Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief december 2016 met onze beste wensen!

Nieuwsbrief december 2016 met onze beste wensen!

IN DIT NUMMER:

 • Onze beste wensen en een dikke merci!

 • De Lijn tussen de lijntjes: resultaten bevraging over bus en tram

 • Verkiezingen 2018: ook onze zaak

 • Ziezo Vlaanderen: beurs voor hulpmiddelen

 • Klantvriendelijk onthaal van mensen met een handicap: ZOC-SBPV adviseert

 • Zitten kan opnieuw in station Gent St.-Pieters.

 • Gratis tickets voor de Nederlandstalige film Home!

 • EYELINER. Kerstnieuws voor kijkers met audiodescriptie

 • Samen in actie: bestuur mee

 • Doe je mee met ZOC-SBPV?

 • Meer informatie?

Onze beste wensen en een dikke merci!

“Just because a man lacks the use of his eyes doesn't mean he lacks vision.” Of vrij vertaald: “Het is niet omdat iemand zijn ogen niet kan gebruiken, dat hij geen visie heeft.”  Stevie Wonder, zelf blind, zei het al en wij kunnen hier enkel mee instemmen!  Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen wenst al haar nieuwsbrieflezers een 2017 gevuld met visie, inspiratie en warmte. Een 2017 waarin mensen met een visuele handicap steeds een stapje dichter komen bij een toegankelijke samenleving, waar iedereen zichzelf kan zijn. Een 2017 waarin we blijven samenwerken om dat doel te bereiken.

We blikken terug op een druk jaar, tjokvol acties en overleg. Op heel uiteenlopende domeinen bleven we de samenleving informeren en sensibiliseren en de belangen behartigen van blinde en slechtziende mensen. Sinds een maand versterkt Charlotte Geeraert ons team. Zij is als projectmedewerker aan de slag en je kan haar bereiken via Charlotte@zoc-sbpv.be. Welkom Charlotte!

Wat we zeker niet vergeten, is een welgemeende virtuele dankjewel aan onze vrijwilligers. Jullie zijn onmisbaar voor onze werking, in ons bestuur, bij onze acties en campagnes, in onze resonantiegroepen en bij onze educatieve projecten. Bedankt!

PS: Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen sluit tussen kerst en nieuwjaar haar deuren. Afspraak in 2017?

De Lijn tussen de lijntjes: resultaten bevraging over bus en tram

Voor veel mensen met een visuele handicap is de bus of tram een onmisbaar vervoermiddel.  Het is voor hen vaak de enige manier om zich zelfstandig te verplaatsen. Dit verloopt helaas niet altijd rimpelloos.

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat goed en minder goed loopt, hielden we in augustus 2016 een enquête bij blinde en slechtziende gebruikers over hoe zij het reizen met bus of tram ervaren.

We kwamen heel wat te weten. Over hoe vaak de respondenten tram en bus nemen en voor welke doeleinden, of zij met of zonder begeleider reizen, hoe zij de gewenste bus of tram terugvinden, hoe ze op de gewenste bestemming aankomen, en welke obstakels ze bij dit alles ondervinden.  We onderzochten ook of en wanneer onze deelnemers hulp vragen aan de bus-en tramchauffeurs, de medepassagiers of op de infopunten van De Lijn, en of ze die hulp dan ook krijgen.  Daarnaast peilden we naar hun tevredenheid over de website van De Lijn, de app van De Lijn en de behandeling van klachten door De Lijn. We vernamen welke aanpassingen hun tram-of busreis vlotter, veiliger en aangenamer kunnen maken.  Kortom: we kunnen nu De Lijn zien door de ogen van blinde en slechtziende reizigers en we nemen deze kennis mee in de belangenbehartiging op dit vlak.

We zijn ons ervan bewust dat De Lijn steeds meer de hand reikt naar organisaties van en voor personen met een handicap en open staat voor dialoog. Daarom bezorgen we ook De Lijn de resultaten van deze enquête. Naast het geleverde technische en strategische advies vormen de ervaringen van blinde en slechtziende gebruikers en hoe zij hún Lijn zien, een onmisbare pijler in het realiseren van een toegankelijk openbaar vervoer.

Graag willen we de 105 anonieme deelnemers aan de bevraging bedanken voor hun tijd en het delen van hun ervaringen. De kennis die wij dank zij hen opdeden, versterkt ons in ons streven naar een veilig, toegankelijk en vlot openbaar vervoer voor iedereen.

De resultaten kan je vinden op onze website.

Verkiezingen 2018: ook onze zaak.

Je kan er niet meer naast kijken: politiek Vlaanderen maakt zich op voor de verkiezingen 2018. Ook ZOC-SBPV blijft niet op haar stoel zitten. Ook wij bereiden ons voor om de politieke rechten van blinde en slechtziende burgers te laten gelden. Participatie in het politieke en openbare leven is een grondrecht voor iedere burger. De uitoefening ervan is verankerd in een reeks nationale en internationale documenten, in het bijzonder in art. 29 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.    

