Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

De Lijn tussen de lijntjes: ons onderzoek naar bus-en tramervaring bij blinden en slechtzienden

De Lijn tussen de lijntjes: ons onderzoek naar bus-en tramervaring bij blinden en slechtzienden

Voor veel mensen met een visuele handicap is de bus of tram een onmisbaar vervoermiddel.  Het is voor hen vaak de enige manier om zich zelfstandig te verplaatsen. Dit verloopt helaas niet altijd rimpelloos.

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat goed en minder goed loopt, hielden we in augustus 2016 een enquête bij blinde en slechtziende gebruikers over hoe zij het reizen met bus of tram ervaren.

We kwamen heel wat te weten. Over hoe vaak de respondenten tram en bus nemen en voor welke doeleinden, of zij met of zonder begeleider reizen, hoe zij de gewenste bus of tram terugvinden, hoe ze op de gewenste bestemming aankomen, en welke obstakels ze bij dit alles ondervinden.  We onderzochten ook of en wanneer onze deelnemers hulp vragen aan de bus-en tramchauffeurs, de medepassagiers of op de infopunten van De Lijn, en of ze die hulp dan ook krijgen.  Daarnaast peilden we naar hun tevredenheid over de website van De Lijn, de app van De Lijn en de behandeling van klachten door De Lijn. We vernamen welke aanpassingen hun tram-of busreis vlotter, veiliger en aangenamer kunnen maken.  Kortom: we kunnen nu De Lijn zien door de ogen van blinde en slechtziende reizigers en we nemen deze kennis mee in de belangenbehartiging op dit vlak.

We zijn ons ervan bewust dat De Lijn steeds meer de hand reikt naar organisaties van en voor personen met een handicap en open staat voor dialoog. Daarom bezorgen we ook De Lijn de resultaten van deze enquête. Naast het geleverde technische en strategische advies vormen de ervaringen van blinde en slechtziende gebruikers en hoe zij hún Lijn zien, een onmisbare pijler in het realiseren van een toegankelijk openbaar vervoer.

Graag willen we de 105 anonieme deelnemers aan de bevraging bedanken voor hun tijd en het delen van hun ervaringen. De kennis die wij dank zij hen opdeden, versterkt ons in ons streven naar een veilig, toegankelijk en vlot openbaar vervoer voor iedereen.

Wil je graag de resultaten bekijken: klik hier voor de pdf van het onderzoek.