Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Mobiliteit

Stille fietsers: ongezien en ongehoord

Persbericht 20 november 2012

Meer en meer steden en gemeenten stimuleren het gebruik van de fiets in de binnenstad. Gezond en vooral sneller, luidt het. Blinden en slechtzienden maken zich echter zorgen over hun verminderde veiligheid in het verkeer, vooral op plaatsen waar fietsers bij rood licht rechts mogen afslaan. Ze kunnen de fietser niet zien, maar ook niet horen aankomen. Daarvan is de fietser zich vaak niet bewust waardoor een aanrijding nipt of niet kan vermeden worden. Het is dus belangrijk dat de fietser ingelicht wordt over hoe personen met een visuele handicap zich in het verkeer begeven. Daarom verspreidt het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) vzw de brochure ‘Veilig in het verkeer’. Het SBPV is ervan overtuigd dat correcte informatie en wederzijds begrip vervelende situaties en vooral ongevallen voorkomen.

Als een blinde met zijn stok heen en weer zwaait, is het niet om die tussen de spaken van een fiets te steken. Integendeel. Door zijn witte stok op verschillende manieren te bewegen, geeft de blinde of slechtziende welbepaalde signalen aan de andere weggebruikers. Als men bijvoorbeeld een blinde met zijn stok diagonaal voor zich aan de rand van de stoep ziet staan, wil dat zeggen dat hij zich aan het voorbereiden is om over te steken. Hij neemt op dat moment de verkeerssituatie in zich op door aandachtig te luisteren. Als hij daarna zijn stok in een hoek van 45 graden boven de grond houdt, geeft hij aan dat hij de straat zal oversteken.

Sommige blinden verplaatsen zich met behulp van een blindengeleidehond. Zelfs al draagt de hond een reflecterend harnas, andere weggebruikers herkennen hen niet snel. Ook voor hen wordt aan de fietser extra aandacht gevraagd. Hij ziet de blinde of slechtziende weggebruikers, zij hem niet.

De brochure komt er naar aanleiding van gesprekken tussen het SBPV en de Fietsersbond die de informatie in haar vormingen zal opnemen.

Wie interesse heeft in de volledige brochure en zo wil meewerken aan een grotere verkeersveiligheid, kan ze opvragen op info@sbpv.be of downloaden op www.sbpv.be (documenten). Door een goed inzicht en betere kennis van hoe mensen met een visusbeperking zich in het verkeer begeven, kunnen misverstanden, vervelende situaties en vooral ongevallen voorkomen worden.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman, woordvoerder (0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be

Blinden en slechtzienden willen geen witte stokken in de wielen steken

Persbericht 15 juni 2012

Volgende week worden de eerste nieuwe “rechtsafborden”, die fietsers toelaten om rechts af te slaan bij het rode licht, geplaatst in Brussel. Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) blijft wijzen op de risico’s die dit meebrengt voor blinde en slechtziende voetgangers. Zij horen fietsers immers niet aankomen. Bij het oversteken baseren zij zich op auditieve waarnemingen. Ze maken gebruik van de signalen van rateltikkers, waar voorzien. In de vele andere gevallen concentreren ze zich op het geluid van afremmende en dan stilstaande wagens. Door het invoeren van de nieuwe rechtsafborden, bestaat de kans dat ze aangereden worden door een fietser die plots onhoorbaar opduikt op kruispunten waar zij denken dat het veilig oversteken is. Ze zien het bord niet, ze horen de fietser niet.

Daarom doet het SBPV een oproep:

Aan de fietsers: kijk aan dergelijke kruispunten goed uit voor voetgangers met een witte stok. Mensen die de witte stok gebruiken, blijven eerst wachten met hun stok schuin voor zich aan de stoeprand. Op het ogenblik dat ze willen oversteken, geven ze dat aan door hun witte stok even vooruit te steken. Daarna pas gaan ze tikkend de weg over.

Aan de overheidsinstanties verantwoordelijk voor de verkeersborden: denk aan voetgangers en vooral blinden en slechtzienden bij het bepalen van welke kruispunten met dergelijke rechstafborden onveilig worden gemaakt.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman, woordvoerder (0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be

Opzij, opzij, opzij... Maak plaats, maak plaats, maak plaats... wij hebben ongeloofelijke...

Persbericht 30 januari 2012

Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen[1] reageert ongerust over de steeds meer haastige samenleving.

We vernemen met enig begrip doch met grote onvrede en  ongerustheid dat de fietsersbond” vindt dat   “… voor hen het verkeer weer een heel stuk aangenamer wordt …“ aangezien vanaf midden februari kruispunten met verkeerlichten kunnen worden ingericht met verkeersborden, waarbij fietsers de toelating krijgen ondanks rood licht toch af te draaien.

“… Voor ons, blinden en slechtzienden, wordt het verkeer weer een heel stuk onaangenamer …” Geen kruispunt met verkeerslichten (voor zover ze goed uitgerust zijn met rateltikkers, onze enige veilige oversteekplaatsen) is nog veilig, wanneer van achter je aan elk moment een fietser kan opdagen.

Met excuses, maar wij geloven niet zomaar dat die fietsers wel zullen stoppen voor voetgangers , laat staan blinde of slechtziende voetgangers. Onze dagelijkse ervaringen bewijzen nu reeds het tegendeel.

We zullen de wetwijziging[2] moeten ondergaan, want reeds enige tijd geleden bleek dat we met ons “amper” 200.000 blinden en ernstig slechtzienden in België niet kunnen optroeven tegen alle fietsers en …. Een steeds vlugger en haastiger leven. Even staan wachten aan het rood licht wordt nu al weer als “ ..te veel gevraagd ..” beschouwd.

Voor blinden en slechtzienden is het kruispunt echter niet te herkennen,… verkeersborden kan je namelijk niet zien. Onze oproep is driedubbel:

  • aan de fietsers: dat ze aan dergelijke kruispunten speciaal  uitkijken voor voetgangers met een witte stok     (zie video in link in bijlage) Als we de witte stok voor ons uit houden is dit NIET om tussen uw spaken te geraken …..
  • aan de overheidinstanties verantwoordelijk voor verkeersborden: denk ook aan voetgangers en vooral blinden en slechtzienden bij het bepalen van welke kruispunten met dergelijke verkeersborden onveilig worden gemaakt.
  • aan iedereen in onze samenleving: het moet steeds vlugger, hoger, beter, … . Wanneer kan het is als beter worden gezien als het gewoon beter VOOR IEDEREEN.
     

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman, bestuurder (+32 476 21 21 29)
www.sbpv.be
info@sbpv.be


[1] Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen, is het platform waar de Vlaamse Verenigingen van Blinden en Slechtzienden opkomen voor een wereld met kansen en toegankelijk voor iedereen dus ook blinden en slechtzienden. Ze worden hierbij ondersteund door verschillende dienstverlenende organisaties voor personen met visuele handicap

[2] Nieuw fietsreglement halverwege februari van kracht, waarbij op kruispunten met speciaal daartoe aangebrachte verkeersborden de fietsers ondanks het rood licht toch mogen rechtsaf draaien.