Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief Jrg. 3 (mei 2014), 2

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw. Nieuwsbrief.

Voorwoord

Beste lezer

 

Graag willen wij u van harte verwelkomen in onze vernieuwde nieuwsbrief. U zal merken dat deze nieuwsbrief kleine aanpassingen heeft ondergaan en dat er enkele nieuwe rubrieken zijn toegevoegd.

In dit nummer gaan we dieper in op enkele persberichten die we in de loop van de maand maart en april de wereld instuurden en in uw vertrouwde rubriek ‘eyeliner’ zetten we een vernieuwing in de kijker die het leven van blinde en slechtziende mensen zou kunnen vergemakkelijken. U vindt verder in onze nieuwsbrief ook enkele boeiende oproepjes en leuke tips. Graag laten wij u verder de nieuwigheden in deze nieuwsbrief zelf ontdekken.

 

Veel leesplezier

 

SBPV-ZOC²

 

Zicht op Cultuur² (ZOC²) verwelkomt nieuwe medewerker

 

Op 1 april 2014 wierf ZOC² een nieuwe medewerker aan. Haar naam is Sulotta De Clercq. Ze stelt zichzelf graag even voor.

“Ik ben geboren op 17 januari 1990 in India. Toen ik anderhalf jaar oud was, werd ik geadopteerd door mijn huidige ouders. Ik groeide op in Gent en ging daar ook naar school en bracht daar tot slot ook mijn studententijd door. Ik behaalde aan de Universiteit Gent twee diploma’s, een master in de geschiedenis en een master in Conflict & Development. In juni behaal ik in principe mijn derde diploma als leerkracht geschiedenis.”

“Ik koos voor een job bij SBPV-ZOC² omdat ik vanuit een persoonlijk rechtvaardigheidsgevoel het steeds opneem voor de minderheden in onze samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen - wie dan ook - ongeacht zijn afkomst, geloofsovertuiging, fysische of mentale beperking het recht heeft om op volwaardige wijze mee te draaien in deze wereld. Ik ben dan ook van plan om mij tweehonderd procent in te zetten als belangenbehartiger voor mijn blinde en slechtziende medeburgers.”

“Wat doe ik in mijn vrije tijd? Ik wandel heel graag en maak dan ook vaak lange (bos)wandelingen. Wandelen is voor mij de ideale manier om al mijn gedachten eens mooi op een rijtje te zetten. Daarnaast hou ik van een goed boek. Dat kan zowel fictie als non-fictie zijn, maar daar waar mogelijk toch aandacht voor historische (en maatschappelijke) thema’s. Elke vrijdagavond ga ik naar de balletles en in mijn vrije tijd sta ik ook dikwijls achter het fornuis, want kokerellen vind ik heel fijn.”

 

 

DOSSIER. Verkiezingen 2014: zes vragen aan politieke partijen

 

Naar aanleiding van de verkiezingen op 25 mei 2014 peilt het SBPV bij de verschillende politieke (democratische) partijen in Vlaanderen naar hun ideeën over een aantal thema’s die voor personen met een visuele handicap zeer belangrijk zijn.

We stelden de politici vragen over hoe ze een aantal frappante uitdagingen in het dagelijks leven van blinde en slechtziende personen zullen aanpakken.

 

Korte toelichting bij de vragen

Ongeveer tachtig procent van de 120.000 ernstig slechtziende en blinde Vlamingen zijn ouder dan 65 jaar. Iedereen die na zijn 65e blind of slechtziend wordt, kan op geen enkele manier rekenen op de solidaire steun van de overheid bij de aanschaf van (hoogtechnologische) hulpmiddelen. We willen daarom van de politieke partijen weten wat hun visie is op het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.

Vervolgens vroegen we de politici welke maatregelen in het kader van het Stimuleringsbeleid voor tewerkstelling ze zullen nemen om ook ons als blinde of slechtziende persoon een waarachtige kans te geven op gepast en duurzaam werk.

Met een derde vraag willen we bevestigd zien dat het recht op toegang tot informatie (opgenomen in het VN-verdrag voor personen met een handicap dat ook door België werd geratificeerd) zal worden gerespecteerd en op ruimere schaal ingang zal vinden. Dus, welke initiatieven zullen de partijen ondernemen om de leesbaarheid en toegankelijkheid van hun overheidswebsites voor personen met een visuele handicap te bevorderen?

