Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Rechter oordeelt: Vlaams onderwijs discrimineert blinde en slechtziende kinderen

Een stap richting gelijke kansen in het onderwijs

ZOC-SBPV viert feest! Want we hebben, samen met drie blinde en slechtziende kinderen, een rechtszaak gewonnen. De rechter oordeelde dat de Vlaamse overheid blinde en slechtziende kinderen discrimineert. Als de Vlaamse overheid verwacht dat leerlingen met een handicap integreren in reguliere scholen (dit is de inzet van het M-decreet), moet er voldoende GON-ondersteuning geboden worden, en dat is nu niet het geval. We hopen dat deze uitspraak een precedent is voor gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs. Waar het precies over gaat, kan je hieronder lezen.

Op 26 juni velt de rechter een positief vonnis over de zaak die Zicht op Cultuur – Slechtzienden Blindenplatform Vlaanderen vzw samen met Anaïs, Freya en Laurens aangespannen heeft over gelijke kansen in het onderwijs.
Met deze uitspraak wordt het tekort aan GON-begeleiding en het reeds lang aangekaart gemis van gelijke kansen in het onderwijs bij kinderen met een visuele handicap overduidelijk erkend!

Wat? ZOC-SBPV daagde samen met de 3 blinde en slechtziende kinderen de Vlaamse Gemeenschap departement onderwijs op 26 april samen voor de rechter. In het pleidooi werd het schrijnend tekort aan GON-uren aangetoond, om blinde en slechtziende kinderen een eerlijke kans te geven op volwaardig onderwijs en hun toekomstige carrière.
De uitspraak bepaalt dat de Vlaamse Gemeenschap verplicht is om vanaf 1 september 2017 een GON-pakket toe te kennen van (minimum) 17 uren per week (flexibel in te zetten) voor Anaïs, 10 uren (idem) voor Freya en 13 uren (idem) voor Laurens met straffe van een dwangsom bij niet uitvoering.

De motivering van de rechter
De rechter vindt - en dit is terecht - dat de GON-begeleiding die de eisende partijen ontvangen, niet volstaat voor hun volledige integratie in het gewoon onderwijs, maar bovendien dat de Vlaamse Gemeenschap een belangrijk deel van haar verantwoordelijkheid voor deze integratie in het regulier onderwijs, afwentelt op de vrijwillige inzet van de omgeving van de eisers, hetzij professionelen, hetzij vrijwilligers of familie, voor deze integratie.
Hij voegt eraan toe: Nochtans is een voldoende aanbod van GON-ondersteuning wel degelijk een aanpassing in de zin van artikel 19 van het Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.
De rechter haalt bovendien aan dat de GON-ondersteuning een blinde of slechtziende leerling in staat stelt om de visuele communicatiebarrière, die hem verhindert om ten volle deel te nemen aan het leerproces, te doorbreken. Door middel van GON-begeleiding kan een blinde of slechtziende leerling, ondanks zijn visuele handicap, de visuele informatie die voor andere klasgenoten 'vanzelfsprekend' is, actief zelf kaderen en deze informatie gebruiken in het leerproces. GON-begeleiding helpt bovendien niet enkel de blinde of slechtziende leerling zelf, maar ook zijn omgeving om te gaan met diens visuele beperking.

Zicht op Cultuur – Slechtzienden Blindenplatform Vlaanderen vzw hoopt dat deze uitspraak een precedent is voor gelijke kansen van alle kinderen in het onderwijs.