Menu:
deel deze site op:
deel dit artikel op:

Voor blinde en slechtziende mensen

ZOC-SBPV bouwt aan inclusie vanuit de kracht van blinde en slechtziende personen. Hier vindt u een overzicht van wat we zoal doen voor blinde en slechtziende mensen en waarmee u bij ons terecht kan.

Bent u een organisatie of wenst u raad rond inclusie van blinde en slechtziende mensen? Ook dan kan u bij ZOC-SBPV terecht.

Veilige en flexibele mobiliteit

ZOC-SBPV ijvert voor veilig en flexibele mobiliteit. Aan de hand van sensibiliserende actie verdedigen wij de belangen van blinde en slechtziende weggebruikers. We beïnvloeden het beleid onder meer dankzij onze rol in verschillende adviesraden en onze contacten met De Lijn, NMBS, ...

We werken onder meer aan:
> geluidsnormen voor elektrische voertuigen
> assistentie bij NMBS en De Lijn
> het recht op basisbereikbaarheid, ook tussen de veschillende verkeersmodi
> veiligheid in het verkeer

Ondervind je zelf problemen of drempels in het verkeer? Laat het ons weten via info@zoc-sbpv.be.


Een mijlpaal:
In 2015 namen toenmalig Staatssecretaris Sleurs en minister Galant op onze uitnodiging ‘blind’ de trein. We overhandigden hen onze aanbevelingen met betrekking tot toegankelijk treinreizen. Minister Galant kondigde meteen aan dat vanaf 2 februari 2016 de 24-uren-regel bij het aanvragen van begeleiding in 31 stations tot 3 uur wordt gereduceerd. 

Digitale toegankelijkheid

We vinden onze informatie meer en meer via digitale kanalen. Digitale toegankelijkheid is dan ook heel belangrijk. Er liggen heel wat uitdagingen op dat vlak. Denk maar aan gevisualiseerde informatie zoals icoontjes, video, touchscreen zijn voor blinde en slechtziende mensen een uitdaging. Verbale beschrijving of audiodescriptie biedt mogelijkheden. ZOC-SBPV zet daar dan ook op in en signaleert wanneer apps of websites niet toegankelijk zijn.

Enkele voorbeelden:
> recaptcha en ItsMe zijn niet toegankelijk. We verzamelen sites die deze apps gebruiken en sensibiliseren hierrond.
> we sensibiliseren rond visualisatie van vb. webshops
> we signaleren wanneer dienstverlening zoals online bankieren niet toegankelijk is.

Ontdek je zelf ontoegankelijke sites, apps of dienstverlenende online systemen? Laat het ons weten via info@zoc-sbpv.be

Audiodescriptie in de bioscoop

Wat is audiodescriptie?

Audiodescriptie zorgt dat blinde en slechtziende mensen een bioscoopfilm of tv-programma optimaal kunnen volgen.  Bij audiodescriptie beschrijft iemand alle belangrijke visuele elementen in het beeld. Een stem vertelt, tussen de dialogen en geluiden (bijv. een geweerschot) door, wat er op het scherm te zien is.  Beelden worden omgezet in woorden zodat de blinde en slechtziende kijkers autonoom het verhaal kunnen volgen.

Wat doet ZOC-SBPV?

ZOC-SBPV is één van de belangenbehartigers rond audiodescriptie. In heel wat Europese landen (bv. UK) is audiodescriptie al jaren de regel. We hebben in België dus een achterstand, maar deze neemt langzaam maar zeker af. Het aanbod van audiodescriptie bij film kreeg in 2016 in Vlaanderen een boost dankzij een nieuwe clausule in de reglementering van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). Filmproducenten die subsidies ontvangen van de overheid voor Vlaamse speelfilms, zijn verplicht om bij hun productie ook audiodescriptie te voorzien, en dit vanaf de eerste bioscoopvoorstelling.

Hoe werkt audiodescriptie in de film?

Audiodescriptie kan tijdens het maken van de film worden opgenomen. Dan horen alle kijkers deze ‘open audiodescriptie’. De VRT maakt gebruik van open audiodescriptie voor een hele reeks Vlaamse series zoals bv. Eigen kweek. Wie op 12 (Ketnet) afstemt, krijgt de serie met audiodescriptie te zien (en te horen) in de huiskamer. 

Voor bioscoopfilms is er geen open audiodescriptie. Dan gebeurt dit via een app voor audiodescriptie. Deze app heet Earcatch. De bioscoopbezoeker kan de audiodescriptie van de film via zijn smartphone beluisteren zonder de andere  kijkers te storen.

Lees meer in het online artikel over de eerste audiodescriptie in de bioscoop.

Zicht op Cultuur werkt aan de ontwikkeling van een toegankelijkheidskwaliteitslabel: de "eye pass"


Zonder beloning, zonder extra bekendmaking van de inspanning gebeuren er weinig spontane inspanningen om onze samenleving toegankelijker te maken.


Daarom werkt Zicht op cultuur aan de ontwikkeling en de lancering van een toegankelijkheidskwaliteitslabel. Het wordt mogelijk om het label "eye pass" te bekomen als een context voldoet aan de basisvereisten van de opgestelde indicatorensets voor toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen. Wat meer is: het wordt ook mogelijk een label van "excellentie", uitmuntendheid te verwerven, wanneer verregaande inspanningen voor toegankelijkheid worden uitgevoerd.

Aan het behalen van dit "eye pass" - label zullen voordelen verbonden zijn.

MEER DAAROVER BINNENKORT