Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief Jrg. 3 (oktober 2014), nummer 6

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw. Nieuwsbrief.

Voorwoord

Beste lezer

Na een kleine maand rust zijn we terug met onze maandelijkse nieuwsbrief. We beginnen graag met een grootse mededeling: het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen is vanaf heden ook actief op Facebook! In deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over.

Tot slot vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende. De aandachtige lezer zal gemerkt hebben dat wij in de vorige nieuwsbrief spraken over het nieuwe programma ‘Helena’ dat op OP12 van audiodescriptie is voorzien. Wij waren even in de war en spraken over ‘Helena’ in plaats van over ‘De Ridder’. We hopen dat deze kleine vergissing u niet op een dwaalspoor heeft gezet en u ten volle hebt kunnen genieten van deze fictiereeks op Eén.

Veel leesplezier

Zicht op Cultuur² (ingericht door het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw)

 

QR codes van De Lijn

In onze vorige nieuwsbrief spraken we over een nieuw project dat in de provincie Antwerpen van start ging waarbij mensen met hun Iphone een QR code kunnen scannen om zo te weten te komen wanneer de bus of tram er aan komt. Het SBPV vestigde de aandacht van de Lijn op het feit dat opdat ook blinde en slechtziende smartphonegebruikers gebruik kunnen maken van deze faciliteit, rekening moet worden gehouden met een aantal toegankelijkheidsvoorwaarden.

 

Wij kregen intussen antwoord van De Lijn. Zij lieten ons weten dat onze suggesties meegenomen worden indien beslist wordt om de QR code te gebruiken in gans Vlaanderen. De Lijn deelde ons mee dat zij er zich “van bewust [zijn] dat […] in sommige gevallen de affiche nogal ongelukkig is aangebracht. Bij de definitieve introductie is het de bedoeling dat de QR-code steeds op dezelfde plaats zal worden aangebracht.”

Het SBPV juicht deze mededeling toe en hoopt dat De Lijn deze beloftes kan waarmaken en zo een voortrekkersrol kan spelen.

 

Toegankelijk bankieren

Zoals sommige nieuwsbrieflezers misschien al lazen, is het zo dat ING in Nederland als eerste bank in Europa stembediening in de Mobiel Bankieren App heeft geïnstalleerd. De stembediening kreeg de naam ‘Inge’ en is een alternatief voor het gebruik van touchscreen. De gebruiker kan met zijn of haar stem opdrachten geven aan Inge die deze dan vervolgens uitvoert. “Met de toevoeging van stembediening in de Mobiel Bankieren App speelt ING in op de trend dat het bedienen van apparaten met de stem in de toekomst steeds gebruikelijker wordt”, zegt de bank op haar website.

Het SBPV vond dit een interessante wending in het bankwezen en ging bij de Belgische afdeling van ING na of zij plannen hebben om het voorbeeld van Nederland te volgen. ING liet ons weten dat zij op dit moment geen weet hebben van dergelijk systeem. Zij wijzen er echter op dat Home’Bank compatibel is met de schermuitleesprogramma's en dat er een vocale kaartlezer beschikbaar is voor blinde en slechtziende ING klanten.

Het SBPV blijft echter positief en we durven dan ook te hopen dat deze applicatie binnenkort ook in Vlaanderen gelanceerd zal worden. In het verleden bleek immers vaak dat bij ING het volgende geldt: als het in Amsterdam regent, dan druppelt het in Brussel. Het SBPV staat dus op de uitkijk en zoals altijd houden wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte.

 

“A fitting Room of One’s Own”: toegankelijke paskamers

Julie Ivens studeerde in 2014 af als Master in de Sociale en Culturele Antropologie aan de KULeuven. Haar masterproef droeg de titel “A Fitting Room of One’s Own: On the (In)Accessibility of Fitting Rooms in Flemish Shopping Services capes” en gaat dieper in op de toegankelijkheid van paskamers voor mensen met en zonder beperking. Hieronder geven we u een kort overzicht van haar belangrijkste bevindingen met betrekking tot blinde en slechtziende personen[1]. Wie meer informatie wenst, kan altijd terecht bij het SBPV.

Paskamers moeten voldoende groot zijn, maar ontwerpers moeten hierbij wel in het achterhoofd houden dat een te grote paskamer desoriënterend kan werken voor een blind of slechtziend persoon. Een paskamer met aanpasbare muren/gordijnen is daarom ideaal omdat men zo van twee paskamers één kan maken en omgekeerd. Ook indicaties in braille of ‘touch strips’ zijn nuttig omdat deze blinde en slechtziende personen helpen zich te oriënteren ten opzichte van de muren en de deur/het gordijn.

Het gordijn of de schuifdeur moet enerzijds breed genoeg zijn, maar anderzijds ook goed afsluiten. Voor blinde en slechtziende klanten is het niet altijd duidelijk of ze nu wel of niet zichtbaar zijn voor andere klanten. Een goed afsluitend gordijn of schuifdeur zorgt dat ze zeker zijn van hun privacy.

 

In paskamers is het ook belangrijk dat er voldoende kapstokken zijn, bij voorkeur aan beide zijden van de paskamer. Dit is handig voor bezoekers met een visuele beperking omdat zij vaak veel hulpmateriaal bijhebben. Door voldoende kapstokken te voorzien kunnen zij beter een onderscheid maken tussen hun eigen kleding en de kleding van de winkel, of tussen reeds gepaste kleding en nog te passen kleding. Een ander aandachtspunt dat Julie in haar masterproef aanhaalt is dat deze kapstokken of haakjes niet te ver naar voor mogen uitsteken omdat blinden en slechtzienden dit niet altijd opmerken en zo meer risico lopen op verwondingen.

Ook de verlichting speelt een belangrijke rol. In de paskamers wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijk licht. Indien dit niet kan, raadt Julie aan gebruik te maken van dimlichten. Sommige slechtziende personen zijn lichtgevoelig terwijl anderen juist nood hebben aan veel licht. Daarom is het handig een schakelaar in de paskamer te hebben zodat de klant zelf het licht gedeeltelijk kan regelen. In alle geval mogen de lampen niet in de spiegel schijnen of weerkaatsen, ook lampen rond een spiegel maken het moeilijker om goed te kunnen zien. Ten slotte worden er best ook geen lampen op lage hoogte geplaatst, dit om het gevaar op verwondingen (of brandwonden) bij het aftasten van de paskamer te vermijden.

In een paskamer is het ook goed om voldoende contrast aan te brengen waardoor het verschil tussen muren en grond, muren e deur, muur en kapstokken… duidelijk wordt. Een laatste aanbeveling die Julie in haar thesis meegeeft is het belang van een goede signalisatie. De paskamers moeten goed aangegeven staan met bordjes en pictogrammen op een goede hoogte, in gepaste contrastkleuren… Ook gidsstrips naar de paskamers en de toonbank zouden kunnen worden geïntroduceerd.

 

Facebook online. Deel massaal!

Het SBPV kan niet langer achterblijven en is vanaf heden ook actief op Facebook. Wij nodigen u van harte uit om onze Facebookpagina te 'liken' en te delen.

We zijn ons er echter wel van bewust dat sociale media websites geen gemakkelijke websites zijn voor mensen die zonder muis werken of die geen overzicht hebben over het scherm. Voor hen is er een meer toegankelijke versie van Facebook, namelijk mfacebook.

Onze oude en vertrouwde website blijft echter ook bestaan.

 

SBPV woont conferentie over audiodescriptie bij

In het kader van ‘Lifelong Learning Programme’ (Levenslang Leren Programma) heeft de Europese Unie een driejarig project gefinancierd, genaamd ADLAB. ADLAB staat voor ‘Audio Description: Lifelong Access for the Blind’ (Audiodescriptie: Levenslange toegang voor de blinden). Het doel van dit project was om een reeks betrouwbare indicatoren op te zetten die bruikbaar zijn over gans Europa inzake audiodescriptie.

Op vrijdag 19 september 2014 werd het SBPV uitgenodigd voor de eindconferentie in de gebouwen van de VRT. Gedurende de gehele dag werden er interessante lezingen gehouden over verschillende aspecten van audiodescriptie. Op het einde van de dag was er nog mogelijkheid tot discussie tussen de verschillende genodigden en onderzoekers.

 

Veilig e-biken, niet enkel een kwestie van vaardigheid

Het aantal fietsongevallen is dit jaar met een kwart gestegen en daarom onderzocht het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) de risico’s van het gebruik van de elektrische fiets. Ze stelden vast dat deze sneller en moeilijker te besturen zijn dan traditionele fietsen. Het SBPV sprong op de kar en stuurde eind september een persbericht de wereld in waarin ze stelt dat in dit onderzoek naast de rijvaardigheid van bestuurders van elektrische fietsen ook het rijgedrag onder de loep genomen dient te worden. Het persbericht – dat u ook op onze website vindt – geeft ten slotte ook nog enkele tips mee aan alle fietsers voor een beter rijgedrag.

 

Onderzoek naar blindencultuur gestart

Het SBPV is al lang overtuigd van het feit dat er een blindencultuur bestaat. Tijdens het beursevent ZieZo-Vlaanderen 2013 vroeg het SBPV aan verschillende bezoekers hoe zij dachten over blindencultuur. Van de 222 reacties waren 152 blinde of slechtziende personen (d.i. 68%) overtuigd dat er wel degelijk een blindencultuur zou bestaan.

Hiermee is de kous natuurlijk niet af. Integendeel, deze bevraging is slechts een eerste aanzet geweest om hier diepgaander onderzoek over te verrichten. Het is in dit kader dat het SBPV dan ook contact opnam met professor dr. Geert Van Hove van de Universiteit Gent. We slaan de handen in elkaar en starten dit najaar met een eerste verkennend onderzoek. De resultaten van dit eerste onderzoek leest u in onze nieuwsbrief van het voorjaar 2015.

 

Beleidsplanning 2016-2020

2016 lijkt voor sommigen nog ver weg, maar voor alle sociaal-culturele bewegingen komt 2016 steeds dichterbij. Volgend jaar (november 2015) moet Zicht op Cultuur², net zoals alle andere bewegingen, haar nieuw beleidsplan indienen. Het SBPV is sinds september met de nieuwe beleidsplanning gestart. In dit kader zullen ook verschillende stakeholders, zowel intern als extern, bevraagd worden. Aangezien u als nieuwsbrieflezer ook een belangrijke stakeholder bent, mag u binnenkort van ons een mail verwachten met de vraag om een korte vragenlijst in te vullen. We hopen alvast dat u met zijn allen uw tanden hier even in zet om samen met ons een prachtige beleidsplanning op te maken!

In deze nieuwsbrief houden we u stelselmatig op de hoogte van de ondernomen stappen.

 

Doe je mee met SBPV?

Deel je mening

Om een goede werking van SBPV te kunnen garanderen is het belangrijk te weten wat blinde en slechtziende Vlamingen zelf belangrijk vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om als ervaringsdeskundige uw mening te laten horen. Dit kan steeds via onze website of via ons vast mailadres dat u op het einde van de nieuwsbrief terug kan vinden.

Deel je ervaring

Omdat we niet enkel uw mening belangrijk vinden, maar ook graag een beroep willen doen op uw ervaring, werken we met resonantiegroepen rond bepaalde thema’s. Er zijn een dertiental thema’s, meer bepaald gaat het om cultuur en media; gelijke kansen; jeugd; mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid; wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.

Niet alle groepen worden constant aangesproken, want dit is afhankelijk van de dossiers waar we op het moment mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers doen we een beroep op de specifieke groep die zich opgaf voor een bepaald thema.

Zin om deel te nemen? Aarzel niet langer en laat ons weten welke drie thema’s uw voorkeur wegdragen. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen om uw interesses door te geven.

 

Meer informatie…

Indien u graag meer informatie ontvangt over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat van het SBPV.

Ook lid worden van het SBPV vzw?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2014’.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur een mailtje naar secretariaat@sbpv.be.

 

[1] Uit: J. Ivens, Onderzoeksresultaten Masterproef Sociale en Culturele Antropologie KULeuven: Over de toegankelijkheid van paskamers voor mensen met en zonder beperkingen, Leuven, 2014.