Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief Jrg. 3 (februari 2014), 1

24 februari 2014

Onze vernieuwde website is klaar voor uw reacties.

Eind vorig jaar kreeg onze website een nieuw kleedje. Wij nodigen u wij deze graag uit om er eens naar te surfen en er meer te lezen over onze acties en campagnes. Wij zijn ook heel benieuwd naar uw reacties. Daarom vindt u onderaan onze artikels “Wilt u reageren op dit artikel? Stuur ons een mailtje.” Door daar op te klikken, opent uw e-mailprogramma automatisch een nieuwe e-mail waar u uw reacties kan in schrijven. Wij kijken er alvast naar uit.

 

 

SBPV reageert op de “Da’s toch handig, dat internet!”-campagne.

Ingrid Lieten wil met haar campagne rond mediawijsheid, “Da’s toch handig, dat internet!”,  meer ouderen laten kennis maken met de voordelen van het internet. Een initiatief dat het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) zou toejuichen, mochten websites toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. Maar dat zijn ze op dit moment jammer genoeg meestal niet.

Als we de bevolkingsprojecties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering mogen geloven zullen er in 2030 bijna anderhalf miljoen 65-plussers zijn. Als je weet dat vandaag acht van de tien blinden en slechtzienden ouder zijn dan 65, moeten we er geen tekeningetje bij maken wat dit betekent voor de toekomst. Deze blinde en slechtziende 65-plussers hebben het bovendien niet gemakkelijk in onze – digitale – wereld. Nochtans zou de opmars van de digitale communicatie en informatie een zegen kunnen zijn voor mensen met een visuele handicap, mochten websites er rekening mee houden dat veel bezoekers omwille van hun handicap een aangepaste computer gebruiken. Dit zijn dan toegankelijke websites. En daar knelt vaak het schoentje. Bij het ontwerpen van websites werkt men nog steeds te weinig aan deze toegankelijkheid. AnySurfer, het Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites, geeft aan dat de richtlijnen voor toegankelijke websites nochtans niet het onmogelijke vragen: een stopknop voor de bewegende onderdelen, goed zichtbare en betekenisvolle links en een korte beschrijving bij elke afbeelding zouden websites al een heel stuk bruikbaarder maken. En zo toegang bieden aan blinde en slechtziende internetsurfers, ook 65-plussers. Indien deze campagne van minister Lieten erin zou slagen om meer senioren online te krijgen en te leren werken met het internet is dat een goede zaak. Maar dan mag deze campagne geen uitsluiting betekenen voor de blinde en slechtziende ouderen die daarbij uit de boot zouden vallen simpelweg omdat websites voor hen niet toegankelijk zijn. Nu kan er nog heel wat via niet-digitale weg (bv. papier) maar eens dat wegvalt, staan mensen met een visuele handicap voor een gesloten digitale deur.

Dus vragen wij mevrouw Lieten aan de hand van een persbericht om vooral verder te doen met haar actie. Maar tegelijk vragen we haar om alstublieft ondertussen ook werk te maken van een complete digitale toegankelijkheid.

We stuurden een tweede persbericht uit in reactie op deze campagne waarin we wezen op de financiële discriminatie voor mensen die na hun 65ste blind of slechtziend worden. Allemaal goed en wel om te willen dat senioren het internet ontdekken en dus gaan gebruiken, maar dan moet dit op een betaalbare manier kunnen. En op dit moment kan dat niet want je krijgt geen tegemoetkoming voor de broodnodige technologische hulpmiddelen als je na je 65ste blind of slechtziend wordt. SBPV vraagt de overheid daar dringend iets aan te doen.

 

 

Toegankelijk bankieren: wordt vervolgd.

Dat toegankelijk bankieren een belangrijk onderwerp is voor blinden en slechtzienden hoeft geen betoog. We kregen heel wat reacties op de ervaringen van onze proefpersonen die vorig jaar een testrekening openden bij KBC, ING, Fortis en Belfius en moesten concluderen dat ze bij geen van deze vier banken volledig zelfstandig hun bankverrichtingen konden uitvoeren. Integendeel.

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al aanhaalden, stuurden we eind december 2013 de conclusies van onze testpersonen en het uitgebreid analyseverslag van AnySurfer door naar de vier geteste banken. Eind januari contacteerden we deze vier banken opnieuw met de vraag naar wat ze eraan zouden doen om deze problemen te verhelpen. Tot op vandaag kregen we nog steeds geen reactie van Fortis of Belfius.

KBC bevestigde ons dat sinds 25 januari 2014 geen overschrijvingen via KBC-Phone meer mogelijk zijn. Ze verontschuldigen zich voor het ongemak dat die maatregel met zich meebrengt en wijzen erop dat men via dit nummer nog altijd rekeninginformatie kan opvragen of een medewerker van het KBC-Telecenter kan bereiken. Voor overschrijvingen stellen ze alternatieven zoals KBC-Online, KBC-Mobile Banking en KBC-Matic voor en halen de sprekende kaartlezer aan. Als specifieke oplossing suggereren zij volgende mogelijkheden:

U kunt terecht bij een medewerker van het KBC-Telecenter die de overschrijving(en) voor u uitvoert. Die kunt u bereiken via het nummer van KBC-Phone (nummer per regio: Brussel: 02 305 11 11 – Oost-Vlaanderen: 09 330 11 11 – Vlaams-Brabant: 016 89 11 11 – Antwerpen: 03 290 11 11 – Limburg: 011 74 11 11 – West-Vlaanderen: 051 43 11 11) of dat van het Telecenter (078 152 153). Een kanttekening: toen we dit laatste nummer zelf belden om te horen of dit effectief mogelijk was, kregen we een bevestigend antwoord. Maar er werd ons ook gezegd dat het nog niet geweten was hoe lang deze optie nog zou mogelijk zijn.
Verder adviseert KBC hun blinde en slechtziende cliënten die problemen ondervinden door het verdwijnen van de functionaliteit ‘Overschrijvingen’ uit KBC-Phone, contact op te nemen met een medewerker van hun KBC-kantoor. Er zal dan samen met hen naar een oplossing op maat gezocht worden om maximaal aan hun noden tegemoet te komen.

Tenslotte lieten ze ons weten dat ze de feedback die ze vanuit ons onderzoek mochten ontvangen volop appreciëren. Bovendien zullen ze, waar mogelijk, zeker rekening houden met de toegankelijkheid van hun diensten voor blinde en slechtziende cliënten. Wij raden u dan ook ten zeerste aan om uw problemen te melden bij ofwel het KBC-Telecenter (078 152 153 - Ma-vr: van 8 tot 22 uur; Za: van 9 tot 17 uur; Gesloten op zon- en feestdagen; Open op banksluitingsdagen) of bij de KBC-helpdesk (016 43 25 07 - Ma-vr: van 8.30 tot 19 uur; Za: van 9 tot 14 uur).

