Menu:
deel deze site op:

Zoeken

deel dit artikel op:

Missie

Naar een inclusieve samenleving ook voor blinde en slechtziende mensen

ZOC-SBPV bouwt aan inclusie vanuit de kracht van blinde en slechtziende personen. Door ontmoetingen en dialoog tussen mensen met en zonder visuele handicap te stimuleren, willen we komen tot een kansrijke samenleving. Zo wil ZOC-SBPV bekomen dat er beweging is in het denken, handelen en zijn van mensen.