Menu:
deel deze site op:
deel dit artikel op:

Beleidsplan 2021-2025

Work in progress

Heel erg bedankt voor de vele reacties op onze stakeholderbevraging. De resultaten helpen ons om het toekomstige beleid van ZOC-SBPV uit te stippelen. We hopen zo ieders behoeften mee te kunnen nemen in onze werking.

Momenteel zijn we intensief bezig aan het nieuwe beleidsplan voor 2021-2025. Eind december wordt het dossier ingediend en vragen we zo voor een derde keer subsidies aan als socio-culturele organisatie. 

We houden jullie op de hoogte van onze plannen!

Deelnemers stakeholderbevraging

6,5% van onze contacten die de stakeholderbevraging ontving, heeft onze enquête ingevuld. Bedankt voor jullie tijd! Dit geeft ons een mooi beeld op wie onze stakeholders net zijn.

Opvallend is dat er 50% mensen met visuele beperking en 50% mensen zonder visuele beperking hun mening met ons deelden. Dit geeft aan dat ZOC-SBPV er is voor beide partijen. Er namen ook ongeveer evenveel blinde personen als slechtziende mensen deel.

In de verwerking van de resultaten houden we rekening met jouw link met ZOC-SBPV.
Je hebt enerzijds de mening van de interne stakeholders, zoals de medewerkers en de Raad van Bestuur.
Bij de mening van de externe stakeholders wegen de antwoorden van de primaire belanghebbenden, zoals mensen uit de resonantiegroep of blinde en slechtziende vrijwilligers meer door dan die van de secundaire. Onder die laatste groep rekenen we ziende personen of mensen die ons vooraf niet kenden. 

Contextanalyse

Om goed te weten waar je naartoe wil, is het belangrijk een analyse te maken van al wat invloed op de organisatie heeft. Welke wetten zijn er ten voordele van blinde en slechtziende personen? Welke evoluties kenmerken de huidige maatschappij? We brachten ze samen in een contextanalyse.

Drie belangrijke belangenbehartigers op een rijtje:
VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
CRPD (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) 
EDF (European Disability Forum)

Keuzes en prioriteiten

Na grondig onderzoek rond onze context, onze stakeholders en onze organisatiestructuur, bepalen we onze doelstellingen voor 2021-2025.

Voor een kleine organisatie als ZOC-SBPV is het natuurlijk belangrijk om te waken over de workload en onze draagkracht. Daarom stellen we enkele prioriteiten op. Hieraan worden alle beleidsopties die onder meer uit de stakeholderbevraging naar voor kwamen getoetst. Geef je ons nog graag mee wat jij als prioriteit ziet? Dan kan dat via info@zoc-sbpv.be.

Kwaliteitszorg

Je ambities uitschrijven voor 2021-2025 is een hele uitdaging. Het gaat niet enkel om wat je inhoudelijk wil realiseren, ook om hoe je dat intern wil aanpakken. De voorbije maanden investeerden we heel wat in de nodige kwaliteitszorg. Pas als je interne processen en je dagdagelijkse werking geoptimaliseerd zijn, kan je op een duurzame manier impact uitoefenen en campagnes realiseren.

#VuurWerk

ZOC-SBPV legt de laatste hand aan haar beleidsplan voor 2021-2025. Dit is geen sinecure, zeker in het licht van de veelbesproken besparingen vanuit de Vlaamse Regering.

Samen met onze collega’s uit het sociaal-culturele veld beklemtonen we het belang van subsidie in onze sector. Waar zouden we staan mocht ZOC-SBPV geen subsidie ontvangen? Welke impact zou dit hebben op het leven van blinde en slechtziende mensen? Ben ook jij er bezorgd over? 

Deel volgende Facebookberichten met #VuurWerk:

  • Dankzij de Eye Key: Sportief Inclusief weten zwembaden wat ze moeten doen om inclusief zwemmen mogelijk te maken. Wat als ZOC-SBPV hiervoor geen subsidie had gekregen? #VuurWerk
  • Dankzij de Eye Key: Lekker Inclusief weten horecazaken wat ze moeten doen om inclusief tafelen mogelijk te maken. Wat als ZOC-SBPV hiervoor geen subsidie had gekregen? #VuurWerk
  • Dankzij de Eye Key: toegankelijke rondleidingen weten musea hoe ze blinde en slechtziende bezoeker doorheen de tentoonstelling kunnen leiden. Wat als ZOC-SBPV hiervoor geen subsidie had gekregen? #VuurWerk

Bedankt!

ZOC-SBPV diende tijdig haar beleidsplan in voor nieuwe meerjarensubsidie van 2021 tot 2025. We geloven in de kracht van onze missie en doelen. Bedankt aan iedereen die hieraan meewerkte!