Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Persbericht 5 december 2014

Het SBPV schaart zich achter de petitie van blinde Tim

De voorbije dagen ondertekenden al meer dan 1100 mensen de petitie van de heer Timmy De Waele. De petitie wijst de regering op het feit dat mensen met een beperking verplicht 24 uur op voorhand bij de NMBS moeten aangeven welke trein ze willen nemen. Deze regeling baart heel wat mensen kopzorgen: wat als je langer moet werken en daardoor je aangevraagde terugrit mist? Wat als je plots dringend door onvoorziene omstandigheden toch de trein moet nemen? Volgens de NMBS kan men dan geen assistentie verzekeren.  Zo blijven veel mensen vaak urenlang wachten op begeleiding, als die er al komt… Het Slechtzienden en Blinden Platform (SBPV vzw) klaagt deze situatie mee aan.

Geen loze beloftes meer

Europa geeft als richtlijn mee dat mensen met een beperking recht hebben op assistentie indien ze minstens 48 uur op voorhand reserveren. Scoort België in vergelijking dan niet goed? Neen, integendeel, mevrouw Ria Decoopman, woordvoerder van het SBPV en zelf blind, legt uit: “Het Europese minimum van 48 uur is vooral bestemd voor die landen in Oost- en Zuid-Europa waar de uitbouw van het spoorwegnet en de bijhorende faciliteiten nog niet zo ver staat, maar waar de landen zich desondanks toch engageren om assistentie te verlenen. België zou zich moeten schamen ten opzichte van deze landen om de richtlijn als excuus te gebruiken. Meer nog, de 24-uurregeling is in tegenspraak met de door België geratificeerde bepalingen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. België kan beter, kijk maar naar Nederland waar mensen met een beperking maar één uur op voorhand moeten reserveren om garantie te hebben op assistentie. Wij willen geen beloften meer, maar een concreet stappenplan tot afschaffing van de 24-regel en assistentie waarop we kunnen rekenen.”

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman (woordvoerder, 0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be

Petitie van Timmy De Waele

Wij

alle mensen met of zonder beperking, iedereen die het absurd vindt dat mensen met een beperking verplicht zijn om 24 uur op voorhand bij de NMBS aan te geven welke trein ze exact willen nemen

constateren

- Mensen met een beperking kunnen in principe de dag zelf niet meer beslissen om ergens heen te gaan, wat de charmes van het reizen met de trein volledig wegneemt, alsook gevolgen kan hebben voor je planning. 
- Mensen in een bureautje beslissen aldus over hoe iemand met een beperking z'n leven plant, wat volledig absurd is! 
- Onvoorziene omstandigheden waardoor je je gereserveerde trein onmogelijk nog kan halen, worden niet in acht genomen door de NMBS.

De maatregel dat mensen met een beperking verplicht zijn om 24 uur op voorhand bij de NMBS aan te geven welke trein ze exact willen nemen, werd enkele jaren geleden beslist. Deze maatregel is absurd en moet worden afgeschaft.

en verzoeken

om een debat hierover met de minister van overheidsbedrijven. 
om deze maatregel af te schaffen of op z'n minst tot een minimum te herleiden.
Laat mensen zelf beslissen wanneer ze hun trein nemen, en niet de NMBS!

Bron: http://www.petitie.be/petitie/kies-zelf-wanneer-je-een-trein-neemt

Wie graag de petitie mee ondertekent, kan terecht dit doen via deze link.