Menu:
deel deze site op:

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief januari 2016

Naar de cinema, telefoongroep voor senioren, onderweg met openbaar vervoer, digitale toegankelijkheid en beeldentolken

Filmpremière ‘Achter de Wolken’   

Kom op 6 februari naar de film ‘Achter de Wolken’ met audiodescriptie met de Earcatch app (Watson app is nu Earcatch app). Het verhaal gaat over twee mensen (Jo de Meyere en Chris Lomme) die elkaar na 40 jaar weer tegenkomen en verliefd worden. Michael Pas sprak de audiodescriptie in.

Een primeur voor Vlaanderen

6 februari is een avant-première, de film komt pas een week later in de cinemazalen. Het is ook de eerste Vlaamse bioscoopfilm waarbij via de Earcatch app audiodescriptie is voorzien.


Film kijken met een oortje

Je bekijkt de film en beluistert intussen via 1 oortje op je smartphone of tablet de audiodescriptie. De audiodescriptie van ‘Achter de wolken’ kan je gratis en op voorhand (vanaf 1 februari) via de Earcatch app downloaden. Wil je thuis oefenen met de Earcatch app? Lees dan zeker het volgende bericht in deze nieuwsbrief en volg de gratis online workshop van de iSeeSmart Academie.

De film is gratis, ook voor je begeleider. Vergeet niet op voorhand de app en de audiodescriptie te downloaden op je smartphone of tablet. Lukt dit niet? Kom dan om 9u30 naar de zaal dan krijg je hiervoor assistentie. Om 10u30 doen we een kleine test om te zien of de app voor iedereen werkt.

Heb je zelf geen smartphone of tablet? Vraag dan een buur, vriend of familielid mee naar de film en vraag of je hun smartphone of tablet mag lenen of deel hem met twee (ieder een oortje). Oortjes zijn ook ter plaatse verkrijgbaar.  

Deze avant-première is een samenwerking van VAF en ZOC-SBPV.

Praktisch

Wanneer? Zaterdag 6 februari 2016. Deuren openen om 9u30, film start om 11u.
Inschrijven via LVanderschueren@vaf.be of 02 226 06 46 (inschrijven is verplicht)
Waar? Kinepolis Gent, Ter Platen 12, 9000 Gent
Meebrengen? Smartphone of tablet (met volle batterij) en oortjes of koptelefoon (oortjes zijn ook ter plaatse verkrijgbaar).

Openbaar vervoer: neem aan het Sint-Pietersstation in Gent de bus naar de halte Gent Leeuwstraat. Perrons 14,15 en 16 liggen vlakbij de zijuitgang van het station. Je hebt om de 5 minuten een bus. De rit duurt 10 minuten.
Perron 14: bus 55 of 58
Perron 15: bus 76, 77 of 78
Perron 16: bus 70, 71 of 72  


Je kan ook de app ‘Halteaankondiging’ van De Lijn downloaden. Die verwittigt je wanneer je moet afstappen. Je kan hem hier downloaden: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnes-acties/app.html

Wegbeschrijving:
De bushalte Leeuwstraat ligt op 3 minuten wandelen van Kinepolis Gent. Ga op het trottoir in de richting van waaruit de bus kwam en ga na 17 meter rechts het rond punt op. Neem op het rond punt de tweede afslag. Dit is de Tijgerstraat. Wandel 190 meter tot op het einde van de Tijgerstraat. Sla rechts af de Willem Wenemaerstraat in. Na 58 meter gaat deze straat over in de straat Ter Platen waar u rechts op nummer 12 Kinepolis Gent vindt.

Hoe werkt de Earcatch app?

Installeer de app op je smartphone of tablet via http://earcatch.nl. Earcatch app heette vroeger Watson app. Had je de Watson app al geïnstalleerd? Geen probleem, de app verandert zelf van naam op je smartphone. Je hoeft niets nieuws te installeren.
 
Selecteer de film ‘Achter de wolken’ en download de bijbehorende audiodescriptie. Zet in de cinemazaal je koptelefoon of oortje op en kies 'afspelen' zodra de film begint. Earcatch zorgt ervoor dat de audiodescriptie precies gelijk loopt met wat er in beeld te zien is. Je kan de Earcatch app gebruiken met iOS en Android.

Thuis oefenen met de Earcatch app

Hoe ga je thuis en in de cinema aan de slag met de Earcatch app? Daniel Huughe van de iSeeSmart Academie maakte een online workshop die je verder helpt. Surf naar http://www.iseesmart.com/iSeeSmart/watson.html en ga zelf aan de slag!

