Menu:
deel deze site op:

Nieuws en events

Zoeken

deel dit artikel op:

Een betere Europese wetgeving voor een toegankelijk web

Europese wetgeving over toegankelijkheid van het web moet beter

Het Europees parlement discussieert vandaag over een richtlijn voor toegankelijke overheidswebsites. Deze richtlijn bepaalt of personen met een visuele handicap in de toekomst het web volwaardig kunnen gebruiken. Helaas willen de lidstaten allerlei uitzonderingen, wat de richtlijn al direct uitholt. Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (ZOC-SBPV) vraagt minister Alexander De Croo, die aan dit overleg deelneemt, om dat niet te laten gebeuren.

Een heleboel websites, webinhoud en mobiele apps zijn nog altijd ontoegankelijk voor blinden en slechtzienden. Zo blijven zij uitgesloten van wat anderen vanzelfsprekend vinden: online winkelen, kinderen registreren op een school, solliciteren of een job uitoefenen met de computer, rekeningen nakijken, belasting betalen, treinuren checken, een afspraak bij de dokter maken...

ZOC-SBPV was heel blij toen het Europees Parlement in februari 2014 met grote meerderheid een sterke tekst goedkeurde voor een EU-richtlijn. Spijtig genoeg hebben de meeste regeringen sindsdien geprobeerd om de richtlijn op de lange baan te schuiven en af te zwakken. Zo duurt de discriminatie voort. En dit terwijl technologische vooruitgang zoveel kansen biedt op volwaardige informatie en communicatie voor iedereen.

Samen met de Europese Blinden Unie, Anysurfer en Licht en Liefde trekken we aan de alarmbel. We vragen de Belgische Europarlementsleden en  minister De Croo om het voor ons op te nemen. Alle websites van openbare instellingen en diensten moeten toegankelijk zijn, net als de sites van gesubsidieerde diensten. Hetzelfde geldt voor mobiele websites en applicaties (o.a. smartphone). Deze zijn uiterst handig voor personen met een visuele handicap. Downloadbare documenten (Word, PDF,… ), zoals inschrijvingsformulieren, moeten ook voor iedereen bruikbaar zijn.

Onze eisen zijn redelijk. Wat is anders de waarde van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (artikel 9)? De Europese Unie telt tachtig miljoen inwoners met een handicap. Is het normaal dat zij op veel gebieden uitgesloten worden? Er moet daarom een sterke en afdwingbare richtlijn komen!

In een antwoord op een schriftelijke vraag zegt minister De Croo: “Daarnaast stimuleer ik het Europees initiatief om te komen tot een verordening die de overheid verplicht hun websites toegankelijk te maken voor bezoekers met een functionele beperking op basis van internationale open standaarden voor webtoegankelijkheid. Dit is van toepassing op alle overheidswebsites en websites van organisaties die overheidstaken uitvoeren”. Dat stemt ons hoopvol.

We volgen dit thema samen met onze partners op.

Meer info: