Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Blinden en mobiliteit, verleden tijd?

Onduidelijkheid over nieuw Vlaams mobiliteitsbeleid

ZOC-SBPV reageert gemengd op de vergaande hervorming van het mobiliteitsbeleid dat de Vlaamse regering goedkeurde. Basismobiliteit wordt ingeruild voor basisbereikbaarheid. Dit betekent in de praktijk dat het vervoersnetwerk gelaagd wordt: het treinnet voor de interregionale verbindingen, een kernnet van bussen en trams die de kernen verbinden, een aanvullend net dat gemeenten verbindt met het treinnet en het kernnet, en een vervoer op maat. In dit laatste net zal enkel gereden worden in functie van de vraag, waarbij bussen kunnen  vervangen worden door private spelers zoals taxi’s.


Een vraaggestuurd aanbod van het openbaar vervoer kan de autonomie en een verbetering van de levenskwaliteit van personen met een visushandicap in de hand werken.
ZOC-SBPV stelt zich echter heel wat vragen. Zal de gelaagdheid van het openbaar vervoer niet resulteren in een versplintering van het aanbod?  En zal dit, nu de Vlaamse regering de regie hiervoor uit de handen van De Lijn neemt, niet leiden tot lacunes in het aanbod? Wat met de betaalbaarheid voor de reizigers?  Zal de communicatie over de ketting van vervoersmogelijkheden op een toegankelijke manier aan de blinde en slechtziende gebruiker worden gecommuniceerd om ook voor hen de mobiliteit vanuit dunbevolkte gebieden te garanderen?


Voor blinde en slechtziende mensen is het openbaar vervoer het belangrijkste -zo niet enige- middel om zich zelfstandig te verplaatsen. Ze maken er dagelijks gebruik van. Een doelgroep die in een Vlaams mobiliteitsbeleid dat zich inclusief noemt, zeker niet over het hoofd mag worden gezien.