Deze workshop toont je hoe je thuis kan oefenen met de Earcatch app. Heb je geen iPhone, iPad of iPod touch? Neem dan iemand mee en volg samen vooraf de workshop over de Earcatch app. Je zal merken dat het heel eenvoudig is. Je hoeft zelfs niets te weten over VoiceOver. Iemand met een Apple of Android is voldoende. Zo kan voortaan iedereen met een visuele beperking naar de bioscoop. Met de workshop van de iSeeSmart Academie lukt het vast en zeker en ben je er helemaal klaar voor om van deze revolutionaire techniek te genieten.

De audiodescriptie voor de film ‘Achter de wolken’ kan je vanaf 1 februari 2016 downloaden op http://earcatch.nl/aanbod/42-achter_de_wolken_vl/.


En Oewist? Bellen voor een babbel

Blinde en slechtziende senioren die vaak alleen thuis zitten of graag een babbel willen doen, kunnen bij de telefoongroep ‘En Oewist?’ van ZOC-SBPV terecht. De 60-plussers worden via de telefoongroep met elkaar in contact gebracht en krijgen ook nuttige informatie voor slechtzienden en blinden door. ‘En Oewist?’ biedt senioren een kans om nieuwtjes, ervaringen, moeilijke momenten en kennis met andere senioren te delen. En op termijn groeien hier misschien nieuwe vriendschappen uit.

ZOC-SBPV lanceert dit project in Brugge en ruime omgeving en hopelijk in de toekomst in heel Vlaanderen. ‘En Oewist?’ wordt financieel gesteund door Fonds Beeckman van de Koning Boudewijnstichting.

Bel ons op 050 74 06 22 of mail ons op secretariaat@sbpv.be voor meer informatie of om deel te nemen.  Ook  huisartsen, seniorenraden, ziekenfondsen, woonzorgcentra,… kunnen bij ons meer informatie en brochures verkrijgen.

Brochure rechten passagiers met beperkte mobiliteit

De FOD Mobiliteit en Vervoer bracht in december een brochure uit over de rechten van personen met een handicap. Deze brochure legt uit hoe personen met een handicap veilig in België en in het buitenland kunnen reizen. Op het geplande tijdstip vertrekken, zonder problemen op de bestemming aankomen en de bagage in goede staat terugkrijgen,…dit zijn de zaken die onder “passagiersrechten” worden verstaan. Europa heeft verschillende beschermingsmaatregelen voor de reizigers. Daarbovenop hebben reizigers met beperkte mobiliteit nog bijkomende rechten. De brochure kan u hier downloaden: http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/Folder-NL.pdf.

Oproep: jouw  mening gevraagd

Assistentie NMBS

ZOC-SBPV zetelt onder meer in het Raadgevend Comité van Treinreizigers en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.  Daar maken wij de behoeften van blinde en slechtziende (trein-)reizigers kenbaar, zodat die kunnen meegenomen worden in adviezen naar de overheid toe. Onze vraag naar jou toe:  hoe tevreden ben je als blinde of slechtziende treinreiziger over de aangevraagde assistentie in de treinstations? Wat gaat goed en wat kan beter? Laat het ons weten via secretariaat@sbpv.be.  

Productgebruik

De vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de Universiteit Gent start een onderzoek naar productgebruik door mensen met een zintuiglijke of fysieke beperking. Het gaat om ondersteunende hulpmiddelen maar ook andere producten in je directe leefomgeving.

Je kan deelnemen aan de studie door via onderstaande link een vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Jouw deelname is anoniem en je gegevens worden niet doorgeven aan anderen. Voor vragen of opmerkingen over de vragenlijst kan je contact opnemen met Peter Conradie (Peter.Conradie@UGent.be).  Link naar de vragenlijst: http://bit.ly/product_gebruik
     

Digitale toegankelijkheid

Webshops

De federale overheid stimuleert op diverse manieren de e-commerce met maatregelen als de fiscale bonus voor KMO’s die op digitaal vlak innoveren en nu door het recht op nachtwerk in de onlinehandel.  Opzet: de consument sneller en gemakkelijker inkopen te laten doen.  
Een grote groep potentiële e-consumenten valt echter uit de boot omdat de thuisbezorgsite niet gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor hen is: blinde en slechtziende mensen. Net zij zouden bijzonder veel voordeel hebben bij online shoppen.

