Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Nieuwsbrief jrg. 4 (april 2015), nummer 4

Nieuwsbrief april 2015

Voorwoord

 

Beste lezer

In deze nieuwsbrief blikken we allereerst terug op een geslaagde editie van het beursevent ZieZo-Vlaanderen! Ook brengen we u graag op de hoogte van onze deelname aan een panelgesprek rond cultuurparticipatie. Via onze eyeliner willen we graag een aantal toegankelijke concerten tijdens het MAfestival in de kijker zetten.

Veel leesplezier!

 

Zicht op Cultuur²

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw

 

ZieZo-Vlaanderen 2015

Op 26, 27 en 28 maart vond in Antwerp Expo de tweede editie plaats van ZieZo-Vlaanderen, het beursevent voor blinden en slechtzienden. Maar liefst 2500 mensen kwamen een kijkje nemen en konden terecht bij de verschillende leveranciers van hulpmiddelen en dienstverlenende organisaties voor een woordje uitleg. Heel wat bezoekers die graag meer wilden te weten komen over een specifiek thema, woonden de aangeboden workshops bij.

Ook Zicht Op Cultuur² was aanwezig op ZieZo-Vlaanderen. Er werd een belevingscorridor gecreëerd waarin bezoekers luisterend, voelend en ruikend konden kennismaken met vier situaties waarin blinde en slechtziende personen zich herkennen. Op het einde van de corridor konden de deelnemers hun ervaringen delen in het ‘Intiem Kabinet’. Er werd bij hen gepeild naar de mate van herkenbaarheid van de situaties die in de corridor aan bod kwamen.

Panelgesprek rond cultuurparticipatie

Kenniscentrum ARhus en cultuurcentrum De Spil maken tijdens het Mooov festival films toegankelijk voor iedereen! Het filmfestival, waarin wereldfilm centraal staat, wordt mee vorm gegeven door doven, blinden en slechtzienden. Op zaterdag 25 april worden voor het eerst twee anderstalige films, namelijk ‘La casa más grande del mundo’ en ‘Dukhtar’, toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden.

In kader van het Mooov festival organiseert ARhus op 23 april een panelgesprek rond cultuurparticipatie bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, waarbij de drempels waarmee deze te maken krijgen aan bod zullen komen. Ria Decoopman zal als woordvoerster van het SBPV deelnemen aan het panelgesprek. De andere panelleden zijn Filiep Bouckenooghe (Schepen van welzijn en sociaal beleid in Roeselare) en Jorn Rijckaert (VRT programmamedewerker).

Digitale week (20 april t.e.m. 30 april 2015)

Maandag 20 april 2015 start de digitale week. Tijdens deze week kun je gratis of tegen een zeer lage prijs deelnemen aan diverse activiteiten rond multimedia. Helaas wordt er te weinig aandacht besteed aan de problemen die de digitale vooruitgang met zich meebrengt. Digitalisering kan het leven van een blinde of slechtziende persoon zeker vereenvoudigen, maar als er te weinig aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid, wordt het een drempel. Zo zorgen ontoegankelijke websites nog steeds voor heel wat problemen. We roepen websitebouwers dan ook op om al van in het begin rekening te houden met de toegankelijkheidsnormen. AnySurfer bracht een checklist uit om te weten te komen of uw website toegankelijk is. Meer informatie vindt u via http://anysurfer.be/nl/in-de-praktijk/checklist. We hoeven echter niet alles somber in te zien. Zo is het project Innovation Boulevard in Antwerpen een voorbeeld een voorbeeld hoe de toenemende digitalisering ook drempels kan wegnemen. Blinden en slechtzienden blijven vragende partij om betrokken en geconsulteerd te worden bij de ontwikkeling van nieuwe concepten omdat dit net zal voorkomen dat achteraf speciale, duurdere aanpassingen dienen te gebeuren. Wat inclusief wordt ontworpen, kan gebruikt worden door iedereen.

Folder G-Sport Vlaanderen

In januari ontwikkelde G-sport Vlaanderen speciaal voor blinde en slechtziende personen een audioversie van haar algemene folder. U kunt de folder met audiodescriptie terug vinden via http://www.gsportvlaanderen.be/ik-wil-g-sporten/ of downloaden via de link http://we.tl/evjGnkEMI6.

Bevraging

In het kader van onze beleidsplanning doen we een beroep op de mening van zoveel mogelijk blinden en slechtzienden. Wij willen immers graag weten wat zij nu echt als belangrijk ervaren en wat er volgens hen moet veranderen zodat zij volwaardig kunnen functioneren en participeren in de samenleving. Daarom doen wij nu een oproep aan alle blinden en slechtzienden om massaal onze vragenlijst in te vullen. Ook als u geen visuele handicap heeft, kunt u ons helpen door deze oproep zo breed mogelijk te verspreiden bij uw achterban. De bevraging kunt u invullen via deze link. Wij danken u alvast voor uw tijd.

 

Eyeliner: MAfestival Brugge

MAfestival Brugge is één van 's werelds meest bekende festivals voor Oude Muziek. Het focust op de historische uitvoeringspraktijk en is één van de voortrekkers in het vernieuwen en uitbreiden van het genre. Het MAfestival en het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om zoals in Gent, Kortrijk en Mechelen mooie concerten aan te bieden aan blinden en slechtzienden.

We hebben ervoor gekozen om 4 middagconcerten en 1 avondconcert in de kijker te plaatsen. Deze concerten gaan door in het Concertgebouw, beroemd om zijn akoestiek, ’t Zand 34 in Brugge.

Blinden en slechtzienden en een noodzakelijke begeleider per persoon krijgen een reductie van 50% voor deze concerten. Blindengeleidehonden mogen uiteraard mee. Wel wordt gevraagd tijdens het concert een eventueel belletje van de halsband te verwijderen. Aan de mensen die tijdig boeken wordt op voorhand het programma bezorgd in aangepaste leesvorm. Ook wordt aan de concertlocatie, op eenvoudig verzoek bij boeking, gezorgd voor persoonlijk onthaal.

De ticketverkoop start op 20 april. Reserveren kan via het inschrijvingsformulier op de website www.MAfestival.be en op maandag en vrijdag van 14:00 tot 17:00 telefonisch op 050/33.22.83. Mailen kan naar: sofie@mafestival.be.

Doe je mee met SBPV?

Deel je mening

Om een goede werking van SBPV te kunnen garanderen is het belangrijk te weten wat blinde en slechtziende Vlamingen zelf belangrijk vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om als ervaringsdeskundige uw mening te laten horen. Dit kan steeds via onze website of via ons vast mailadres dat u op het einde van de nieuwsbrief terug kan vinden.

Deel je ervaring

Omdat we niet enkel uw mening belangrijk vinden, maar ook graag een beroep willen doen op uw ervaring, werken we met resonantiegroepen rond bepaalde thema’s. Er zijn een dertiental thema’s, meer bepaald gaat het om cultuur en media; gelijke kansen; jeugd; mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid; wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.

Niet alle groepen worden constant aangesproken, want dit is afhankelijk van de dossiers waar we op het moment mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers doen we een beroep op de specifieke groep die zich opgaf voor een bepaald thema.

Zin om deel te nemen? Aarzel niet langer en laat ons weten welke drie thema’s uw voorkeur wegdragen. U kan ons natuurlijk ook altijd bellen om uw interesses door te geven.

Meer informatie…

Indien u graag meer informatie ontvangt over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat van het SBPV.

Ook lid worden van het SBPV vzw?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2015’.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.