Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017

Klik hier voor de nieuwsbrief in pdf-versie.

In dit nummer

 • Rechter stelt ons in het gelijk: Vlaamse gemeenschap discrimineert blinde en slechtziende kinderen in het regulier onderwijs   
 • Zwemmers of niet-zwemmers: graag je mening!
 • Nieuw! Verdiepingscursus ‘infrastructurele toegankelijkheid’    
 • Een stapje dichter naar toegankelijk treinreizen   
 • BPost door de ogen van blinde en slechtziende gebruikers     
 • Blind tafelen in Maasmechelen
 • Zomer bij ZOC-SBPV    
 • EYELINER. Theater en circus op de Gentse feesten.  
 • Ken je onze facebookpagina al?    
 • Samen in actie: bestuur mee.    
 • Doe je mee met ZOC-SBPV?    
 • Meer informatie?    
 • Lid worden van ZOC-SBPV vzw?   

Rechter stelt ons in het gelijk: Vlaamse gemeenschap discrimineert blinde en slechtziende kinderen in het regulier onderwijs

Zicht op Cultuur- Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen  stapte met drie blinde en slechtziende kinderen naar de rechter om voldoende ondersteuning af te dwingen in het regulier onderwijs waar ze school lopen. De rechter stelt ons volledig in het gelijk en willigt onze vorderingen inzake de GON-ondersteuning volledig in: “Als de Vlaamse overheid verwacht dat leerlingen met een handicap integreren in reguliere scholen (dit is de inzet van het M-decreet), moet er voldoende GON-ondersteuning geboden worden.”
Met het vonnis verplicht de rechter de Vlaamse Gemeenschap om de kinderen begin september 2017 een GON-pakket van 10 tot 17 uur toe te kennen , op straffe van een dwangsom.

De rechter stelt niet enkel dat de GON-begeleiding die de kinderen ontvangen, niet volstaat voor hun volledige integratie in het gewoon onderwijs, maar bovendien dat de Vlaamse Gemeenschap een belangrijk deel van haar verantwoordelijkheid voor deze integratie in het regulier onderwijs, afwentelt op de vrijwillige inzet van hun omgeving. Nochtans is een voldoende aanbod van GON-ondersteuning wel degelijk een aanpassing in de zin van artikel 19 van het Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.

De rechter onderstreept in zijn motivering o.a. dat de GON-ondersteuning een blinde of slechtziende leerling in staat stelt om de visuele communicatiebarrière, die hem verhindert om ten volle deel te nemen aan het leerproces, te doorbreken. Door middel van GON-begeleiding kan een blinde of slechtziende leerling, ondanks zijn of haar visuele handicap, de visuele informatie die voor andere klasgenoten 'vanzelfsprekend' is, actief zelf kaderen en deze informatie gebruiken in het leerproces. GON-begeleiding helpt bovendien niet enkel de blinde of slechtziende leerling zelf, maar ook zijn omgeving om te gaan met diens visuele beperking.

ZOC-SBPV gelooft in de grote precedentswaarde van dit vonnis. Op basis van deze rechtspraak kunnen andere kinderen met een beperking naar de rechtbank trekken om recht op redelijke aanpassingen ten volle te doen gelden.

In de media:
•    VTM nieuws: https://nieuws.vtm.be/binnenland/blinde-scholieren-worden-uitgesloten
•    De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170702_02953583
•    De Morgen: https://www.demorgen.be/nieuws/rechter-geeft-blinde-kinderen-gelijk-vlaanderen-discrimineert-blinde-scholieren-bc7cd75c/
•    De Redactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3015266
•    En nog vele andere kranten en nieuwswebsites.

Zwemmers of niet-zwemmers: graag je mening!

Nu het zomer is, is een plons in het zwembad heel aanlokkelijk. Maar hoe ervaar jij een bezoek aan het openbare zwembad? Of ga je helemaal niet zwemmen? Wat houdt je dan tegen? Hoe beleef jij de zwemsport en wat zijn jouw ervaringen met de toegankelijkheid van het zwembad? Jullie reacties op onze bevraging zijn een belangrijke richtingaanwijzer voor verdere initiatieven en acties. Neem dus even de tijd om onze enquête in te vullen. Ze is gericht zowel naar zwemmers als niet- zwemmers die blind of slechtziend zijn.
Geef je mening via onze online enquête over zwembaden !

Invullen kan nog tot 15 augustus.

Vul je liever op een andere manier de enquête in, bijvoorbeeld via e-mail of per telefoon, laat het ons gerust weten via info@zoc-sbpv.be.

Nieuw! Verdiepingscursus ‘infrastructurele toegankelijkheid’

Ben je actief in een (lokale) adviesraad voor personen met een handicap of zou je dit in de toekomst graag doen? Wil je je op een kwaliteitsvolle manier inzetten voor infrastructurele toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen? Dan is deze verdiepingscursus, die we samen met Blindenzorg Licht en Liefde en VeBeS organiseren, iets voor jou!

Via deze cursus kun je als persoon met een visuele handicap de ervaringskennis die je reeds hebt rond toegankelijkheid, optillen naar een hoger niveau. Je maakt kennis met de omkaderende regelgeving betreffende de rechten van personen met een handicap en toegankelijkheid. Je raakt bekend met het toegankelijkheidsoverleg in België op diverse beleidsniveaus en de visie van de Vlaamse blindensector voor blinde en slechtziende personen op gezagsvol toegankelijkheidsadvies. Verder schaaf je er je kennis bij over toegankelijkheid van openbare ruimte, openbaar vervoer en openbare en publiek toegankelijke gebouwen. Bij elk van deze drie thema’s krijg je informatie over de bevoegde instanties en relevante wetgeving. Je verneemt er wat de standpunten en standaardadviezen zijn van de Vlaamse sector voor blinde en slechtziende personen voor allerlei praktijksituaties.

Wanneer je in een adviesraad werkt rond toegankelijkheid is het zeer belangrijk dat je niet alleen spreekt vanuit je persoonlijke ervaringswereld, maar ook kan spreken voor de ruimere doelgroep. Kennis van de diverse vormen van blindheid en slechtziendheid en van de mobiliteitshulpmiddelen (witte stok en geleidehond) zijn daarom een pluspunt! Wie de basiscursus ervaringsdeskundige bij VeBeS volgde (waar deze thema’s aan bod kwamen), kan meteen instappen in deze verdiepingscursus. Voor wie dit nog niet deed, wordt als voorbereiding een inloopmodule aangeboden.

Na de cursus volgt nog een praktijkdag, waarop we een traject en een gebouw screenen. De opgedane kennis zet je zo om in de praktijk. Tot slot is er een terugkomdag voor de  bespreking van de praktijkoefening en een evaluatie.

We organiseren in elke provincie een editie van deze verdiepingscursus. West-Vlaanderen bijt de spits af met een inloopmodule op donderdag 5 oktober en donderdag 12 oktober in Brugge, telkens van 10 tot 15.30 uur. De verdiepingscursus toegankelijkheid vindt plaats op donderdag 19 oktober, donderdag 26 oktober en donderdag 9 november, telkens van 11 tot 14u. Oost-Vlaanderen volgt met een inloopmodule op 16 en 23 november en met een verdiepingscursus op 30 november, 14 en 21 december.

Voor meer informatie of inschrijving (tot 24 september voor West-Vlaanderen):  Wendy Van Den Bosch, 09 292 40 80, wendy.van.den.bosch@vebes.be.

Een stapje dichter naar toegankelijk treinreizen

 De NMBS wil het aantal stations waar persoonlijke begeleiding voor personen met beperkte mobiliteit tot drie uur op voorhand kan worden gereserveerd, verdubbelen. Dit bevestigde Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS, ons op een bijeenkomst met afgevaardigden van de NHRPH op 1 juni. In totaal zullen vanaf september 40 grotere stations dergelijke dienstverlening aanbieden, in vergelijking met de 18 nu.
Voorwaarde is wel dat het voor alle 40 stations om aanvragen voor rechtstreekse verbindingen (dus zonder overstap) gaat tussen diezelfde stations en dat de treinreis zelf ten vroegste om 6.30 uur begint en ten laatste om 21 uur eindigt. Voor assistentie buiten deze tijdsperiode blijft de reservatieregeling van 24 uur van kracht.

Audioweergave van de haltes op alle treinen en onze vraag om gesproken aankondiging van de uitstapzijde worden door Dutordoir als aandachtspunten meegenomen.

BPost door de ogen van blinde en slechtziende gebruikers

ZOC-SBPV hield begin mei een korte online bevraging om een eerste zicht te krijgen op het gebruik van de diensten van BPost  door blinden en slechtzienden. Hoe vaak bezoeken ze postkantoren en postpunten en voor welke doeleinden, en in welke mate ervaren ze deze postkantoren en postpunten als toegankelijk? We kwamen ook te weten hoe de respondenten de dienstverlening en de website van BPost beleven.

48 blinde en slechtziende personen deelden op enkele dagen tijd hun ervaringen met BPost via de enquête. Daar zijn we heel blij mee en we danken hen van harte. Wie wil meewerken aan toekomstige bevragingen, kan contact met ons opnemen (zie verderop in deze nieuwsbrief het item over resonantiegroepen).  Naast de technische en strategische expertise, is de inbreng van de ervaringen van blinde en slechtziende personen voor ZOC-SBPV bijzonder waardevol en onmisbaar.

We bezorgden de resultaten aan de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, in het kader van een advies aan BPost naar aanleiding van de nieuwe BPost beheersovereenkomst.

Klik hier voor de resultaten van de enquête over BPost.

Blind tafelen in Maasmechelen

Voor de teamdag van de regio-verantwoordelijken van Toerisme Vlaanderen op 18 mei in Maasmechelen werden ZOC-SBPV en Xinix uitgenodigd om een inleefoefening te organiseren.  We lichtten er de diverse vormen van slechtziendheid toe,  gaven praktische tips rond inclusie en stelden er de eye key ‘Lekker inclusief’ voor. Hoogtepunt voor de genodigden was het blind tafelen. Geblinddoekt konden ze ervaren hoe het is en voelt om als blinde groenten op je vork te scheppen, je (eigen) glas in de hand te nemen, vlees in (mond)gepaste stukjes te snijden, visuele communicatie te missen … Een ervaringsdeskundige blinde tafelgenoot hielp hen gelukkig op weg en deelde met hen graag zijn ervaringen als blinde persoon.

Zomer bij ZOC-SBPV

Het mag dan nog maar net zomer zijn, wij zijn al volop acties aan het voorbereiden voor het najaar en de winter. Hou dus zeker onze facebookpagina en website in de gaten!

We houden je in elk geval op de hoogte via onze nieuwsbrief.

EYELINER. Theater en circus op de Gentse feesten!

Zoals je weet, is het kantoor van ZOC-SBPV in Gent gelegen. Binnenkort, van 14 tot 23 juli, vullen de Gentse straten zich weer met feestgangers, jong en oud, van overal. Ook veel blinde en slechtziende bezoekers zakken elk jaar af naar de Feesten. Dit jaar worden meerdere theater- en circusvoorstellingen van audiodescriptie voorzien voor mensen met een visuele beperking. Er zijn voorstellingen bij voor alle leeftijden. Klik hier voor een overzicht en meer info over voorstellingen met audiodescriptie tijdens de Gentse Feesten.

Ken je al onze facebookpagina?

Vind je onze facebookpagina al leuk? Je vindt er nieuwtjes heet van de naald, aankondigingen van toegankelijke evenementen, oproepen om je mening te geven en zo veel meer! Breng ons een bezoekje op Zicht op Cultuur- Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw.

Samen in actie: bestuur mee.

Volg je onze werking en bekruipt jou soms de goesting om daadwerkelijk mee de belangen van personen met een visuele handicap te behartigen? Denk je als blinde of slechtziende een bijdrage te kunnen leveren op bestuursniveau?  Wilt je jouw ervaring, expertise of kennis met ons delen? Geloof je dat sociaal-culturele acties en campagnes de maatschappelijke participatie van blinden en slechtziende mensen kunnen verhogen en hun autonomie versterken? 

Stuur ons een mailtje via info@zoc-sbpv.be  en overtuig ons. Twijfel je nog of dit iets voor jou is? Geef ons een seintje en we nodigen je uit voor een babbel.

Doe je mee met ZOC-SBPV?

Deel je mening

Wat vind je belangrijk? Geef ons jouw mening en help de werking van ZOC-SBPV. Dit kan via www.zichtopcultuur.be of via info@zoc-sbpv.be.

Deel je ervaring

ZOC-SBPV doet graag beroep op jouw ervaring. Werk daarom mee aan onze resonantiegroepen. We werken rond verschillende thema’s van cultuur en media over gelijke kansen tot mobiliteit en tewerkstelling. Wil je de volledige lijst of deelnemen? Contacteer ons dan op info@zoc-sbpv.be of 09 292 40 81 en we helpen je graag verder.

Meer informatie?

Je kan met iedere vraag terecht op 09 292 40 81 of via info@zoc-sbpv.be

Lid worden van ZOC-SBPV vzw?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50 euro.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn welkom. Zij hebben geen stemrecht maar geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.