Assistentie door voorzitter of bijzitter in het stemhokje ontzegt aan blinde en slechtziende kiezers de controle op de uitvoering van hun stemwens en ontneemt hen de geheimhouding van de uitgebrachte stem. Daarom wil ZOC-SBPV de Vlaamse overheden overtuigen om tegen 2018 werk te maken van toegankelijkheidsaanpassingen voor de stemcomputers.  zodat  ook blinde en slechtziende burgers de kans krijgen om autonoom hun stem uit te brengen.  Het verankeren in de kieswetgeving van de verplichting tot aanpassingen voor toegankelijk digitaal stemmen wordt een volgende noodzakelijke opdracht. Het is de enige weg om inclusief stemmen definitief ingang te doen vinden. In geen geval mag in de kieswetgeving begeleiding door voorzitter of bijzitter van het kiesbureau als exclusieve mogelijkheid  om de stemplicht te vervullen, worden vastgelegd. Blinde en slechtziende mensen moeten naargelang hun mogelijkheden de vrije keuze hebben tussen autonoom stemmen of stemmen met bijstand in het stemhokje.

Binnen de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) werkt ZOC-SBPV momenteel mee aan een positienota verkiezingen.  Deze positienota geeft een niet-uitputtende lijst van aandachtspunten en maatregelen met het oog op een volledige gelijkwaardigheid van alle burgers wat de uitoefening van hun politieke rechten betreft.

En tenslotte, en dat is nieuws heet van de naald, zaten experten bij ZOC - SBPV deze week rond de tafel met een delegatie van de Vlaamse als wel de Federale Overheid. Daar werden de stemcomputers met audiomodule (uitneembaar bakje met knoppen) voorgesteld. Deze audiomodule dient echter nog te worden geprogrammeerd en hiervoor werd ZOC - SBPV geconsulteerd om samen op zoek te gaan naar haalbare oplossingen. Belangrijke factoren hierin zijn de praktische bediening  door blinden en slechtzienden, de beperkingen van de apparatuur (hardware) en de tijdsdruk net voor de verkiezingen (slechts 2 dagen om alle audio aan te maken na vrijgeven kieslijsten). In 2018 en 2019 wordt een pilootproject opgezet waarin bij de verkiezingen de aangepaste stemcomputers in gebruik worden genomen in enkele kiesdistricten. Bij goed verloop zullen de aangepaste stemcomputers beschikbaar zijn in alle elektronische stemlokalen vanaf 2024. Voor kiesdistricten waar nog met papier wordt gestemd, blijft het echter nog wachten tot de omschakeling naar elektronisch stemmen.

10 en 11 maart 2017: Ziezo Vlaanderen, de beurs voor hulpmiddelen

ZOC-SBPV is mede-organisator van Ziezo Vlaanderen, hét beursevent voor hulpmiddelen. Op 10 en 11 maart 2017 kan je in Antwerp Expo interessante dagen beleven vol nieuwe mogelijkheden voor slechtziende of blinde mensen.

Je favoriete boek of krant lezen gaat moeizaam? Je ogen laten het afweten bij dagelijkse activiteiten? Je kan je favoriete bezigheden niet meer doen door het slecht zien?

ZieZo-Vlaanderen toont hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, hun mogelijkheden en hoe ze optimaal te gebruiken. En je bent er niet alleen: op deze unieke beurs, waar duizenden bezoekers om de 2 jaar naar uitkijken krijg je in één dag een overzicht van alle mogelijkheden omtrent wonen, werken, lezen, leren, ontspannen, kortom leven met een visuele beperking. Je ontmoet er echte hulpmiddelspecialisten en je kan leuke contacten leggen met ervaringsgenoten. Er worden gratis pendelbussen ingezet van station Antwerpen-Berchem naar Antwerp Expo. Vraag alvast je gratis toegangskaart voor Ziezo Vlaanderen aan via http://www.ziezovlaanderen.be.

Klantvriendelijk onthaal van mensen met een beperking: ZOC-SBPV adviseert

Dienst ‘Inclusief toerisme’ van Toerisme Vlaanderen wil het toeristische aanbod van de regio toegankelijker maken en ondersteunt daartoe de Vlaamse en Brusselse toeristische sector. Een van de acties is het aanbieden van een brochure om mensen met een onthaalfunctie enkele tips aan te reiken rond het onthalen van bezoekers met verschillende types van handicaps. De dienst deed een beroep op ZOC-SBPV voor informatie voor en feedback over deze brochure, specifiek met betrekking tot het onthaal van blinde en slechtziende klanten. We konden rekenen op de medewerking van experten van de Cel Toegankelijkheid en Anysurfer van Blindenzorg Licht en Liefde en leverden een onderbouwd advies. Uiteraard verwezen we hen eveneens naar onze Eye Key ‘Lekker inclusief’ die we dit jaar hebben uitgebracht.

