Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Digitale wereld

Toegankelijkheid digitale informatie kan veel beter

Persbericht 29 oktober 2012

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) vzw zet zich in voor volwaardige participatie van blinden en slechtzienden aan het maatschappelijk leven. In deze wereld van digitalisering is er steeds minder ruimte voor persoonlijk contact. Doordat die persoonlijke communicatie wegvalt en heel wat (digitale) informatie niet toegankelijk is voor blinden en slechtzienden, ontgaat hen heel wat nuttige en noodzakelijke communicatie. Daarom reikt het SBPV toegankelijkheidstools aan die kunnen worden aangewend om de informatie ook voor blinden en slechtzienden open te stellen.

Eerder dit jaar hield SBPV een steekproef bij mensen met een visuele handicap naar de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de digitale ophaalkalender. Daaruit blijkt dat de informatie over de ophaling heel moeilijk terug te vinden is. Als blinden en slechtzienden de informatie toch al vinden, dan blijkt het niet evident om te ontcijferen wanneer ze precies welke vuilniszak moeten buiten zetten. Omdat bijvoorbeeld de symbolen en kleuren niet duidelijk te onderscheiden zijn. Of omdat de website te complex is waardoor ze de link naar de ophaalkalender niet vinden. Daarom spoort het SBPV zowel de intercommunales als de steden en gemeenten aan om daar verandering in te brengen. Ze geeft hen een reeks aanwijzingen om te gebruiken bij de opmaak van hun nieuwe kalender. De tools zijn opgesteld in samenwerking met AnySurfer, het Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

Vorige week verscheen de toegankelijkheidsmonitor [1] van AnySurfer met de resultaten van hun jaarlijks onderzoek naar hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van Belgische websites. 738 studenten van 12 universiteiten en hogescholen met studierichtingen waarin webdesign aan bod komt, testten 380 websites. Uit hun onderzoek blijkt dat slechts 12.6% van de geteste websites voldoet aan minimale vereisten, een stijging ten opzichte van de 8.4% van vorig jaar. Maar er blijft nog een hele weg af te leggen.

[1] Het volledige rapport kan u lezen op de website van AnySurfer.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman, woordvoerder (0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be