Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuw! Schrijf je in voor de cursus ‘infrastructurele toegankelijkheid’

Nieuw! Schrijf je in voor de cursus ‘infrastructurele toegankelijkheid’

Ben je actief in een (lokale) adviesraad voor personen met een handicap of zou je dit in de toekomst graag doen? Wil je je op een kwaliteitsvolle manier inzetten voor infrastructurele toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen? Dan is deze verdiepingscursus, die we samen met Blindenzorg Licht en Liefde en VeBeS organiseren, iets voor jou!

Via deze cursus kun je als persoon met een visuele handicap de ervaringskennis die je reeds hebt rond toegankelijkheid, optillen naar een hoger niveau. Je maakt kennis met de omkaderende regelgeving betreffende de rechten van personen met een handicap en toegankelijkheid. Je raakt bekend met het toegankelijkheidsoverleg in België op diverse beleidsniveaus en de visie van de Vlaamse blindensector voor blinde en slechtziende personen op gezagsvol toegankelijkheidsadvies. Verder schaaf je er je kennis bij over toegankelijkheid van openbare ruimte, openbaar vervoer en openbare en publiek toegankelijke gebouwen. Bij elk van deze drie thema’s krijg je informatie over de bevoegde instanties en relevante wetgeving. Je verneemt er wat de standpunten en standaardadviezen zijn van de Vlaamse sector voor blinde en slechtziende personen voor allerlei praktijksituaties.

Wanneer je in een adviesraad werkt rond toegankelijkheid is het zeer belangrijk dat je niet alleen spreekt vanuit je persoonlijke ervaringswereld, maar ook kan spreken voor de ruimere doelgroep. Kennis van de diverse vormen van blindheid en slechtziendheid en van de mobiliteitshulpmiddelen (witte stok en geleidehond) zijn daarom een pluspunt! Wie de basiscursus ervaringsdeskundige bij VeBeS volgde (waar deze thema’s aan bod kwamen), kan meteen instappen in deze verdiepingscursus. Voor wie dit nog niet deed, wordt als voorbereiding een inloopmodule aangeboden.

Na de cursus volgt nog een praktijkdag, waarop we een traject en een gebouw screenen. De opgedane kennis zet je zo om in de praktijk. Tot slot is er een terugkomdag voor de  bespreking van de praktijkoefening en een evaluatie.

We organiseren in elke provincie een editie van deze verdiepingscursus. West-Vlaanderen bijt de spits af met een inloopmodule op donderdag 5 oktober en donderdag 12 oktober in Brugge, telkens van 10 tot 15.30 uur. De verdiepingscursus toegankelijkheid vindt plaats op donderdag 19 oktober, donderdag 26 oktober en donderdag 9 november, telkens van 11 tot 14u. Oost-Vlaanderen volgt met een inloopmodule op 16 en 23 november en met een verdiepingscursus op 30 november, 14 en 21 december.

Voor meer informatie of inschrijving (tot 24 september voor West-Vlaanderen):  Wendy Van Den Bosch, 09 292 40 80, wendy.van.den.bosch@vebes.be.