Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Toegankelijk stemmen

Op wie zou ú stemmen als u blind was?

Persbericht 24 september 2012

Minstens twee personen op honderd in ons land zijn (zwaar tot minder zwaar) slechtziend en ongeveer één op duizend is blind. Op 14 oktober willen zij, net als alle ziende mensen, autonoom en geheim kunnen stemmen. Dit kan in Vlaanderen helaas nog altijd niet.  Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (SBPV) wil de aandacht van de Vlaamse burger hierop vestigen.

Stemmen is niet alleen een plicht, het is een recht. Maar mensen met een visuele beperking moeten hun stem nog steeds toevertrouwen aan een begeleider of iemand een volmacht geven. Ze krijgen de mogelijkheid niet om zelfstandig en in alle privacy hun stem uit te brengen.

SBPV is een platform waar Vlaamse blinden en slechtzienden samen werken voor volwaardige maatschappelijke participatie. In haar ijver naar een inclusieve samenleving wil SBPV een inclusief stemsysteem. Een stemsysteem dat ook blinden en slechtzienden toelaat autonoom hun stemplicht te vervullen. Een systeem dat gedragen wordt door alle burgers.

Daarom voert SBPV vanaf deze week een affichecampagne aan Vlaamse ramen. De boodschap: “Op wie zou ú stemmen als u blind was?” (zie bijlage). Op die manier vraagt SBPV de Vlaamse burger zich even in de schoenen van een blinde kiezer te wanen wanneer hij straks het stemhokje binnenstapt. Zo wil zij iedereen overtuigen van de noodzaak van een inclusief stemsysteem. Ook de politici. Wie zin heeft om zijn omgeving warm te maken voor deze campagne, kan een affiche opvragen bij SBPV (secretariaat@sbpv.be).

Lees hier ons bericht zoals het opgenomen werd op DeRedactie.be.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman, woordvoerder (0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be

 

SBPV blijft niet onopgemerkt...

Snel nadat SBPV haar persbericht de wereld instuurde, kwam er al reactie. De Raad van State struikelt over het feit dat de kiezer bij de elektronische stemming zijn papieren print voor het scannen opnieuw moet openvouwen, wat het geheime karakter van de stemming in het gedrang zou brengen. Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen voelt zich gesteund door die uitspraak. Bourgeois liet eerder weten niet akkoord te gaan met die kritiek.

Hier kan u het volledige artikel lezen (uit: Het Laatste Nieuws, 24 april 2014).

Blinden voelen zich gerugsteund door uitspraak Raad van State

Persbericht 24 april 2012

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het gebrek aan privacy bij de nieuwe procedure voor elektronisch stemmen, benadrukt het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) dat deze uitspraak zeker geldt voor blinden en slechtzienden. Met het nieuwe elektronische systeem hoopte het SBPV op een volledig toegankelijk stemsysteem dat eindelijk volledige privacy zou garanderen voor de blinde of slechtziende kiezer. Tevergeefs. Terwijl de blinde bij het stemmen met potlood zijn stem slechts aan 1 persoon moest prijsgeven, is de kans op “inkijk” bij de nieuwe procedure nog veel groter.

In oktober 2011 deed het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen al een appel naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van het uittesten van de nieuwe elektronische stemcomputers. Het SBPV vroeg om er bij de uitbouw van een nieuw elektronisch stemsysteem rekening mee te houden dat blinden en slechtzienden autonoom (zonder hulp van anderen, in alle privacy) kunnen stemmen. Vandaag herhaalt het SBPV deze vraag en voelt zich hierbij gesteund door de uitspraak van de Raad van State die het ontbreken van de privacy aankaart. Bij de nieuwe elektronische stemprocedure krijgt de kiezer na afloop een biljet met daarop zijn uitgebrachte stem en een streepjescode. De eerste uitdaging voor de blinde of slechtziende kiezer kan dan alvast beginnen: hoe moet hij zijn stembiljet plooien zodat de uitgebrachte stem niet zichtbaar is voor omstanders? Daarna volgt de tweede uitdaging: de zoektocht naar de juiste plaats van de scanner. Daar moet hij immers zijn biljet “valideren”. Eenmaal hij de scanner gevonden heeft komt de derde uitdaging. Hoe groot of hoe klein het biljet ook is, waar zit de kant met de uitgebrachte stem? Hoe is hij zeker dat die bedrukte kant (met zijn uitgebrachte stem) op de scannerplaat terecht komt? En hoe weet hij of het scannen gelukt is? Of dat hij niet twee keer gescand heeft? Handmatig scannen in het stemhokje, gesuggereerd als alternatief, biedt voor dit probleem evenmin een oplossing. De laatste uitdaging bestaat erin de plaats te vinden waar het biljet uiteindelijk moet gedeponeerd worden. En is zijn biljet dan alweer op de juiste manier – zijnde niet zichtbaar voor anderen – opgevouwen?

Voor blinde of slechtziende kiezers is het duidelijk dat de Raad van State de nagel op de kop slaat als het gaat om de schending van het geheime karakter van de stemming. Hoe groot de afschermplaat voor de apparatuur ook is, de blinde of slechtziende kan tijdens het valideringsproces “inkijk” door anderen niet voorkomen. De privacy van het stemgedrag van de blinde of slechtziende kiezer wordt dus sowieso geschonden.

In het kader van haar streven naar een toegankelijke samenleving ijvert het SBPV voor een inclusief stemsysteem. Een systeem voor iedereen, dus ook voor blinden en slechtzienden. Wat de veiligheid van de elektronische stemprocedure betreft, zitten zienden, slechtzienden en blinden in hetzelfde schuitje. We kunnen dus maar beter de handen in elkaar slaan voor een stemsysteem dat toegankelijk en veilig is voor iedereen.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Ria Decoopman, woordvoerder (0490 444 626)
secretariaat@sbpv.be
www.sbpv.be