ZOC-SBPV blijft het belang van webtoegankelijkheid voor iedereen onderstrepen en dringt aan bij minister Peeters, consumentenzaken en minister De Croo, digitale agenda om het recht op webtoegankelijkheid voor alle burgers in wet om te zetten. Daarnaast stuurden we een oproep naar Unizo om samen met ZOC-SBPV en Anysurfer, partner op ons platform,  hun leden warm te maken voor een toegankelijke e-commerce. Unizo ging hierop in. Ook zij zien de noodzaak van toegankelijke webshops zowel voor de klanten met een visuele handicap, als voor de handelaren.  Ze zullen advies rond toegankelijke e-commerce integreren in hun dagelijkse werking, infosessies, opleidingen en ook onze praktische tips doorgeven aan hun leden.  Bovendien zal er aandacht gegeven worden aan toegankelijkheid op hun e-commerce expo in het najaar. Meer info volgt later.

Informatieve en overheidswebsites

Een recent verschenen artikel in Test Connect bevestigt dat overheids- en andere informatieve websites nog steeds ontoegankelijk blijven voor blinde en slechtziende mensen. Nog geen 15 procent van de overheidswebsites is toegankelijk en gedurende de laatste twee jaar stagneert de situatie. AnySurfer heeft voor Testaankoop de toegankelijkheid van twaalf websites van Belgische openbare instanties getest en stootte op heel wat hindernissen voor blinden en slechtzienden.  Volgens Anysurfer zijn “alle vastgestelde problemen gemakkelijk te vermijden als men van meet af aan nadenkt over de toegankelijkheid."

Nochtans heeft ons land in 2009 het VN-verdrag geratificeerd waarin de lidstaten onder meer uitdrukkelijk gevraagd wordt  om de toegang voor personen met een handicap tot de websites van publieke en private instellingen te bevorderen.

Sinds bijna een jaar ligt er een federaal wetsvoorstel op tafel dat alle overheidsinstanties wil verplichten om hun websites toegankelijk te maken voor alle gebruikers. Als ons land dit voorstel goedkeurt zal het andere Europese landen kunnen navolgen, die reeds wetten in verband met digitale toegankelijkheid hebben ingevoerd. Maar de deur blijft voorlopig dicht.

ZOC-SBPV blijft aankloppen bij de overheid op om eindelijk werk te maken van toegankelijke informatie en om de zogenaamde wet op webtoegankelijkheid ingang te laten vinden.

Verkeer en mobiliteit

Hervorming Vlaams mobiliteitsbeleid

ZOC-SBPV reageert gemengd op de vergaande hervorming van het mobiliteitsbeleid dat de Vlaamse regering goedkeurde. Basismobiliteit wordt ingeruild voor basisbereikbaarheid. Dit betekent in de praktijk dat het vervoersnetwerk gelaagd wordt: het treinnet voor de interregionale verbindingen, een kernnet van bussen en trams die de kernen verbinden, een aanvullend net dat gemeenten verbindt met het treinnet en het kernnet, en een vervoer op maat. In dit laatste net zal enkel gereden worden in functie van de vraag, waarbij bussen kunnen  vervangen worden door private spelers zoals taxi’s.

Een vraaggestuurd aanbod van het openbaar vervoer zou onder bepaalde voorwaarden de autonomie en een verbetering van de levenskwaliteit van personen met een visushandicap in de hand kunnen werken.

Maar ZOC-SBPV stelt zich heel wat vragen. Zal de gelaagdheid van het openbaar vervoer niet resulteren in een versplintering van het aanbod?  En zal dit, nu de Vlaamse regering de regie hiervoor uit de handen van De Lijn neemt, niet leiden tot lacunes in het aanbod? Wat met de betaalbaarheid voor de reizigers?  Zal de communicatie over de ketting van vervoersmogelijkheden op een toegankelijke manier aan de blinde en slechtziende gebruiker worden gecommuniceerd om ook voor hen de mobiliteit vanuit dunbevolkte gebieden te garanderen?

Voor blinde en slechtziende mensen is het openbaar vervoer het belangrijkste -zo niet enige- middel om zich zelfstandig te verplaatsen. Een doelgroep die, in een Vlaams mobiliteitsbeleid dat zich inclusief noemt, zeker niet over het hoofd mag worden gezien. ZOC-SBPV reageerde in een persbericht en een brief aan de minister. Wordt vervolgd…

