Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Persbericht 23 oktober 2014

Blinden, slechtzienden en het openbaar vervoer

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Witte Stok op woensdag 15 oktober 2014 zette het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (SBPV) samen met haar sociaal-culturele beweging Zicht op Cultuur² een grootschalige mobiliteitsbevraging op. Deze bevraging peilt naar de problemen die blinde en slechtziende reizigers ondervinden bij het gebruik van het openbaar vervoer. De resultaten van dit onderzoek leest u in dit persbericht.

De bevraging gekaderd

Op 20 oktober 2014 verzamelden we reeds 105 reacties. 100 personen hadden een visuele beperking en sommigen onder hen (17 personen) een meervoudige beperking. Uit de bevraging blijkt dat 68,75% dagelijks tot wekelijks het openbaar vervoer gebruiken (zie grafiek 1). Ria Decoopman, woordvoerder van het SBPV zegt: “Blinden en slechtzienden willen en kunnen niet altijd afhankelijk zijn van familie, vrienden of kennissen om zich te verplaatsen. Zij gebruiken vaak het openbaar vervoer om zich op autonome wijze van her naar der te verplaatsen. Vlaanderen streeft naar een inclusieve samenleving, maar we merken op dat het openbaar vervoer (zowel trein, tram, bus als metro) vaak niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Er worden wel wat initiatieven ondernomen, maar hierbij wordt zelden rekening gehouden met de noden van de gebruiker. Met deze bevraging willen we in de eerste plaats nagaan wat blinde en slechtziende reizigers zelf vinden van het openbaar vervoer en welke problemen zij ondervinden.”

De kaarten op tafel gelegd

Omwille van verschillende redenen is de trein, tram, bus of metro vaak niet voldoende toegankelijk voor reizigers met een visuele beperking. Naast de moeilijke betreedbaarheid van het voertuig kaarten heel wat respondenten aan dat de omkadering en de begeleiding heel vaak te wensen overlaat. In Tabel 1 geven we een overzicht van de meest aangekaarte problemen met daarnaast de oplossingen die de respondenten suggereren. Ria Decoopman geeft een korte commentaar: “ Een opvallend  pijnpunt is heel duidelijk het tekort aan audioweergaven van de stopplaatsen tijdens de trein-, tram- of busrit. Het bevestigt nogmaals dat de twijfel of de volgende stop de juiste afstapplaats is bij de reiziger met een visusbeperking heel wat stress teweegbrengt en zelfs een drempel kan zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ook de 24 uurregeling voor het aanvragen van assistentie komt duidelijk als pijnpunt naar voren. We kunnen er niet naast kijken.  De boodschap luidt: schaf de 24 uurregeling af in navolging van het door België geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarnaast vragen de andere aangehaalde problemen eveneens om aandacht. We hopen dat de Lijn, de MIVB en de NMBS zich door deze bevraging (recht uit de mond van de gebruikers) laten inspireren om het openbaar vervoer op een inclusief spoor te zetten.”

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman (woordvoerder, 0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be

Tabel 1: Aangekaarte problemen inzake het openbaar vervoer

Bron: Zicht op Cultuur², Mobiliteitsbevraging, 2014.

Aangekaarte problemen

Voorgestelde oplossingen

Toegankelijkheid voertuig

 

Deuren niet kunnen openen

Alle deuren automatisch openen

Te grote niveauverschillen tussen het perron en de deur van het voertuig

Niveauverschillen wegwerken, geen trappen

Niet weten welk voertuig toekomt aan de halte

Contrasterende en felle kleuren, één bus per halte, automatische vermelding op welke bus men zit en in welke richting deze rijdt…

Niet weten wanneer gewenste halte bereikt is

Halteaankondiging

Omkadering/begeleiding

 

Reservatie assistentie 24 uur op voorhand

Afschaffen 24 uurregeling

Te weinig assistentie

(Aangevraagde) assistentie verzekeren

Varia

 

Moeilijkheden met het lezen van borden (te hoog, te klein lettertype, te donker…)

Borden op ooghoogte plaatsen, borden verlichten, audiosysteem…

 

 

 

Grafiek 1: Frequentie van het gebruik van het openbaar vervoer

Staafdiagram met vijf categorieën die de frequentie aangeven van het gebruik van het openbaar vervoer: 

  • altijd (dagelijks)
  • vaak (wekelijks)
  • soms (maandelijks)
  • zelden
  • nooit

De staven gaan van groot naar klein. De staaf 'altijd' is met iets meer dan 35% de grootste, vervolgens komt 'vaak' met iets meer dan 30%, de staven 'soms' en 'zelden' zijn even groot en elk goed voor ongeveer 15%. Slechts 1% gebruikt nooit het openbaar vervoer.