Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Blindengeleidehonden

ARTIKEL. Geen terugbetaling kosten dierenarts voor blindengeleidehond

Het SBPV-ZOC² stuurde een brief met de vraag of het VAPH een tussenkomst voorziet voor operatie- en behandelingskosten bij actieve blindengeleidehonden naar analogie met onderhoud en herstel voor technische hulpmiddelen. Op 18 juni 2013 kregen we volgend antwoord:

"[...] In 2008 werd de VAPH-tegemoetkoming voor een blindengeleidehond verhoogd van € 7.700 naar € 12.000. Het verhoogde bedrag dekt de aankoopkost van de blindengeleidehond en de terugkerende kosten zoals voeding, dagelijkse en medische verzorging en consultatie van de dierenarts. De aanpassing van het bedrag werd ingevoerd na advies van de Ad Hoc commissie 'Individuele Bijstand en Sociale Integratie' (voorganger van de Permanente Werkgroep 1MB en UD). De commissie was principieel tegen het ten laste nemen van 'onderhoud' aan de hond.

Het feit dat het refertebedrag niet de totale kost aan terugkerende kosten dekt, zorgt ervoor dat de persoon met een handicap toch een zekere verantwoordelijkheid moet opnemen om het welzijn van zijn hond te garanderen en een bewuste keuze moet maken om al dan niet gebruik te maken van een hond voor zijn mobiliteit.

De tussenkomst die door de andere gemeenschappen en gewesten in Belgie wordt voorzien voor blindengeleidehonden varieert tussen de € 5.000 en € 6.000 en er wordt geen bijkomende vergoeding voorzien voor terugkerende kosten.

Wanneer de hond zijn functie als mobiliteitshulpmiddel niet meer kan vervullen, kan een aanvraag ingediend worden voor een andere hond. Het VAPH zal op basis van de diverse argumenten in het aanvraagdossier beslissen of een tegemoetkoming kan verleend worden voor een nieuwe blindengeleidehond."

Tot hier het antwoord.