Van de mensen van ING kregen we te horen dat ook zij het apprecieerden dat we hen aangeschreven hadden en of we een vergadering konden beleggen om de resultaten van ons onderzoek te bespreken. Wij gingen daar, samen met de mensen van AnySurfer, graag op in. En we werden aangenaam verrast: ING blijkt toegankelijker te zijn dan uit ons onderzoek naar boven kwam. Maar door gebrek aan communicatie en onwetendheid bij hun eigen personeel, blijken heel wat van hun toegankelijke elementen niet bekend. Waardoor onze testers er dus ook niet in slaagden hun verrichtingen zelfstandig uit te voeren. De sprekende kaartlezer werkt op een andere manier dan bij de andere banken, daarom hebben ze een cd-rom met uitleg over hoe de kaartlezer te gebruiken. Die hebben onze testers nooit ontvangen. Als je een rekening opent als blinde of slechtziende klant, moet dit vermeld worden in hun intern systeem waardoor er automatisch iets geactiveerd wordt waardoor het werken met de challenges vereenvoudigt. Ook dit werd niet uitgevoerd bij onze testers, waarschijnlijk omdat het bankpersoneel hier niet van op de hoogte was. We hebben een afspraak met de mensen van ING dat zij zullen werken aan de bekendmaking van hun toegankelijkheid, zowel intern bij hun medewerkers als extern naar de klanten toe. Er is ook een afspraak gemaakt met AnySurfer dat zij op basis van deze nieuwe gegevens een tweede analyse van hun website uitvoeren. We zijn benieuwd naar de nieuwe resultaten. Net zoals bij KBC werd ook door de mensen van ING verwezen naar hun contactcenter, daar kun je terecht met al je vragen en opmerkingen. Het nummer van de Nederlandse lijn is 02 464 60 01. Dit nummer staat ook op de achterkant van de bankkaart, samen met de nummers voor de andere landstalen.

Het SBPV blijft het bankenverhaal verder opvolgen. U mag ons in de toekomst uw eigen ervaringen blijven doorsturen, ook tips zijn welkom. Die plaatsen wij dan op onze website. En hou u zeker niet in om uw toegankelijkheidsproblemen ook bij uw eigen bank voor te leggen.  Want ook hun blinde en slechtziende cliënten hebben het recht om zelfstandig hun bankverrichtingen te kunnen uitvoeren.

 

 

Blind kiezen

Op 25 mei is het weer tijd om uw stem uit te brengen tijdens de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Maar bent u op de hoogte van de programma’s van de verschillende partijen? Bij het SBPV hechten wij er belang aan dat u daarvoor terecht kan via toegankelijke partijprogramma’s. Daarom contacteerden we in december vorig jaar alle partijen met de vraag om er bij de opmaak van hun programma’s rekening mee te houden dat die ook voor blinde en slechtziende kiezers toegankelijk zouden zijn. Elk van hen kreeg een overzicht van tips voor zowel hun digitale als gedrukte verkiezingspropaganda. Op die manier moet u niet blind kiezen maar weet u waar welke partij voor staat.

De komende weken houdt het SBPV in het oog welke partijen hun programma ook voor blinden en slechtzienden openstellen. Uw reacties hierover zijn uiteraard altijd welkom op ons e-mailadres secretariaat@sbpv.be.

 

Oor en oog voor blinde en slechtziende muziekliefhebbers bij Festival van Vlaanderen Kortrijk, Brugge en Gent.

Dit jaar mogen we nog een festival toevoegen aan de lijst van toegankelijke Festivals van Vlaanderen want ook Brugge is bereid om een aantal concerten speciaal voor onze doelgroep toegankelijk te maken. Het Festival van Vlaanderen Brugge of MAfestival behoort tot de belangrijkste festivals in de wereld van de oude muziek. Het festival ligt mee aan de wieg van de historische uitvoeringspraktijk van oude muziek en is tegenwoordig toonaangevend op vlak van vernieuwing en verbreding van dit begrip. Dit tiendaags internationaal festival gaat door van 1 tot en met 10 augustus en is gekenmerkt door een uitgekiende selectie van ‘s werelds boeiendste uitvoerders binnen een overkoepelende thematiek. Dit jaar is dat het thema van de metamorfosen. Meer nieuws hierover in een volgende editie.

