Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Persbericht 25 maart 2015

Vlaamse beleidsmakers, zet uw bril op, want dit is voor u.

Op 26 maart om 10.30 uur, vlak voor  de opening in Antwerpen Expo van ZieZo-Vlaanderen 2015, het grote beursevenement voor mensen met een visusbeperking, voert het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV vzw)  actie voor echte gelijke kansen.

Gelijke kansen voor iedereen

In de huidige samenleving gebeurt alles steeds meer op maat van mensen die kunnen zien. Blinden en slechtzienden krijgen daardoor minder kansen. ZE willen net als iedereen ook actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.  Daarom vragen ze Vlaanderen en de Vlaamse regering met aandrang om gelijke kansen tot participatie op diverse domeinen.

Op donderdag 26 maart 2015 komen blinden en slechtzienden dus niet alleen op de beurs kijken, maar zullen ze zich ook laten horen. Ze trekken letterlijk aan de bel voor verandering.

Ria Decoopman, woordvoerder van het platform, zegt: “Blinde kinderen moeten voldoende ondersteuning kunnen krijgen in het gewone onderwijs zodat ze gelijke slaagkansen hebben. Levenslang studeren moet kunnen door voor ons de deelname aan het volwassenen onderwijs mogelijk te maken.  Echte gelijke kansen betekent dat we op ondersteuning kunnen rekenen bij  de aankoop van gepaste (hoog)technologische hulpmiddelen ongeacht de leeftijd waarop we onze handicap krijgen, en ook dat we die hulpmiddelen optimaal kunnen leren gebruiken.”

Open brief

Het SBPV zet deze actie kracht bij met een open brief aan Vlaanderen en de Vlaamse regering waarin het pleit om op diverse domeinen echte gelijke kansen voor blinden en slechtzienden te garanderen.

Open brief aan Vlaanderen en de Vlaamse regering

Zie het zo Vlaanderen, meneer de minister-president en collega’s uit de Vlaamse regering en wees niet blind voor blinde en slechtziende mensen.

Natuurlijk voer je gelijke kansen in je leeuwenvaandel en dat moet terecht  klauwen geven aan uw beleid.

Help ons aan echte gelijke kansen bij het recht op informatie.

Braille, audio, Daisy en audiodescriptie zijn voor ons normale manieren van lezen. Voor alle informatie aan de burger, vanuit  elk beleidsdomein, is de omzetting naar onze leesvormen slechts enkele promille in elke deelbegroting waard!

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

Uw overheidswebsites moeten allemaal toegankelijk zijn voor alle mensen met leesproblemen! Geef het voorbeeld zodat iedereen dit volgt. Het kan perfect!

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest! 

Om echte kansen te krijgen zijn toegankelijke media, zoals televisie, ook voor blinden en slechtzienden, niet alleen kerntaken van openbare omroep. Treed als overheid op voor een norm waarbij technische mogelijkheden van digitale televisie toegankelijk zijn voor ons. 

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest! 

 

Help ons aan echte gelijke kansen door ons te steunen voor de kosten van het gepaste hulpmiddel, of we nu 15, 40 of 70 jaar oud zijn. Discrimineren op leeftijd kan toch niet!

Voor ons staat een brailleregel soms gelijk aan een balpen voor jou, een vergrotingsprogramma gelijk aan het eens goed wrijven in je ogen als ze bij jou even onscherp zien.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

De steeds vernuftige technische (hulp)middelen bieden heel wat mogelijkheden, maar begrijp dat er goed  leren mee werken en alle, voor ons uiterst belangrijke, voordelen er uithalen niet in de mooie verpakking zit en dat we een gebruiksaanwijzing niet kunnen lezen. We hebben uitleg, vorming en training nodig. De digitale samenleving moet kansen opleveren, de digitale kloof mag niet groter worden.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest! 

 

Help ons aan echte gelijke kansen om ons te ontwikkelen voor deze veeleisende wereld!

Om echte kansen te krijgen in het gewone onderwijs moet nog een behoorlijk tandje bij gestoken worden. Het kan toch niet dat we een volledig jaar verliezen omdat er onvoldoende ondersteuning is om de kansen in het gewoon onderwijs te pakken te krijgen.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest! 

Met het M-decreet worden meer kansen om in het gewoon onderwijs in te groeien beoogd. Er zitten echter onzorgvuldigheden in het decreet en de omzendbrieven waardoor kansen worden afgenomen in plaats van aangereikt.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest! 

Voor sommigen onder ons is de uitdaging groter door extra uitdagingen naast de visuele beperking. Centra moeten inderdaad multifunctioneel zijn en buitengewoon onderwijs buitengewoon. We hebben echter, menen we, recht op coaches en leerkrachten die alles afweten over onze specifieke uitdagingen. We zien nu al tekenen van de verschrompeling van handicapspecifieke kennis. Die kennis moeten we noodzakelijkerwijs nochtans behouden,  uitbouwen, actualiseren en verduurzamen.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest! 

 

 

Wij  moeten ook, om niet te zeggen nog meer dan anderen, levenslang kunnen leren om de kansen te kunnen grijpen. Volwassenenonderwijs is voor ons ontoegankelijk. Leg de brug tussen dit onderwijs en de restanten van de handicapspecifieke experten als eerste stap en borging voor de toekomst.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest! 