Hervorming van de rijopleiding

Vlaams minister van Mobiliteit Weyts wil het probleem van de vele verkeersdoden aanpakken  door de lat hoger te leggen voor beginnende chauffeurs. Hij wil de rijopleiding hervormen. Blinde en slechtziende weggebruikers krijgen dagelijks te maken met gevaarlijke hindernissen en onbegrip in het verkeer: ze kunnen bijvoorbeeld niet anticiperen om een aanrijdende auto of (elektrische) fiets te ontwijken, verliezen hun oriëntatie doordat ze vaak gedwongen worden om af te wijken van hun pad door op het zebrapad geparkeerde voertuigen,…

Daarom beschouwt ZOC-SBPV de hervorming van de rijopleiding als een unieke kans op bewustmaking van toekomstige automobilisten. Als gevolg van een oproep aan de minister waarin we aandacht vroegen voor speciale doelgroepen tijdens de rijopleiding, in het bijzonder blinde en slechtziende weggebruikers, zijn we binnenkort te gast op het kabinet van de minister waar we inhoudelijke aanbevelingen zullen geven.

MOOOV festival met toegankelijke anderstalige film

Even genoeg van de mainstream Hollywoodfilms? Sinds enkele jaren organiseert MOOOV, dé organisatie rond wereldcinema,  samen met kenniscentrum ARhus en De Spil ook een filmfestival in Roeselare.  

Dit jaar werkt ZOC-SBPV voor de tweede keer samen met het MOOOV-festival om een film uit de programmatie toegankelijk te maken voor blinde en slechtziende bezoekers. Het is uniek dat een anderstalige film toegankelijk wordt gemaakt in het Nederlands, dus zeker de moeite waard!

Deze keer gaat het om de film “As I open my eyes (A peine j’ouvre les yeux)”. Deze meermaals bekroonde debuutfilm van de in Tunesië geboren regisseuse Leyla Bouzids speelt zich af in de zomer van 2010, de vooravond van de Tunesische Jasmijnrevolutie. We volgen de 18-jarige Farah op haar pad van muziek, liefde, politieke provocatie, familiebanden en een onrustwekkende verdwijning…

Praktisch
Wanneer?  Zaterdag 23 april om 17u
Waar?  ARhus, De Munt 8, 8800 Roeselare. 10 min wandelen vanaf het station Roeselare.
Inschrijven? Telefonisch: 051 265 700 of via mail: margriet.huyghe@despil.be
Prijs? 6 euro per persoon (begeleider mag gratis mee)

Wegbeschrijving: Je staat met je rug naar de hoofdingang van het station van Roeselare. Sla linksaf en volg de Gasstraat in zuidelijke richting. Via een flauwe bocht sla je rechtsaf de Ooststraat in. Volg de Ooststraat 500 m. Sla rechtsaf de Noordstraat in. Na 150 m sla je opnieuw rechtsaf De Munt in. 57 m verder vind je aan je rechterkant ARhus.

EYELINER.  Beeldentolken in het MIAT

Voor het eerst kunnen blinde en slechtziende bezoekers een beeldentolk aanvragen bij hun bezoek in het MIAT, het Gentse Museum over Industrie, Arbeid en Textiel! Een beeldentolk is een vrijwilliger die samen met jou het museum bezoekt en beschrijft wat er te zien is, je informeert over wat er gevoeld kan worden én je helpt bij praktische zaken zoals begeleiding van bij je thuis, van bij de bushalte of het station naar het museum.

Van 3 december 2015 tot 26 juni 2016 hebben de beeldentolken extra aandacht voor de expo 'Amai email!' over de Belgische emailindustrie.

Vraag je beeldentolk minstens 10 dagen op voorhand aan via  boekjebezoek@stad.gent of bel 09 269 87 50. Meer info vind je op de website van het MIAT:  http://miat.gent.be/nl/activiteiten/vraag-naar-jouw-beeldentolk

Doe je mee met ZOC-SBPV?

Deel je mening

Wat vind jij belangrijk? Geef ons je mening en help de werking van ZOC-SBPV. Dit kan via www.zichtopcultuur.be of via secretariaat@sbpv.be

Deel je ervaring

ZOC-SBPV doet graag beroep op je ervaring. Werk daarom mee aan onze resonantiegroepen. We werken rond verschillende thema’s van cultuur en media over gelijke kansen tot mobiliteit en tewerkstelling. Wil je de volledige lijst of deelnemen? Contacteer ons dan op secretariaat@sbpv.be of 09 292 40 81 en we helpen je graag verder.

Meer informatie?

Je kan met iedere vraag terecht op 09 292 40 81 of secretariaat@sbpv.be.  

Lid worden van ZOC-SBPV vzw?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50 euro, over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van ZOC-SBPV met vermelding ‘lidgeld 2016’.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn welkom. Zij hebben geen stemrecht maar geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.