisternis is gehuld.

Het SBPV pleit daarom bij de beleidsmakers om in het kader van het nieuwe lichtplan rekening te houden met de noden van de slechtziende weggebruiker. Bij de aanleg of vernieuwing van secundaire wegen blijft het belangrijk voldoende verlichting te voorzien op plaatsen waar slechtziende voetgangers zich begeven. Een inclusieve samenleving waar (ook slechtziende) burgers zich autonoom kunnen verplaatsen, is immers voordelig én veilig voor iedereen.

Op maandag 18 augustus 2014 krijgen we antwoord van het AWV. Het agentschap benadrukt dat “het licht op de gewestwegen op heel veel plaatsen zal blijven branden. In de bebouwde kom zal de verlichting bijvoorbeeld gewoon overal blijven branden. Ook ter hoogte van schoolomgevingen, kruispunten, rotondes en oversteekplaatsen zal de verlichting blijven branden om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen”. De communicatie­verantwoordelijke geeft onze bezorgdheden ook door aan de inhoudelijke verantwoordelijken van het dossier. Het persartikel vindt u terug op onze website.

 

Gevouwen gebouwen… voor blinden en slechtzienden meer dan een verrukking!

Het SBPV durft ook te dromen en laat via een persbericht één van haar dromen los op het brede publiek.

In Mexico City bouwen origamiarchitecten prachtige 3D-constructies uit een A4’tje. Voor het SBPV zijn deze origamikunstwerken meer dan enkel en alleen een adembenemend schouwspel. Het is meer dan dat, Het SBPV ziet in deze oude Japanse kunstvorm namelijk nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor (cultuur)beleving door blinde en slechtziende personen. Hieronder een deel van het persbericht dat we de wereld instuurden. Het volledige persbericht kunt u op onze website vinden.

“Stel dat Vlaamse musea dergelijke papieren miniaturen van monumentale bouwwerken kunnen opnemen in hun collecties en zo ook personen met een visuele beperking laten meegenieten van ons waardevolle erfgoed. Stelt dat Vlaamse architecten zich deze techniek eigen maken en dat op relatief goedkope wijze ook personen met een visusbeperking hun toekomstige huis kunnen ‘bekijken’. Dan gaat een nieuwe wereld open voor alle blinde en slechtziende personen.”

Wilt u meevouwen en –bouwen aan een inclusieve samenleving waarin grootse dingen ook tastbaar aanwezig zijn? Niet zo handig? U kunt onze droom mee werkelijkheid laten worden door luidop deze droom bekend te maken bij wie het weten moet.

 

QR codes aan de halte De Lijn

De Lijn laat weten dat tegen midden september de reizigers in de provincie Antwerpen informatie zullen kunnen opzoeken via een QR code aan elke bus- en tramhalte. Het aanwenden van QR codes om informatie tot bij de gebruiker te brengen, duikt steeds meer op in ons dagelijks leven. Ook blinde en slechtziende smartphonegebruikers kunnen gebruik maken van QR codes, tenminste als aan enkele toegankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het SBPV vraagt De Lijn te zorgen voor een grote(re) uniformiteit wat betreft de plaats waar de QR codes worden aangebracht. Om de code te kunnen scannen, moeten blinde en slechtziende mensen immers precies weten waar deze zich bevindt. Dit kan enkel indien QR codes op alle tram- en bushaltes op een uniforme manier worden aangebracht en eventueel tactiel waarneembaar zijn. Daarnaast moet er, vooral naar blinde en slechtziende reizigers toe, duidelijk gecommuniceerd worden hoe groot de QR codes zijn en van op welke afstand deze gescand dienen te worden. Het spreekt voor zich dat er op toegezien wordt dat wanneer de blinde of slechtziende gebruiker de QR code eenmaal succesvol heeft gescand, hij terechtkomt op een webpagina die toegankelijk is.

Voor het volledige persbericht, kunt u terecht op onze website.

Het SBPV geeft ten slotte aan blinde en slechtziende reizigers nog even mee dat het scannen van de QR code inderdaad niet altijd evident is, maar dat dit niet de enige manier hoeft te zijn om aan de informatie te geraken. Als u elke dag aan dezelfde halte de tram of bus dient te nemen, dan kunt u de weblink www.mijnlijn.be/haltenummer in de favorieten van uw browser opslaan. Op deze manier kunt u ook snel te weten komen wanneer de bus of de tram komt. Let wel; op de plaats van het haltenummer dient u het nummer van de desbetreffende halte in te drukken.

 

Aanvulling op het artikel “Blindengeleidehonden zijn van harte welkom!” (zie vorige nieuwsbrief)

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief (juli 2014) vernemen we dat de Brailleliga ook een erkenning heeft voor haar blindengeleidehonden. We voegen dit toe. Het nieuwe overzicht ziet er als volgt uit:

3 hulphondenscholen:

  • Canisha vzw (Wetteren)
  • Dyadis vzw (Brussel)
  • Hachiko vzw (Merelbeke)

5 blindengeleidehondenscholen:

  • Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (Tongeren)
  • Blindengeleidehondenschool Genk vzw
  • Brailleliga vzw (Brussel)
  • Scale Dogs vzw (Brussel)
  • Vrienden der Blinden vzw (Koksijde)

?

Om naar uit te kijken… Festival van Vlaanderen Mechelen

In vorige nieuwsbrieven (mei en juni 2014) zetten we enkele toegankelijke concerten van het Festival van Vlaanderen Brugge, Gent en Kortrijk in de kijker. Met veel plezier laten we u weten dat nu ook het Festival van Vlaanderen Mechelen stappen onderneemt om enkele van haar concerten op een toegankelijke wijze aan te bieden aan blinde en slechtziende muziekliefhebbers. Binnenkort zit het SBPV samen met de organisatoren aan tafel.

Wij houden u op de hoogte!

 

Doe je mee met SBPV?

Deel je mening

Om een goede werking van SBPV te kunnen garanderen is het belangrijk te weten wat blinde en slechtziende Vlamingen zelf belangrijk vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om als ervaringsdeskundige uw mening te laten horen. Dit kan steeds via onze website of via ons vast mailadres dat u op het einde van de nieuwsbrief terug kan vinden.

Deel je ervaring

Omdat we niet enkel uw mening belangrijk vinden, maar ook graag een beroep willen doen op uw ervaring, werken we met resonantiegroepen rond bepaalde thema’s. Er zijn een dertiental thema’s, meer bepaald gaat het om cultuur en media; gelijke kansen; jeugd; mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid; wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.

Niet alle groepen worden constant aangesproken, want dit is afhankelijk van de dossiers waar we op het moment mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers doen we een beroep op de specifieke groep die zich opgaf voor een bepaald thema.

Zin om deel te nemen? Aarzel niet langer en laat ons weten welke drie thema’s uw voorkeur wegdragen. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen om uw interesses door te geven.

 

 

Meer informatie…

Indien u graag meer informatie ontvangt over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat van het SBPV.

Ook lid worden van het SBPV vzw?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2014’.

 Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.

 

 

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) vzw

Kortrijksesteenweg 304 – 9000 Gent | secretariaat@sbpv.be | 09 292 40 81 | www.zichtopcultuur.be

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid