Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Te voet is ook groen

Persbericht 3 februari 2020

De ruimte voorzien voor voetgangers krimpt zienderogen ten voordele van infrastructurele voorzieningen in functie van ecologische vervoersmiddelen zoals fietsstallingen en laadpalen. Blinde en slechtziende mensen worden hierdoor geconfronteerd met steeds minder obstakelvrije ruimte op het trottoir en worden voor extra uitdagingen gesteld om zich veilig te kunnen verplaatsen. Zicht op Cultuur – Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen doet daarom een appel om de vrije ruimte op voetpaden niet op te offeren. Te voet is trouwens ook groene mobiliteit.

Ecologische mobiliteit

Duurzame mobiliteit is de laatste jaren een groot aandachtspunt. Daarbij ligt de focus op fietsvoorzieningen en elektrische voertuigen en gaat er weinig aandacht naar de voetganger. Nochtans is je te voet verplaatsen evengoed een duurzame manier van mobiliteit. Bovendien is het voor blinde en slechtziende mensen naast eventueel beschikbaar openbaar vervoer, de enige manier om zich autonoom doorheen de stad te verplaatsen.

De ruimte voor voetgangers krimpt 

Ten voordele van fietsers en elektrische voertuigen wordt geknabbeld aan de voorziene ruimte voor voetgangers. 

  • Zo doet het trottoir dienst voor heel wat infrastructurele fietsvoorzieningen. Loopruimte gaat verloren wanneer men vrijblijvende fietspaden aanlegt en daarbij een deel van de oppervlakte van het trottoir afneemt en versmalt. Deze fietspaden komen de veiligheid van de fietser ten goede omdat ze een afstand creëren met de rijbaan. Maar de ingreep brengt wel de toegankelijke loopruimte van de voetganger in het gedrang. Op het voetpad komen daarenboven nog borden om aan te duiden dat dit paden voor fietsers zijn. En door de nood aan steeds meer fietsparkeerplaatsen worden er ook fietsstallingen op geplaatst.
     
  • Als nu ook laadpalen voor elektrische voertuigen op de voetpaden worden ingeplant, wordt de inbreuk op de vrije en veilige loopruimte voor de voetganger onaanvaardbaar groot. Momenteel staan in de straten van het Brussels Gewest nog maar zeventien laadpalen voor elektrische auto’s. Met die in parkings en andere half-publieke plaatsen erbij stijgt het cijfer naar 233. Dat is nog altijd een schijntje vergeleken met Amsterdam, waar 4920 laadpalen staan. Wat als dit de toekomst is in de Vlaamse steden?

De krimpende ruimte op voetpaden is bijzonder pijnlijk voor wie in hoge mate afhankelijk is van obstakelvrije doorgangsruimte om zich autonoom te kunnen verplaatsen, zoals blinde en slechtziende mensen, al dan niet met geleidehond. Bovendien moet er wettelijk een minimum 1 meter brede obstakelvrije loopzone voorzien worden. ZOC-SBPV roept de politici op de diverse beleidsniveaus op ook de belangen van de voetganger, en in het bijzonder van de blinde en slechtziende voetganger, mee te nemen bij de concrete toepassing van de bestaande regelgeving en bij de opmaak van nieuwe bepalingen, zoals inzake de locatie van laadpalen.