Voor wie blind of ernstig slechtziend zijn, is reizen met de trein (of bus, tram) meestal geen vrije keuze, maar een enige mogelijke manier van vervoer. Heel wat blinde treinreizigers vragen daarom om garantie en verbetering van de persoonlijke assistentie bij de NMBS. Ze vragen zich bovendien af welke veranderingen hen te wachten staan wanneer de liberalisering van de markt van het openbaar vervoerde grenzen opent. Vandaar de vraag op welke manier politieke partijen in hun beleid zullen Tegemoet komen aan de noden van de blinde en slechtziende treinreiziger in het bijzonder.

Grote bezorgdheid is er eveneens over het feit of er wel voldoende experten zullen zijn bij de handicapspecifieke dienstverleners, die beschikken over de nodige expertise op het vlak van compenserende technieken, hoogtechnologische hulpmiddelen… om mensen die blind of slechtziend worden de juiste begeleiding te kunnen geven.

Ten slotte peilde het SBPV ook naar de visie op ’levenslang thuis wonen’. Het ouderenbeleid wordt nu een bevoegdheid van de Vlaamse regering en dus is het belangrijk te weten wat de verschillende partijen precies willen doen om blinde en slechtziende ouderen de gepaste begeleiding te geven zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Reacties van de partijen

De antwoorden van de verschillende politieke partijen kunt u terugvinden op onze website. Hopelijk wordt u aan de hand hiervan beter wegwijs in de aanloop van uw keuze op 25 mei.

Nog even dit: in het najaar van 2013 vroegen we de politieke partijen om hun programma en campagnemateriaal ook voor blinde en slechtziende kiezers toegankelijk te maken en we boden hen hiertoe de nodige informatie en tools. De sp.a. liet ons deze maand weten dat haar verkiezingsprogramma verkrijgbaar is op een (toegankelijk) Daisy-schijfje, te bekomen via info@s-p-a.be of het nummer 02 552 02 00.

Samen met u kijken we vol verwachting uit naar de reacties van de andere politieke partijen. Is er nog nieuws, dan brengen wij u op de hoogte via onze website.

 

 

PERSBERICHT (1). “Hij is te stil gegaan!”

 

Met een knipoog naar de nieuwe campagne “Hij is te snel gegaan” waarmee het BIVV snelheidsduivels wil intomen, stuurde het SBPV via een persbericht een nieuwe slogan de wereld in: “Hij is te stil gegaan”. Hiermee  verwijst zij naar het gevaar van stille voertuigen voor de blinde en slechtziende weggebruikers. Deze slogan was voor het SBPV het ideale aanknopingspunt om te reageren op een ander persbericht waarin bekend werd gemaakt dat de Vlaamse regering haar goedkeuring gaf voor de aankoop van 123 hybride bussen bij de vervoersmaatschappij De Lijn. Het alom geprezen voordeel van deze bussen, namelijk het geluidloos rijden, is immers het grootste nadeel voor de blinde en slechtziende weg- en busgebruiker. Zij horen de bus niet aankomen, vertrekken of voorbijrijden. Het is in dit kader dat het SBPV met behulp van een persbericht aan de alarmbel trok.

Het persbericht werd door heel wat nieuwskanalen opgepikt en er werd zelfs speciale aandacht aan geschonken op Radio 2.

Zowel op Europees als op nationaal vlak werd er een wetgeving goedgekeurd die stelt dat fabrikanten hun hybride of elektrische motorvoertuigen moeten voorzien van een zogenaamd Akoestisch Voertuigwaarschuwingssysteem (AVAS). Via dit systeem wordt een geluidssignaal uitgezonden dat hoorbaar is voor alle voetgangers. Doordat België deze wet op 14 maart 2013 heeft ondertekend, moeten de hybride bussen van De Lijn ook aan deze regelgeving voldoen. De Lijn reageerde als volgt op ons persbericht: “Het signaal komt op het goede moment […] We delen deze bezorgdheid voor verkeersveiligheid en nemen de vraag mee in onze gesprekken met de constructeurs van hybride bussen".

Wij blijven dit aandachtig opvolgen en houden u op de hoogte!

 

 

Veilig onderweg…

 

SBPV probeert op verschillende manieren steden en gemeenten te sensibiliseren om de veiligheid van blinde en slechtziende personen te garanderen. Dikwijls kan dit door kleine aanpassingen door te voeren. Eén van deze aanpassingen is het vervangen van de linten en paaltjes bij het afbakenen van hindernissen, door nadars of geruite werfhekken. Blinden en slechtzienden kunnen linten en paaltjes niet voldoende snel waarnemen. Zij verplaatsen zich dikwijls met behulp van een witte stok en deze tast onder de linten heen en/of tussen de paaltjes door. Het risico om in een put te vallen of tegen een hindernis aan te botsen en zich ernstig te kwetsen is groot.