Zitten kan opnieuw in station Gent-Sint-Pieters

ZOC-SBPV ontving herhaalde oproepen over het afsluiten van de wachtruimte nabij de assistentiepaal in het station Gent-Sint-Pieters.  Reizigers met een handicap dienen daardoor geruime tijd al staande te wachten op de begeleider.  Ook in de Kloostergang waar de assistentiepaal staat, is geen stoel of bank te bespeuren.  Weinig comfortabel, vooral wanneer de voorziene trein vertraging heeft of is afgeschaft.

ZOC-SBPV ging daarom in gesprek met de NMBS. Voortaan zullen loketbedienden een personeelslid oproepen die met een badge de treinreizigers in de wachtruimte zullen binnenlaten tot de begeleider komt.  Vrije toegang blijft alsnog onmogelijk omdat de bagagedienst zich daar niet meer bevindt en dus geen oogje meer in het zeil kan houden voor ongewenst bezoek.  Bovendien bevindt zich in deze ruimte de rechtstreekse toegang tot de NMBS-kantoren met verboden toegang voor de reizigers. De NMBS beklemtoont dat het hier gaat om een voorlopige oplossing. Een definitieve oplossing komt er op korte termijn.

Gratis tickets voor de Nederlandstalige film Home!

We mogen opnieuw enkele gratis bioscooptickets weggeven! Deze keer voor de avant-première van de nieuwe Vlaamse film HOME van Fien Troch in de zaal UGC DE BROUCKERE in Brussel. Audiodescriptie is voorzien en gratis te downloaden via de Earcatch app. Op maandag 9 januari om 19u30 kan je van de film genieten in aanwezigheid van cast en crew. De film won alvast de prijs voor beste regie op het filmfestival van Venetië.
Waarover gaat het? Een groep tieners en de volwassenen die hen omringen hebben elk hun eigen leefwereld en het is moeilijk voor beide groepen om met elkaar te communiceren. De 17-jarige Kevin is net vrijgekomen uit een gesloten instelling en kan goed opschieten met zijn neef Sammy. In Sammy’s vriendengroep leert hij ook John kennen. John zit in een ondraaglijke thuissituatie en Kevin voelt de drang om zijn nieuwe vriend te helpen. Op een avond slaat het noodlot toe, wat hun loyaliteit en vertrouwen in elkaar onder druk zet...

Wil je er graag bij zijn? Stuur snel een mailtje naar info@zoc-sbpv.be, zodat we je blij kunnen maken met één of twee tickets. Op is op.
Meer over de film: http://homethefilm.tumblr.com/

EYELINER. Kerstnieuws voor kijkers met audiodescriptie!

Eén biedt kijkers met een visuele handicap op kerstdag een extra avond met audiodescriptie.  

Hoewel het nog even wachten is op de derde reeks over de wiet-kwekende familie Welvaert , krijgen we op Kerstdag al een speciale aflevering voorgeschoteld. We krijgen te zien hoe Frank en Julita zich tijdens de kerstperiode klaarmaken voor de geboorte van Franky. Maar natuurlijk duiken er net op dat moment problemen op.

Op 25 december om 21u30, op het derde kanaal om 21u30 met audiodescriptie voor iedereen, op Eén via de taalkeuze als je een digitale kijker bent.

De volledige geluidsweergaven met audiodescriptie kan je achteraf nog beluisteren via de website van Eén: http://www.een.be/een/audiodescriptie  

 
Samen in actie: bestuur mee.

Volg je onze werking en bekruipt jou soms de goesting om daadwerkelijk mee de belangen van personen met een visuele handicap te behartigen? Denk je als blinde of slechtziende een bijdrage te kunnen leveren op bestuursniveau?  Wilt je jouw ervaring, expertise of kennis met ons delen? Geloof je dat sociaal-culturele acties en campagnes de maatschappelijke participatie van blinden en slechtziende mensen kunnen verhogen en hun autonomie versterken? 

Stuur ons een mailtje via info@zoc-sbpv.be  en overtuig ons. Twijfel je nog of dit iets voor jou is? Geef ons een seintje en we nodigen je uit voor een babbel.

Doe je mee met ZOC-SBPV?

Deel je mening

Wat vind je belangrijk? Geef ons je mening en help de werking van ZOC-SBPV. Dit kan via www.zichtopcultuur.be of via info@zoc-sbpv.be   

Deel je ervaring

ZOC-SBPV doet graag beroep op jouw ervaring. Werk daarom mee aan onze resonantiegroepen. We werken rond verschillende thema’s van cultuur en media over gelijke kansen tot mobiliteit en tewerkstelling. Wil je de volledige lijst of deelnemen? Contacteer ons dan op info@zoc-sbpv.be of 09 292 40 81 en we helpen je graag verder.

Meer informatie?

Je kan met elke vraag terecht op 09 292 40 81 of info@zoc-sbpv.be.  
Lid worden van ZOC-SBPV vzw?
Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50 euro, over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van ZOC-SBPV met vermelding ‘lidgeld 2016’.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn welkom. Zij hebben geen stemrecht maar geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.