Wij zijn in Vlaanderen rijk aan een sociaal-cultureel volwassenenaanbod. Naast het laagdrempelig educatief aanbod is er ook een gespecialiseerd vormingsaanbod nodig dat op landelijk niveau vormingen verzekert voor blinden en slechtzienden.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

 

Help ons aan echte gelijke kansen om te werken in deze actieve wereld!

Werken bij de Vlaamse overheid moet ook voor ons mogelijk zijn. Maak daarom de vacatures vlot toegankelijk, bijvoorbeeld aan de hand van een gepersonaliseerd joboverzicht.
Kansen in het gewone arbeidscircuit zijn bijzonder moeilijk te pakken en beroepservaring is des te belangrijker. Help ons die volwaardig te kunnen opdoen.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

 

Help ons aan echte gelijke kansen om ons te verplaatsen in deze mobiele wereld!

Om echte kansen te krijgen moeten we mee kunnen in de grotere vereiste van mobiel te zijn. Consequent toepassen van redelijke, door ons mee geïnspireerde, universele toegankelijkheidsaspecten van verkeer, openbaar domein, openbaar vervoer  e.d. vragen we zelfbewust, toekomstgericht vol te houden en zonder schroom op te leggen. Wij horen erbij.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

 

Help ons aan echte gelijke kansen om van cultuur te kunnen genieten!

Cultuur beleven is voor ons een samenspel van tasten en voelen, horen en luisteren, proeven, smaken en ruiken. Toegang tot deze ervaringen opent voor ons de deur naar echte cultuurbeleving.  Daarom vragen we u toneelhuizen, organisatoren van tentoonstellingen en evenementen, musea, makers van Vlaamse films en televisieprogramma’s incentives te geven opdat ze audiodescriptie, dubben, fluistertolken, gidsen bekend met onze specifieke noden evenals toegankelijkheidstools zouden aanwenden.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

Het cultuuraanbod moet ruim zijn, ook voor ons.  Waarom dan de audiodescriptie op de VRT beperken tot enkel Vlaamse fictie?  Is audiodescriptie bij de Olympische Spelen, inzonderheid de Paralympics geen evidentie? Blijven blindentribunes enkel een initiatief van goedwillige voetbalclubs?  Uw initiatief kan verandering brengen.

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

 

Help ons aan echte gelijke kansen om een gepaste woning te vinden!

Omdat wij voor onze verplaatsing haast uitsluitend afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, wonen we bij voorkeur nabij frequente bus- of tramlijnen.  Deze locaties zijn fel gegeerd en de redelijk geprijsde woningen  verdwijnen snel van de aanbodmarkt. Omdat de berichtgeving via aanplakborden, lokale kranten, ontoegankelijke immo-sites ons niet bereikt, missen we keer op keer de kans op een gepaste woning.  Moet het niet de taak zijn van een lokale overheid om ons een duwtje in de rug te geven bij onze zoektocht, ook al gaat het niet om een sociale woning of assistentiewoning?

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

Recente huur- en koopwoningen zijn voorzien van (inbouw)apparaten die door blinde en slechtziende mensen niet gebruikt kunnen worden. Een kookplaat, oven, vaatwasser  en thermostaat met touchscreen kunnen niet autonoom bediend worden.  Vervanging van deze toestellen dringt zich op.  Is dit niet een vorm van individuele materiële bijstand en kan die bijgevolg als dusdanig door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap worden erkend?

Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

 

Help ons aan echte gelijke kansen om waardig ouder te worden als oudere met een visuele beperking!

Acht op de tien personen met een visuele beperking verwerven hun handicap op oudere leeftijd. Ondersteuning kan niet via het VAPH, RTH/nRTH. Nochtans willen we liefst zolang mogelijk thuis blijven. Daarvoor zijn heel praktische ondersteuning, training, compenserende technieken, hulpmiddelen en aanpassingen nodig.
 Dit alles als een zo concreet mogelijke tegemoetkoming aan onze eigen specifieke vragen .
Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

 

Help ons aan echte gelijke kansen door het juist inschalen van onze behoeften!

Noch de inschalingsinstrumenten voor tegemoetkomingen, noch deze voor het bepalen van de persoonsvolgende financiering houden op een behoorlijke manier rekening met onze uitdagingen. Er is voor velen van ons met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp  en voor wie het nodig heeft met niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp veel mogelijk. Ontzeg ons de toegang niet door verkeerde inschalinginstrumenten.
Zie het zo: kom ons tegemoet, wij doen wel de rest!

 

Als blinde of ernstig slechtziende zijn we niet zwaar zorgbehoevend maar kom ons dan minstens tegemoet met ondersteuning, opleiding en vorming. Wij willen een toegankelijke wereld vertrekkende van onze ervaringsdeskundigheid hand in hand met de kennis van handicapspecifieke experten.

 

Dit is een opdracht voor de ministers op alle beleidsdomeinen: wij zijn niet onze handicap. Maak onze handicap niet tot wie we zijn!

 

Yvette Vervoort, voorzitter van het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen

Ria Decoopman, bestuurder van het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw gemandateerd voor de sociaal-culturele beweging Zicht op Cultuur²