Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Persbericht 17 april 2015

1635 keer veiligheid voor iedere burger

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV vzw) begrijpt het initiatief van minister van Mobiliteit Ben Weyts om het verkeer op de gewestwegen vlotter en veiliger te maken door de 1.635 verkeerslichten op deze wegen beter af te stemmen op de huidige verkeerssituaties. Het SBPV juicht ook ieder initiatief voor meer veiligheid toe, maar benadrukt dat er in de opgezette studie aandacht moet zijn voor het feit dat  kruispunten en oversteekplaatsen een risicovol onderdeel vormen in de  dagelijkse mobiliteit van blinde en slechtziende mensen.

Risico’s

Woordvoerder van het SBPV Ria Decoopman  licht toe:  “Blinde en slechtziende voetgangers kunnen niet zien of het licht al of niet op groen staat. Ze wijken af van de rechte looplijn wegens gebrek aan oriëntatiepunten,  gaan trager over en kunnen hun oversteek niet afstemmen op  het aftelmechanisme dat de nog resterende oversteektijd visueel aangeeft. Elektrische wagens, waterstofbussen en (elektrische) fietsen horen ze heel moeilijk.  Oversteken betekent dus in de meeste gevallen risico nemen.”

Akoestische signalisatie

Voor wie niet ziet, vormt akoestische signalisatie bij een verkeerslicht een wereld van verschil. Slechts een vrij beperkt aantal kruispunten zijn hier echter mee uitgerust.  Er bestaan twee soorten akoestische  signalisatie: rateltikkers en sprekende bakens. Rateltikkers geven door middel van verschillende geluids- en trilsignalen het verschil aan tussen groen en rood voetgangerslicht. Ze zijn automatisch ingesteld of kunnen worden geactiveerd via een drukknop. Sprekende bakens geven door middel van auditieve informatie en geluidssignalen niet alleen aan wanneer het groen of rood voetgangerslicht brandt, maar geven ook bijkomende informatie (zoals de naam van de straat die men oversteekt) of verwittigen voor een doorrijdende tram. Ze kunnen worden geactiveerd via een drukknop, een afstandsbediening (in het bezit van de gebruiker) of via een app op de smartphone.

Recht op veilige verplaatsing

Iedere burger, ook een blinde of slechtziende, heeft het recht om op een veilige manier van een oversteekplaats gebruik te kunnen maken. Daarom dringt het SBPV bij minister Weyts sterk aan om bij de opmaak van de criteria voor het afstellen van de verkeerslichten evenveel werk te maken van maatregelen die de veiligheid van blinde en slechtziende weggebruikers garanderen. Rateltikkers, geluidbakens en tactiele markeringen zijn hierbij onmisbare instrumenten.