Naar aanleiding van de tientallen gestolen riooldeksels in de regio Izegem en Roeselare in de nacht van 16 op 17 april 2014 waar ook de ‘klassieke’ linten en paaltjes werden aangewend, heeft SBPV opnieuw actie ondernomen door het uitsturen van een persbericht dat werd opgepikt door de regionale kranten, zoals Het Nieuwsblad.

Later die dag bleken de gestolen riooldeksels echter al terug en konden de stadsdiensten beginnen om deze terug te plaatsen. Het gevaar is dan wel geweken voor de blinde en slechtziende voetgangers in Izegem en Roeselare, toch blijft het SBPV toezien op dergelijke problemen. Mocht u weet hebben van soortgelijke problematische signalisaties, laat het dan zeker niet na ons te contacteren.

 

 

Blinden, slechtzienden en fietsers… een moeilijke relatie

 

Fietsers zijn net als blinden en slechtzienden zwakke weggebruikers. Er worden dan ook heel wat maatregelen genomen om het de fietsers een stuk gemakkelijker (en veiliger) te maken. Hierbij wordt evenwel vaak te weinig aandacht geschonken aan de blinde en slechtziende weggebruiker. In dit kader stuurde het SBPV twee keer een persbericht de wereld in.

Een eerste persbericht werd verzonden op 17 maart 2014. In dit persbericht drukte het SBPV haar bezorgdheid uit over de nieuwe regeling waarbij het sinds 14 maart 2014 is toegestaan aan fietsers om rechtsaf of rechtdoor te rijden als het verkeerslicht op rood springt. Fietsers zijn zich echter niet altijd bewust van het feit dat de blinde of slechtziende voetgangers hen niet alleen niet kunnen zien, maar vaak ook niet kunnen horen. Het SBPV pleitte in dit persbericht dan ook voor een betere kennis en wederzijds begrip om misverstanden en ongevallen te voorkomen. Het SBPV bracht ook een brochure uit, genaamd ‘Veilig in het verkeer’. Deze brochure kan u eenvoudig opvragen via secretariaat@sbpv.be of u kan de brochure downloaden op onze website.

Een tweede persbericht werd verzonden op 20 april 2014. SBPV trok nogmaals hard aan de alarmbel nadat het BIVV aankondigde een systeem (m.n. het Alle Fietsers Tegelijk Groen of het AFTG) te willen testen waarbij alle fietsers op een kruispunt tegelijkertijd groen licht krijgen. Personen met een visuele beperking horen deze fietsers niet aankomen en horen enkel auto’s stoppen en stilstaan waardoor ze menen dat het veilig is om de straat over te steken. Zij kunnen dan ook niet plots stoppen, vertragen of versnellen wanneer een fietser onverwacht in hun richting opdaagt. Omdat het AFTG-systeem nog in een testfase zit, heeft het SBPV met een persbericht én een persoonlijke brief aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris mobiliteit, gevraagd om de geschetste problematiek bij de beoordeling van het AFTG-systeem mee te nemen.

Op 29 april 2014 kregen wij antwoord van het BIVV. Hierin werd gesteld dat er vooralsnog geen sprake is van een proefproject, maar dat zij wel openstaan om hun medewerking te verlenen aan dergelijk project indien een wegbeheerder zo’n regeling wil uitproberen. Indien het proefproject toch gelanceerd zou worden dan is het BIVV alvast bereid om onze aandachtspunten mee in beschouwing te nemen. Vanuit een gedeelde bezorgdheid op een inclusief wegverkeerssysteem voor alle gebruikers, stelde het BIVV dan ook een actieve samenwerking voor.

We blijven dit aandachtig opvolgen, maar zijn zeer blij dat we een nieuwe partner hebben gevonden.

 

 

PERSBERICHT (2). ‘Zwijgende’ identiteitskaartlezer vergroot digitale kloof voor blinden en slechtzienden.

 

Wat de media aankondigde als “het bakje van Bogaert” moet de opvolger worden van de huidige kaartlezer waarmee je met behulp van je elektronische identiteitskaart inlogt op overheidswebsites. Op termijn zou dit bakje ook de kaartlezers gaan vervangen waarmee je inlogt bij je bank. Van die laatste bestaat een sprekende variant die voor blinden en slechtzienden noodzakelijk is om te kunnen inloggen.