Het Festival van Vlaanderen Kortrijk is een muziekfestival dat over de vakjes van genres heen programmeert. Muziek is de motor van het festival, maar de kruisbestuiving met andere disciplines wordt niet uit de weg gegaan. Ook dit jaar kunt u er weer terecht voor een aantal oorstrelende concerten:

Zondag 18 mei, 14 uur: ‘Stadsmuziek: Carrousel’
Dinsdag 20 mei, 20.15 uur: ‘Bl!ndman’ met Bach op sax
Zondag 25 mei, 15.00 uur: Il Fondamento en Jos Verbist met ‘Dido’ (slotconcert/première)

Voor meer informatie en reservering kunt u terecht op hun website http://www.festivalkortrijk.be/toegankelijk, kunt u bellen met ‘Uit in Kortrijk’ op het nummer 056 23 98 55 of kunt u terecht in het ‘Uit in Kortrijk’-kantoor op het Schouwburgplein 14 (openingsuren: ma., wo. en vr. van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur, di. en do. van 13.30 tot 18 uur).

En uiteraard zal Gent Festival van Vlaanderen dit najaar niet in dit rijtje ontbreken. Ook daarover zult u in een latere nieuwsbrief meer vernemen.

 

Eye liner: de Recycle app

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen ziet er al twee jaar op toe om zowel de intercommunales voor afvalverwerking en de gerelateerde overkoepelende organisaties zoals Fost Plus en Interafval te vragen om er bij de opmaak van de ophaalkalender rekening mee te houden dat ook de blinde en slechtziende burger deze informatie vindt. Wij bezorgden hen telkens een aantal sleutels voor een toegankelijke opmaak, zowel voor de digitale als voor de papieren versie.

Begin dit jaar lanceerden Fost Plus, Bebat en Recupel de Recycle app. Deze gratis app geeft je alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in je buurt, inclusief de openingsuren van het containerpark. Op die manier mis je geen enkele huisvuilinzameling meer en weet je perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster, een botervlootje of een stel lege batterijen.

Uiteraard waren wij curieus naar de toegankelijkheid van deze app en dus vroegen we onze partner AnySurfer om hem te beoordelen. Zij bekeken de app zowel op een iPhone als op een iPad. We zijn blij te kunnen melden dat hij vrij hoog scoort op vlak van toegankelijkheid. Mits een aantal kleine aanpassingen kan de Recycle app een goede toegankelijke oplossing zijn om afvalkalenders ter beschikking te stellen voor iedereen die deze via digitale weg wil raadplegen, blinde en slechtziende mensen inbegrepen. De feedback van AnySurfer wordt naar de ontwikkelaars doorgestuurd zodat ze de app nog beter kunnen maken.

Meer informatie over de Recycle app vindt u door te klikken op deze link naar de website van Fost Plus.

 

SBPV heeft oor naar jouw mening en ervaring

Voor een goede werking van het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vinden wij het belangrijk dat we de mening van blinden en slechtzienden kennen maar ook dat we een beroep kunnen doen op hun ervaring. Daarom werken we met resonantiegroepen. Deze groepen zijn ingedeeld volgens dertien thema’s, meer bepaald: cultuur en media; gelijke kansen; jeugd; mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid; wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.

Niet alle groepen worden constant aangesproken want dit is afhankelijk van de dossiers waar we mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers, doen we een beroep op de specifieke themagroep die gelieerd is aan het thema. Zo deden we bijvoorbeeld een beroep op de groep “toegankelijkheid van websites en informatie” voor ons onderzoek naar de toegankelijkheid van banken.

Heb jij zin om mee te werken in een van onze resonantiegroepen? Twijfel niet en laat ons weten welke drie thema’s jou interesseren. Je kunt ons uiteraard ook bellen om jouw interesse door te geven: 09 292 40 82.

Binnenkort willen we de gegevens van onze bestaande leden actualiseren. Zij mogen van ons een mailtje of telefoontje verwachten.

Voor meer informatie over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen: tel 09 292 40 82 | secretariaat@sbpv.be | neem een kijkje op onze vernieuwde website www.sbpv.be. Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst niet langer ontvangen, geef ons dan een seintje op volgend e-mailadres: secretariaat@sbpv.be

Ook lid worden van het SBPV vzw?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2013’.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.