Het SBPV verneemt, nota bene in de week waarin inspanningen worden geleverd om de digitale kloof te dichten, dat het bakje van Bogaert geen sprekende variant heeft. We citeren uit een brief van het kabinet Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten:

“Uiteraard is de staatssecretaris er voorstander van dat de partners die erkenning vragen voor een authenticatietool voor de eID ook rekening houden met gebruikers met een fysieke beperking, in casu blinden en slechtzienden. Er is echter geen wettelijk kader om dit op te leggen en daarom maakt dit ook geen deel uit van de erkenningsvoorwaarden die in het KB gepubliceerd zullen worden. Op dit moment is de 'sprekende' variant van de authenticatietool die door de meeste banken voor pc banking aangeboden wordt nog niet geschikt voor de eID. Fedict en de staatssecretaris zullen uw vraag echter zeker meenemen bij toekomstige besprekingen in dit verband.”

Het SBPV stuurde hierover een persbericht de wereld in en houdt de vinger aan de pols. Dit is niet af. Toegang tot informatie is geen te veroveren voorrecht, maar een basisrecht dat vastgelegd is in het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat ook door ons land werd ondertekend.

 

 

Hebt u ook al onze nieuwe website bezocht?!

 

Graag willen wij ook in deze nieuwsbrief een warme oproep doen om een bezoekje te brengen aan onze vernieuwde website. Op onze website vindt u niet alleen meer informatie over onze acties en campagnes, maar u leest er ook onze persberichten en u kun natuurlijk ook altijd reageren op onze artikels.

 

 

EYELINER. Nieuwe app anderslezen.be

 

Sinds eind april is er een nieuwe app op de markt die blinde en slechtziende lezers in staat stelt om enkele Vlaamse tijdschriften en kranten te beluisteren. Vroeger kon dit enkel online via de Daisy-speler, pc, webbox of op cd.

De website www.anderslezen.be bood mensen met een leesbeperking reeds de mogelijkheid om dergelijke media online te beluisteren, maar om de toegankelijkheid nog te verbeteren kunnen de lezers voortaan dus ook luisteren met de splinternieuwe app anderslezen.be op smartphone en tablet.

De nieuwe app kan gratis gedownload worden via de Apple App Store of de Google Play Store en werd ontwikkeld in samenwerking met onder andere Kamelego vzw, Transkript vzw, Luisterpuntbibliotheek vzw, Blindenzorg Licht & Liefde vzw en Pyxima.

 

 

TIP. Festival van Vlaanderen Kortrijk

 

Graag willen wij u meedelen dat het Festival van Vlaanderen Kortrijk vanaf 8 mei van start gaat. Tot en met 25 mei kan u genieten van heel wat muzikaal spektakel. Samen met het Festival Kortrijk selecteerden we een drietal projecten die extra toegankelijk zijn gemaakt voor blinde en slechtziende festivalgangers. Het gaat om volgende concerten:

18 mei 2014: Stadsmuziek Carroussel
20 mei 2014: Bl!ndman
25 mei 2014: Il Fondamento & Jos Verbist

U kan kaarten bestellen via de website van Festival Kortrijk of telefonisch op het nummer 050 40 60 19.

 

 

Doe je mee met SBPV?

Deel je mening

Om een goede werking van SBPV te kunnen garanderen is het belangrijk te weten wat blinde en slechtziende Vlamingen zelf belangrijk vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om als ervaringsdeskundige uw mening te laten horen. Dit kan steeds via onze website of via ons vast mailadres dat u op het einde van de nieuwsbrief terug kan vinden.

Deel je ervaring

Omdat we niet enkel uw mening belangrijk vinden, maar ook graag een beroep willen doen op uw ervaring, werken we met resonantiegroepen rond bepaalde thema’s. Er zijn een dertiental thema’s, meer bepaald gaat het om cultuur en media; gelijke kansen; jeugd; mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid; wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.

 

Niet alle groepen worden constant aangesproken, want dit is afhankelijk van de dossiers waar we op het moment mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers doen we een beroep op de specifieke groep die zich opgaf voor een bepaald thema.

 

Zin om deel te nemen? Aarzel niet langer en laat ons weten welke drie thema’s uw voorkeur wegdragen. U kan ons natuurlijk ook altijd bellen om uw interesses door te geven.

 

Meer informatie…

Indien u graag meer informatie ontvangt over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat van het SBPV.

Ook lid worden van het SBPV vzw?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2014’.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.

Wilt u zich graag inschrijven op onze nieuwsbrief, stuur een mailtje naar secretariaat@sbpv.be.